Katedra w mediach

24 czerwca dr inż. Anna Wierzbicka wystąpiła w Radiu TOK FM w audycji "Homo Science".

Mówiła o dzikach w mieście. Audycji możesz posłuchac tutaj:

http://audycje.tokfm.pl/podcast/50930

Katedra na Festiwalu Nauki

25 kwietnia po raz XX Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza wszystkich do udziału w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Zapraszamy szczególnie na zajęcia przygotowane przez naszą Katedrę.

Kleszce pod lupą.

Miejsce: Dworek Sołacki, ul Wojska Polskiego 71 d

Godzina: 14.00-15.30 i 16.17.30 (dwie grupy po 10 miejsc)

Konieczna rezerwacja.

Kleszce spotykamy nie tylko w lasach. Coraz częściej zamieszkują one tereny zielone w środku miast. Skutkuje to częstszym kontaktem kleszcz-człowiek. Boimy się tego, czego nie znamy - przekonamy, że kleszcza można pokonać. Zapraszamy do wielenie się w rolę naukowca.

Studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona zwierzyny”- rekrutacja na rok akademicki 2017/18

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Zapraszamy na V edycję studiów podyplomowych – 2 semestry;

w tym 7-8zjazdów (trzydniowych) w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w centrum Puszczy Zielonka, oraz 1 zjazd terenowy. Inauguracja w październiku br.

Prosimy o składanie zgłoszeń do 30 czerwca br. – liczba miejsc ograniczona (25 osób,decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe są odpowiedzią na duże zainteresowanie problemami współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, np. zajęcy i kuropatw, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania innych gatunków, w przeszłości w wielu miejscach mało licznych, np. dzik i jeleń szlachetny. Taka sytuacja jest m.in. konsekwencją zmian w środowisku przyrodniczym, którym nie zawsze skutecznie przeciwdziałamy, ale także nowelizacji prawodawstwa.

Równolegle pojawia się potrzeba lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, w tym z organizacjami dążących do zmian w gospodarowaniu zasobami przyrody, która wynika z jednej strony z nowego spojrzenia na świat zwierząt, a z drugiej strony z ograniczonej wiedzy przyrodniczej u wielu osób żyjących dziś z dala od natury.   

W konsekwencji współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z myślistwem, musi ewoluować, podobnie jak podział na zwierzęta łowne lub chronione. Niezbędny jest także profesjonalny dialog z osobami spoza kręgu myśliwych. Z kolei zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wyważonej ingerencji ze strony człowieka, ale także decyzji podejmowanych bez zbędnej zwłoki. Dalekosiężne bywają zarówno konsekwencje działań nie do końca przemyślanych, np. szczepienie lisów przeciw wściekliźnie, jak również odkładania problemu „na później”, np. rosnące szkody powodowane przez liczne populacje dzików i jeleni.

 

Zajęcia – w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych, obejmować będą następujące zagadnienia:

- ekologiczne podstawy łowiectwa, w tym możliwości kształtowania trendów liczebności i struktur populacji,

- modele i rozwiązania prawne w gospodarce łowieckiej i ochronie zwierząt w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym poszukiwanie modelu przyszłości,

- stan populacji zwierząt łownych i jego monitorowanie, w tym zajęcia praktyczne w w łowisku doświadczalnym w Puszczy Zielonka,

- gospodarowanie populacjami zwierzyny, w tym planowanie łowieckie krótko- i długoterminowe, profilaktyka weterynaryjna, elementy genetyki, użytkowanie populacji, w tym polowanie zbiorowe w OHZ „Zielonka”,

- zagospodarowanie łowisk i ekonomia w łowiectwie, w tym przykłady działań z ośrodków hodowli zwierzyny i kół łowieckich, oraz większych jednostek,

- szkody łowieckie i rozwiązywanie konfliktów powodowanych przez dzikie zwierzęta,

- programy i metody restytucji gatunków łownych i chronionych,

- dziczyzna jako cel współczesnego łowiectwa, w tym jej promocja,

- dialog ze społeczeństwem i kontakt z mediami,

- kulturotwórcza rola łowiectwa, w tym tradycje, trofeistyka, kynologia i sokolnictwo.

Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy z Polski i z zagranicy oraz naukowcy z jednostek badawczo-wdrożeniowych podanych w kolejności alfabetycznej:  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, SGGW w Warszawie, Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, Technicka Univerzita w Zwoleniu na Słowacji, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska PAN we Wrocławiu. Do prowadzenia zajęć zaproszono również specjalistów z  Lasów Państwowych oraz z Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Kwalifikacje: Studia umożliwią zdobycie wiedzy o zasadach zarządzania populacjami ssaków i ptaków oraz metodach zagospodarowania środowiska pod kątem potrzeb dzikich zwierząt. Program studiów pozwoli również na nabycie umiejętności planowania rozwoju populacji zwierzęcych oraz ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych, umożliwiających racjonalne prowadzenie i nadzorowanie gospodarki zwierzętami w rejonach hodowlanych, ośrodkach hodowli zwierzyny i obwodach kół łowieckich.

 

Warunki przyjęcia na studia

1.Złożenie wymaganych dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy, uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia, 2 fotografie) – do 30 czerwca br.,

2.Rozmowa kwalifikacyjna – do 15 lipca br.,

3.Zawarcie umowy (dwu- lub trójstronnej) i uiszczenie opłaty – jednorazowo lub w ratach – pierwsza wpłata do 1 października br.

Formularze: wzór podania, kwestionariusz osobowy, umowa dwu- lub trójstronna i wniosek o wystawienie faktury, a także regulamin studiów podyplomowych załączono na końcu informacji na stronie WWW.Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny.

 

Zaliczenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich zjazdów, złożenie końcowej pracy pisemnej na wybrany temat oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru ustalonego przez MNiSW oraz 60 punktów ECTS.

 

Koszty

Opłata: 4000 PLN płatna jednorazowo lub w dwóch ratach (w uzasadnionych przypadkach w czterech) zgodnie z umową dwu- lub trójstronną. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

 

Inne informacje

Większość zajęć odbędzie się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce (około 30 km na pn-wsch. od Poznania, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy UP w Poznaniu), gdzie można zarezerwować noclegi oraz zmówić całodzienne wyżywienie (Pan Cezary Bladowski, tel. 661 356 016

lub61. 811 21 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

2. Kwestionariusz osobowy

3. Umowa dwustronna (bez udziału Pracodawcy)

4. Umowa trójstronna (z udziałem Pracodawcy)

5. Wniosek o fakturę

6. Wyciąg z Regulaminu Studiów

Katedra na Targach Knieje

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu ma przyjemność uczestniczyć w Targach Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE 2017, które odbędą się 17-19 lutego w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, szczególnie najmłodszych uczestników Targów, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji - konkursów, zabaw i upominków. Natomiast absolwentów szkół wyższych zapraszamy do udziału w konkursie "Ekspert na Tropie", w którym nagrodą główną jest roczne stypendium na studia podyplomowe "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny". Sponsorem nagrody jest Dziekan Wydziału Leśnego  prof. dr hab. Piotr Łakomy, a organizatorem nasza Katedra. 

Czytaj więcej: Katedra na Targach Knieje