Get Adobe Flash player

Ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Tematy zajęć z przedmiotu "Ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie"

  1. Profilaktyka przeciwpożarowa w leśnictwie (3h)
  2. Wpływ pożarów na ekosystem leśny oraz postępowanie z powierzchniami popożarowymi (2h)
  3. Bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz obiektów budowlanych należących do nadleśnictw (8h)
  4. Fizykochemia spalania oraz środki gaśnicze (4h)
  5. Urządzenia przeciwpożarowe, pojazdy, gaśnicze statki powietrzne oraz inny sprzęt wykorzystywany do działań gaśniczych w obszarach leśnych (9h)
  6. Działania kontrolno-rozpoznawcze obszarów leśnych (2h)
  7. Przyczyny pożarów lasu, straty i dochodzenia popożarowe (2h)

Razem 30 godzin zajęć