• icon Nauka
  • icon Dydaktyka
  • icon Praktyka
image Nauka Nasze publikacje Zobacz publikacje
image Dydaktyka Zajęcia dydaktyczne Zobacz
image Praktyka Zajęcia terenowe Zobacz

Badania naukowe

2017

Wierzbicka A. 2017. Leśnicy i myśliwi - dwie strony barykady? Las Pol. 22, s. 34.

Wierzbicka A. 2017.Przygodowe place zabaw - coś dla leśników? Las Pol. 10, s. 35.

Wierzbicka A. 2017. Warsztaty dla nauczycieli – refleksje. Las Pol.16/17, s. 42.

Wierzbicka A. Warsztaty wyjątkowe. Las Pol. 23, s. 35.

Wierzbicka A. Kto i kiedy lubi myśliwych? : Czynniki warunkujące akceptację społeczną dla łowiectwa. Mag. Sezon. 3, s. 14-15.

Wierzbicka A., Gasek A. 2017. Czym jest las? Las Pol. 8, s. 34.

Opalińska P., Wierzbicka A., Nowak-Chmura M., Asman M. 2017. Ektopasożyty sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.). W: Stawonogi w środowiskach miejskich i poza miejskich / Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka. Lublin : Koliber, s. 63-68.

Błasiak A., Opalińska P., Łukowski A., Krokowska-Paluszak M., Wierzbicka A., Skorupski M. 2017. Akarofobia - czy rodzice z Wielkopolski boją się kleszczy? Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 11-19.

Wierzbicka A., Skorupski M. 2017.Co kształtuje podejście społeczeństw do łowiectwa? Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 20-25.

Kapałka-Boratyńska K., Sobalak T., Wierzbicka A., Skorupski M. 2017. Czy Facebook pozwala rozwiązać konflikt społeczny? Stadium przypadku konfliktu o ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Łopuchówko. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr. R. 19, z. 50 (1), s. 222-226.

Borkowski A.W., Wierzbicka A., Gruchała A., Skorupski M. 2017. Kłusownictwo na terenie RDLP w Poznaniu i Radomiu na przestrzeni 12 lat. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 97-104.

Opalińska P., Łukowski A., Krokowska-Paluszak M., Błasiak A., Wierzbicka A., Skorupski M., Jaszczak A. 2017.Konsumpcja dziczyzny i jej wpływ na postrzeganie myślistwa - badania pilotażowe w klubach seniora. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 83-90.

Borkowski A.W., Wierzbicka A., Gruchała A., Skorupski M. 2017. Kradzieże drewna na terenie RDLP w Radomiu i w Poznaniu w latach 2003-2012. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 91-96.

Krokowska-Paluszak M, Opalińska P., Łukowski A., Błasiak A., Wierzbicka A., Skorupski M., Sagan J., Gruchała A., Tomusiak R. 2017. Las i rola współczesnego leśnika widziane oczami społeczeństwa. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 105-113.

Sobalak T., Kapałka-Boratyńska K., Wierzbicka A., Skorupski M. 2017. Nie dla polowań w Puszczy Zielonka! Stadium przypadku konfliktu między myśliwymi a społecznością lokalną. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 275-279.

Łoboda J., Błasiak A., Wierzbicka A. 2017. Postawy i przekonania społeczeństwa wobec bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenie LKP Puszcza Notecka oraz LKP Puszcza Białowieska. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 51 (2), s. 186-194.

Łukowski A., Krokowska-Paluszak M., Opalińska P., Błasiak A., Wierzbicka A., Skorupski M., Sagan J., Gruchała A., Tomusiak R. 2017. Telewizja głównym środkiem masowego przekazu informacji o łowiectwie i myśliwych - badania społeczne. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. R. 19, z. 50 (1), s. 184-191.

Kamczyc J., Pers-Kamczyc E.,Watral P., Sokołowski P., Bułaj B. 2017. To what extent do pine and oak clear-cut stumps support mite (Acari: Mesostigmata) communities in temperate forests? Turkish Journal of Zoology 41 (5), 860-875

Kamczyc J., Urbanowski C., Pers-Kamczyc E. 2017. Mite communities (Acari: Mesostigmata) in young and mature coniferous forests after surface wildfire. Experimental and Applied Acarology 72 (2), 145-160

Kamieniarz R., Budny M., Mąka H., Panek M., Kownacka B., Dominiak Z. 2017. Restytucja zająca w powiecie kościańskim w latach 2007-2017. Starostwo Powiatowe w Kościanie i Stacja Badawcza – OHZ PZŁ w Czempiniu.

