Koło Naukowe Ogrodników (KNO) powstało 21 marca 1958 roku, po zatwierdzeniu jego statutu przez Senat Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. Na pierwszego prezesa KNO studenci wybrali Sylwestra Strychalskiego. Kuratorem Koła z ramienia Senatu została doc. mgr Helena Nieć. Funkcję opiekuna KNO kolejno pełnili: dr Władysław Oszkinis (od 1962), prof. dr hab. Stefan Białobok (od 1966), doc. dr hab. Bolesław Sękowski (od 1970), dr Tadeusz Baranowski (od 1981), dr Stanisława Szczepaniak (od 1992), dr Marek Bunalski (od 2001) i dr Michał Szklarz (od 2003).

W pierwszych latach studenci aktywnie udzielali fachowej pomocy ogrodnikom i działkowcom korzystając z zakupionego w tym celu opryskiwacza oraz innego sprzętu. Z czasem na spotkania ze studentami zaczęto zapraszać wybitnych specjalistów ogrodników, którzy poprzez wykłady, prezentacje i pokazy przekazywali studentom swoje osiągnięcia i zaszczepiali pasję badawczą. Spośród znamienitych gości warto wspomnieć kilka nazwisk: prof. dr hab. Szczepan Pieniążek, prof. dr hab. Ryszard Łęcki oraz brat Stefan Franczak SJ. Studenci także prezentowali swoje prace i zainteresowania, a często były to ich pierwsze publiczne wystąpienia. Podejmowano też współpracę z kołami naukowymi innych uczelni z kraju i z zagranicy.

Nawiązanie prywatnych kontaktów zawsze służyło lepszemu przepływowi informacji i śledzeniu postępu w ogrodnictwie. Dzięki aktywności studentów odbywały się wiosenne i jesienne wystawy kwiatów, a w okresie Bożego Narodzenia konkursy na najpiękniejszy stroik świąteczny. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów, zorganizowano w ostatnich kilkunastu latach wiele specjalistycznych kursów: florystycznych, plastycznych i bonsai. Studenci wielokrotnie uczestniczyli w przygotowaniach do Krajowej Wystawy Ogrodniczej w ramach Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra. Dekorowali także główny ołtarz Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie na pielgrzymkę ogrodników. Pierwszy dzień wiosny połączony z topieniem "Marzanny" w Jeziorze Rusałka jest już imprezą cykliczną, a niecodzienne stroje uczestników zachwycają swoją oryginalnością. W styczniu 2004 odbyła się pierwsza na Akademii Rolniczej wideokonferencja, podczas której studenci mogli porozmawiać na temat możliwości praktyk w USA z przedstawicielami Uniwersytetu Stanowego w Columbus w Ohio. W ostatnich latach w dniu Wszystkich Świętych studenci zanoszą kwiaty na grób mgr. Wacława Zembala, byłego dyrektora Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu, a także na groby innych zasłużonych nauczycieli.

Organizowane przez KNO wigilie mają długą tradycję i są także okazją do spotkania się studentów z absolwentami oraz nauczycielami. W ramach działalności w Kole studenci nie zapominali o rozrywce, m.in. organizowano spotkania taneczne w Karnawale, Andrzejki oraz Bale Ogrodnika.

Podczas kilkudziesięciu lat działalności KNO studenci chętnie realizowali projekty badawcze. Większość badań było prowadzonych w uczelnianych stacjach doświadczalnych. Zorganizowano wiele obozów naukowych, podczas których studenci nabywali praktyczną wiedzę i doświadczenie. Obozy te miały charakter stacjonarny lub wędrowny, były to spływy kajakowe lub wyprawy rowerowe. Na spływach kajakowych badano roślinność brzegową rzek Brdy, Wdy i Czarnej Hańczy. Nad jeziorami mazurskimi w okolicach Ełku zajmowano się zmiennością jałowca - Juniperus communis. Wzdłuż Gwdy analizowano rozmieszczenie gatunków ciepłolubnych, wędrujących z wodami Wisły. W Bieszczadach badano zmienność buka i olszy szarej oraz roślinność runa leśnego. Na wędrownym obozie od Pilska po Babią Górę poznawano zmienność jałowca i wierzby. W Karkonoszach wzdłuż masywu Śnieżki i jej podnóża po Karpacz zajmowano się roślinnością górską, zwłaszcza endemicznymi jarząbami oraz zmiennością świerka i sosny kosówki. Na jeziorach kaszubskich badano roślinność wodną. Bliższe poznanie tej grupy roślin umożliwiło studentom zagospodarowanie zbiorników wodnych w pobliżu budynku Collegium Maximum.

