Kolejna wyprawa: Uganda 2022

Termin: luty 2022 (około 2 tygodnie)

Miejsce: Uganda (Afryka)

Uczestnicy: studenci (laureaci programu stypendialnego „Lasy Świata”) oraz pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

Koszt: 5.500 zł

Organizator: Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP

Cel wyprawy: poznanie formacji leśnych Ugandy - specyficznej fauny i flory oraz różnych aspektów prowadzonej tam ochrony i eksploatacji ekosystemów leśnych.

Patroni medialni: drewno.pl, Dziennik Leśny,  Głos Lasu, studia.net, Wieści Akademickie

 

 

logo_home_up.png   logo_home_wl.png