Kamieniarz R., Panek M. 2017. Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides)  in Poland in 1992–2015. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(1) 2017, 47–52. doi: 10.17306/J.AFW.2017.1.5

Panek M., Kamieniarz R. 2017. Vole fluctuations, red fox responses, predation on fawns, and roe deer dynamics in a temperate latitude. Mamm Res. 62: 341-349. doi 10.1007/s13364-017-0327-z


 

2016

Mueller K.E., Eisenhauer N., Reich P.B., Hobbie S.E., Chadwick O.A., Chorover J., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł., Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2016. Light, earthworms, and soil resources as predictors of diversity of 10 soil invertebrate groups across monocultures of 14 tree species. Soil Biology & Biochemistry 92: 184-198

Biernat B., Stańczak J., Michalik J., Sikora B., Wierzbicka A. 2016. Prevalence of infection with Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus ticks feeding on non-rickettsiemic rodent hosts in sylvatic habitats of west-central Poland. Ticks and Tick-borne Diseases 7: 135–141

Opalińsk, P., Wierzbicka A., Asman M. 2016. The PCR and nested PCR detection of Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti in Dermacentor reticulatus F. collected in a new location in Poland (Trzciel, Western Poland). Acta Parasitologica, 61(4): 849–854

Opalińska P., Wierzbicka A. Rączka G. 2016. Stopień infestacji u sarny europejskiej (Capreolus  capreolus L) w różnych biotopach na terenie  województwa wielkopolskiego. W A. Buczek & C. Błaszak, red. Stawonogi. Zależności w układzie żywiciel - ektopasożyt - patogen. Lublin: KOLIBER, ss. 29–41

 

Wodecka B., Michalik J., Lane R. S., Nowak -Chmura M., Wierzbicka A. 2016. Differential associations of Borrelia species with European badgers (Meles meles) and raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) in western Poland. Ticks and Tick-Borne Diseases 5: 1010–1016 Wierzbicka A., Rączka G., Skorupski M., Michalik J., Lane R. S. 2016. Human behaviors elevating the risk of exposure to Ixodes ricinus larvae and nymphs in two types of lowland coniferous forests in west-central Poland. Ticks and Tick-Borne Diseases 7: 1180–1185

Kamczyc J., Bielachowicz M.,Pers-Kamczyc E. 2016. Damages caused by European beaver (Castor fiber L., 1758) in broadleaved stands. Forestry Letters 109 (10):

Kamieniarz R. Panek M. Budny M. 2016. Poprawa warunków środowiskowych kluczową metodą odbudowy liczebności w populacjach zwierzyny drobnej. W: Nowacki J., Skorupski M. (red.). Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Fundacja UP w Poznaniu, Poznań: 109-125.

Kamieniarz R. Skorupski M. 2016. Dyskusji o liczeniu zwierzyny ciąg dalszy. Brać Łowiecka 2, 32-35.

Gdaniec W. Strzeliński P. Kondracki K. Sułkowski S. Kamieniarz R. 2016. Drony nad szkodami. Łow. Pol. 3, 44-47.

Krokowska- Paluszak M., Wierzbicka A., Skorupski M., Gruchała A. 2016. Przegląd i analiza programów telewizyjnych finansowanych przez PGL Lasy Państwowe – ich rozpoznawalność, oglądalność oraz znaczenie w budowaniu marki własnej PGL Lasy Państwowe oraz kształtowaniu wizerunku leśnika. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47:170–176 

Krokowska - Paluszak M., Wierzbicka A., Skorupski M., Sagan J., Gruchała A. 2016. Obraz lasów i leśnika w mediach – analiza informacji w biuletynie korporacyjnym PGL Lasy Państwowe w latach 2014-2015. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 177–181 (http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim47_pdf/krokowska-paluszak_wierzbicka_skorupski_sagan_gruchala.pdf.)