Dwa obozy naukowe zrealizowano wzdłuż brzegów Morza Bałtyckiego, tj. od Helu po Piaśnice i w Słowińskim Parku Narodowym, gdzie zajmowano się roślinnością wydmową. Na obozie w Pieninach rejestrowano naturalne stanowiska Gladiolus imbricatus. Podczas akcji obozowej "Jeziorsko '75" studenci zajęli się analizą aktualnej produkcji ogrodniczej na terenie otaczającym projektowany zbiornik wodny. W wyniku wyjazdów w okolice Nowego Tomyśla powstały projekty zieleni wokół zabytkowych chat wiejskich. Kilka wyjazdów na Jamną obejmowało badania krajobrazu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Prace przeprowadzone podczas obozu w Sławnie dotyczyły inwentaryzacji i zachowania zasobów krajobrazu Pomorza Zachodniego na terenie planowanego Parku Kulturowego, w tym wybranych ogrodów przydomowych. Studenci KNO wykonali inwentaryzacje parków w Łańcucie, Krasiczynie, Ostrzeszowie, Gołuchowie, Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Wojanowie i Rawiczu. Przeprowadzono także estetyzację otoczenia Domu Pomocy Społecznej w Chybach.

Najciekawsze projekty badawcze prezentowano na corocznych uczelnianych i międzyuczelnianych sesjach kół naukowych. Prace te były często wysoko oceniane przez jurorów i nagradzane. Trzykrotnie na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych studenci KNO otrzymali pierwszą nagrodę JM Rektora AR w Poznaniu: w 1994 roku praca Sławomira Wojtysia, Roberta Guzika i Dariusza Narlocha "Porównanie przydatności polskich odmian lewkonii do uprawy w nieogrzewanym tunelu foliowym", w 1999 roku praca Moniki Pietrakowskiej "Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Wydziału Ogrodniczego" oraz w 2006 roku praca Tomasza Trelki "Ocena przydatności do uprawy amatorskiej wybranych storczyków na rynku polskim".

Nie sposób wymienić wszystkie miejsca w Polsce, które odwiedzali studenci w okresie istnienia Koła. Niektóre miejsca były odwiedzane wielokrotnie, jednak już przez kolejnych studentów. Wyjazdy szkoleniowe służyły pogłębianiu wiedzy z różnych dziedzin ogrodnictwa, śledzeniu postępu technologicznego, a także integracji członków Koła. Udało się zorganizować szereg wyjazdów, mających na celu poznanie produkcji ogrodniczej w różnych rejonach kraju. Odwiedzono gospodarstwa i firmy spółdzielcze, państwowe i prywatne. Zwiedzono też instytuty, stacje doświadczalne, targi ogrodnicze, arboreta, parki, ogrody botaniczne i japońskie oraz inne miejsca związane z ogrodnictwem.

Udane były też zagraniczne wyjazdy szkoleniowe. Kontakty z uczelniami zaowocowały wyjazdami w ramach wizyt i rewizyt. W 1975 roku i ponownie w 1989 podczas wyjazdów do byłej NRD studenci zwiedzili najciekawsze zakłady ogrodnicze Berlina. W 1994 roku uczestniczyli w projekcie "Delta" w Holandii i Belgii, a w roku 1996 w projekcie "Problemy rolnictwa Unii Europejskiej", odwiedzając Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Odwiedzono też ogrody skalne w Sedlenowie i Dobruszce w Czechach w 1998 roku. Korzystając z zaproszenia Uniwersytetu w Wageningen zorganizowano w roku 2001 tygodniowy wyjazd do Holandii, zwiedzając: uniwersytet ze stacją badawczą i kolekcją roślin tropikalnych, giełdę kwiatową w Aalsmeer, giełdę szkółkarską w Boskoop, a także gospodarstwa produkujące tulipany, róże, owoce, pieczarki oraz materiał szkółkarski.

W 2002 roku studenci zwiedzili Międzynarodowe Targi "Grüne Woche" w Berlinie. Tygodniowy wyjazd do Niemiec w 2003 roku miał na celu zapoznanie się z niemieckim ogrodnictwem oraz szkolnictwem wyższym. Zwiedzono Uniwersytet Hohenheim koło Stuttgartu z Ogrodem Botanicznym i Ogrodem Egzotycznym, zespół parkowo-pałacowy w Ludwigsburgu, wyspę kwiatów Mainau, pole golfowe Konstancja oraz ogrody Sanssouci w Poczdamie. Zwiedzono też winnicę, a niezapomniane wrażenie wywarł pobyt w winiarni połączony z degustacją win reńskich. W 2005 roku studenci odwiedzili Międzynarodowe Targi Ogrodnicze i Florystyczne IPM w Essen w Niemczech. W ostatnich latach po każdym z wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych studenci opracowali raport dokumentujący odwiedzane miejsca i wrażenia. KNO podejmowało kilka zagranicznych grup studenckich poznających polskie ogrodnictwo m.in. rówieśników z Uniwersytetu im. Alexandra von Humboldta w Berlinie oraz trzykrotnie z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii - a skoro wracali, to musiało im się u nas podobać.

