W roku adademickim 2016/2017 Katedra realizuje poniższe przedmioty.

Przedmiot Wykłady Ćwiczenia

 

Edukacja przyrodnicza

 

A. Wierzbicka A. Wierzbicka

Ekologia ogólna - podstawa

T. Dobies A. Jagodziński

Ekologia ogólna - rozszerzenie

T. Dobies A. Jagodziński

Ekologiczne podstawy łowiectwa

R. Kamieniarz R. Kamieniarz

Fauna lasu

G. Górecki, A. Jagodziński, T. Dobies, J. Kamczyc, A. Łukowski, J. Skubis, R. Kamieniarz, A. Wierzbicka G. Górecki, A. Jagodziński, T. Dobies, J. Kamczyc, A. Łukowski, J. Skubis, R. Kamieniarz, A. Wierzbicka

 

General Forestry

 

A. Wierzbicka (przedmiot prowadzony przez pracowników różnych Katedr) A. Wierzbicka (przedmiot prowadzony przez pracowników różnych Katedr)

Gospodarka łowiecka

R. Kamieniarz,

J. Skubis

R. Kamieniarz,

J. Skubis

Podstawy łowiectwa - kurs podstawowy

R. Kamieniarz,

J. Skubis

J. Skubis,

M. Jakubowski,

M. Szymański

A. Łukowski

M. Krokowska-Paluszak

Podstawy łowiectwa - kurs rozszerzony

R. Kamieniarz,

J. Skubis

J. Skubis,

M. Wlazełko,

M. Jakubowski,

M. Szymański

Leśnictwo a ekorozwój

A. Wierzbicka A. Wierzbicka

 

Metody badań nad zwierzętami

 

T. Dobies

G.Górecki

A. Wierzbicka

--------

Modelowanie populacji i modele gospodarki łowieckiej

R. Kamieniarz

J. Skubis

R. Kamieniarz,

J. Skubis

 

Ochrona fauny

 

G. Górecki G. Górecki

Ochrona lasu - podstawa

M. Skorupski T. Dobies

Ochrona lasu - rozszerzenie

M. Skorupski T. Dobies

Ochrona środowiska - podstawa

A. Jagodziński

A. Jagodziński

J. Kamczyc

Ochrona środowiska - rozszerzenie

A. Jagodziński

J. Kamczyc

A. Jagodziński

Społeczne aspekty łowiectwa

G. Górecki,

A. Wierzbicka,

K. Adamowicz

G. Górecki,

A. Wierzbicka

Seminaria dyplomowe na kierunku Ochrona przyrody ----

Robert Kamieniarz

A. Wierzbicka,

G. Górecki,

A. Jagodziński,

J. Kamczyc

Zoologia leśna - podstawowa

G. Górecki G. Górecki

Zoologia leśna - rozszerzony

G. Górecki

A. Piasta,

J. Daszkiewicz,

P. Opalińska

Moduł dyplomanta A. Tomek

A. Wierzbicka,

G. Górecki,

A.M. Jagodziński

T. Dobies

 

Kontakt

image

Adres

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań

Email

klol@up.poznan.pl

Telefon

+48 (61) 848 78 62