Ostatnia wyprawa: Uganda 2023

Termin: 5-16.02.2023 

Miejsce: Uganda (Afryka)

Uczestnicy: studenci (laureaci programu stypendialnego „Lasy Świata”) oraz pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

Koszt: 6.000 zł

Organizator: Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP

Cel wyprawy: poznanie formacji leśnych Ugandy - specyficznej fauny i flory oraz różnych aspektów prowadzonej tam ochrony i eksploatacji ekosystemów leśnych.

Patroni medialni: drewno.pl, Dziennik Leśny, Głos Lasu, studia.pl, Wieści Akademickie

 

Ramowy program wyprawy:

 • Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Entebbe
 • Wizyta w ośrodku rehabilitacji gadów - Uganda Reptiles Village
 • Chodzenie po Kitubulu Forest (Entebbe)
 • Pływanie łódkami i obserwacje ptaków (w tym trzewikodzioba) na rozlewiskach Mabamba (Jezioro Wiktorii)
 • Przejazd z Entebbe do Parku Narodowego Queen Elizabeth
 • Obserwacje zwierząt na Półwyspie Mweya (Edward Lake)
 • Samochodowe safari po obszarach sawannowych PN Queen Elizabeth
 • Obserwacje zwierząt w trakcie rejsu łodzią po Kanale Kazinga
 • Trekking po Maramagambo Forest (obserwacje nietoperzy w Bat Cave)
 • Trekking po Kasyoha-Kitomi Forest Reserve (jeziora kraterowe)
 • Przejazd z PN Queen Elizabeth do PN Mount Elgon
 • Zwiedzanie plantacji kawy w Sipi (cały proces powstawania kawy) - Coffee Tour
 • Trekking po różnych typach lasu w okolicach Kapkwai Forest Exploration Centre
 • Wejście na klify w okolicach Budadiri (uprawy bananów)
 • Przejazd z PN Mount Elgon do Entebbe

 

logo_home_up.png   fundator_WLiTD.jpg