W ostatnich latach zainteresowania studentów dotyczą najczęściej wybranych dziedzin ogrodnictwa. Zaowocowało to powstaniem w ramach Koła: Sekcji Informatycznej (2003), Sekcji Florystycznej (2004), Sekcji Architektury Krajobrazu (2005) oraz Sekcji Nasienniczej (2006), która w roku 2007 przekształciła się w Koło Naukowe Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Opiekunem Sekcji Informatycznej jest dr Włodzimierz Krzesiński. W ramach sekcji przeprowadzono kursy komputerowego programowania w języku Visual Basic. Efektem pracy było powstanie kilku programów komputerowych przydatnych dla ogrodników oraz dla studentów studiujących Ogrodnictwo.

Sekcja Florystyczna pod opieką dr Agnieszki Krzymińskiej za najważniejsze cele uznała: badania naukowe, tworzenie kompozycji z roślin oraz warsztaty w terenie. Liczne, organizowane cyklicznie przez Florystów wystawy to: kompozycje wielkanocne, dekoracje na Wszystkich Świętych, kompozycje bożonarodzeniowe, "Berła kwiatowe", "Z natury i z ogrodu", fotograficzna "Z życia kwiatów" oraz "Gala Ślubna". Studenci z Sekcji Florystycznej przygotowali kompozycje kwiatowe na inaugurację roku akademickiego, "Dni Korbola" w Marcelinie oraz Sympozjum Chryzantemowe, a także pomagali w tworzeniu wystaw tulipanów, lilii i chryzantem w poznańskiej palmiarni.

Opiekę nad Sekcją Architektury Krajobrazu objęły dr arch. Elżbieta Raszeja oraz dr Agnieszka Wilkaniec. Sekcja ta za główne cele działalności przyjęła: prowadzenie prac badawczych, inwentaryzacji i waloryzacji zasobów krajobrazu, a także prac projektowych takich jak renowacja zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych oraz rewitalizacja krajobrazów historycznych. Studenci Sekcji wykonali w Sławnie pokazowy ogród wiejski z tradycyjnie uprawianymi roślinami. Powstały także szkice ogrodów, prace plastyczne utrwalające piękno krajobrazu oraz zbiór regionalnych nazw roślin. Architekci Krajobrazu przygotowali ekspozycję na festyn archeologiczny w Sławsku, podczas którego udzielali również porad ogrodniczych.

Warto podkreślić, że podczas wyjazdów często spotykano absolwentów Wydziału Ogrodniczego UP w Poznaniu pełniących odpowiedzialne funkcje i będących wysokiej klasy specjalistami. Zawsze z sympatią wspominali oni studia, a szczególnie działalność w KNO. Wszędzie nasi studenci przyjmowani są z życzliwością, dzięki której mogą zapoznać się ze szczegółami, a czasem także tajnikami ogrodnictwa. Aktywność studentów w Kole przekładająca się na praktyczną wiedzę wielokrotnie owocowała zdobyciem kontaktów umożliwiających bliską współpracę, odbycie praktyk oraz zdobycie pracy. Przedstawiciele Koła corocznie w ramach "Drzwi otwartych" na naszej uczelni informują kandydatów na studia o działalności KNO. W celu dokumentacji oraz promocji działalności Koło posiada kronikę, gablotę z aktualnościami w Collegium Zembala, a także stronę internetową http://www.up.poznan.pl/knogr/.

Opracował dr Michał Szklarz

Zapraszamy osoby, które kiedyś działały w KNO do współredagowania naszej strony. Szczególnie mile widziane zdjęcia, teksty i inne materiały, które moglibyśmy zamieścić.

Kronika WSR w Poznaniu, 1951/52 do 1958/59
Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Ogrodniczego, 1994
Zeszyt Jubileuszowy na 50-lecie Wydziału Ogrodniczego, 2006

Aktualności

UWAGA KONKURS

 

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie na Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Słupsku. To jedno z najważniejszych miejsc w naszym mieście.
Plac przed siedzibą Urzędu Miejskiego wymaga zarówno rewitalizacji, jak i szeroko pojętej adaptacji do współczesnych potrzeb. Może być on  w przyszłości miejscem spotkań sztuki i publiczności, miejscem organizacji oficjalnych uroczystości, ale także miejscem codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Słupska. Liczę więc na Państwa zaangażowanie w tę inicjatywę, bo nasze miasto potrzebuje profesjonalnego i świeżego spojrzenia na miejską przestrzeń.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursu zarówno studentów jak i wykładowców.

 
Z poważaniem
Robert Biedroń

Prezydent Miasta Słupska


REGULAMIN

 

SFbBox by casino froutakia