Get Adobe Flash player

Terminy zjazdów

Terminarz zjazdów ustalany jest po uruchomieniu Studiów w porozumieniu z przedstawicielem Słuchaczy