Get Adobe Flash player

Cele i zadania studiów

Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych –
w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych
w lasach
; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem.

Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW
w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

STUDIA PODYPLOMOWE SKIEROWANE SĄ DO ABSOLWENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH, INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH

Przedmioty

W programie:

Przewidziano zajęcia z następujących przedmiotów:

  • Maszynowe pozyskiwanie drewna
  • Drogownictwo leśne
  • Mała retencja wodna w lasach
  • Ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

czytaj dalej...

Studia

Czas trwania studium:

  • 165 godzin - dwa semestry.
  • Od października do czerwca.

czytaj dalej ...

 

 

 

Nabór

Zasady naboru i koszty uczestnictwa:

  • Kwalifikacja absolwentów studiów wyższych odbywa się na podstawie przedłożonych do 30 września dokumentów.

czytaj dalej...