Łukowski A., Opalińska P. Wierzbicka A. 2016. Aktywność nadleśnictw w mediach społecznościowych na przykładzie portalu „Facebook”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 209–216 

Prange K., Wierzbicka A., Półchłopek A. 2016. Stała współpraca szkoły i OEL – Zielona Szkoła w Łysym Młynie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47:189-193 

Wierzbicka A., Ciemnoczołowska O., Dłużak W., Flies M., Zawadzki M. 2016. Do kogo kierować edukację? Wiedza społeczeństwa na temat wilków w północno-zachodniej Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie47: 136–139 

Wierzbicka A., Ortell P. 2016. Badanie efektywności nauczania przedmiotu Przyroda na wybranych zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 47: 91–98

 

 

2015

Kamieniarz R. Mizera T. Panek M. Pinkowski M. 2015. Prof. dr hab. Zygmunt Pielowski (1930-2009). Ptaki Wielkopolski, 4, 122-126.

Kamieniarz R. Rzońca Z. 2015. Metody oraz skala introdukcji, reintrodukcji i wsiedlania zwierzyny w Polsce. W: Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej (W. Gil red.), Zimowa Szkoła Leśna, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 91-103.

Dyderski M. K., Biegańska A., Królik K., Rydzińska S., Żychlińska A., Kamieniarz R., Skubis J. 2016. Przydatność danych z wyszukiwarki internetowej do analizy intensywności inwazji biologicznej na przykładzie szopa pracza [Potential of data from the Internet search engine to analyze of biological invasion intensity on the example of Procyon lotor]. Sylwan 160 (10), 822−828.

Mueller K.E., Hobbie S.E., Chorover J., Reich P.B., Eisenhauer N., Castellano M.J., Chadwick O.A., Dobies T., Hale C.M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kieliszewska-Rokicka B., Modrzyński J., Rożen A., Skorupski M., Sobczyk Ł, Stasińska M., Trocha L.K., Weiner J., Wierzbicka A., Oleksyn J. 2015. Effects of litter traits, soil biota, and soil chemistry on soil carbon stocks at a common garden with 14 tree species. Biogeochemistry,123 (3): 313-327

 

 

Wierzbicka A., Glura J., Chmura A. 2015. Czy wiedza ma znaczenie? Nastawienie społeczne do myśliwych w RDLP Szczecin. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 43 (2): 99-107 

Kapałka - Boratyńska K., Wierzbicka A., Prange, K. 2015. Drewno jest wspaniałe. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 43(2): 160–163

 

 

2014

Kamczyc J., Gwiazdowicz DJ., Teodorowicz E., Strzymińska K. 2014. Mites (Acari, Mesostigmata) in boreal Scots pine forest floors: effect of distance to stumps. Experimental and Applied Acarology 64 (1), 61-71

Kamczyc J., Skorupski M. 2014. Mites (Acari, Mesostigmata) from rock cracks and crevices in rock labirynths in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Letters 51 (1), 55-62

Dahlke G., Kamczyc J., Rakowski R. 2014. Diagnostyka i ocena ergonomiczności kabin samochodów osobowych. Logistyka, 1228--1238

Kamieniarz R. 2014. Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka. W: D. Gwiazdowicz (red.). Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Wyd. II, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 64-78.

Kamieniarz R. 2014. Strategia łowczego. Łow. Pol. 1, 34-37.

Kamieniarz R. 2014. Planowanie łowieckie. Łow. Pol. 2, 38-41.

Kamieniarz R. 2014. Monitoring to podstawa. Łow. Pol. 3, 28-31.

Kamieniarz R. 2014. Restytucja kuropatwy. Łow. Pol. 4, 30-33.

Kamieniarz R. 2014. Medale czy równowaga. Łow. Pol. 5, 38-41.

Kamieniarz R. 2014. Najpierw lis. Łow. Pol. 6, 28-31.

Kamieniarz R. 2014. Powrót zająca. Łow. Pol. 8, 34-37.

Prange K., Wierzbicka A. 2014. Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Edukacja leśna na terenach miejskich. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 245-250

Skorupski M., Wierzbicka A. 2014. Dziczyzna jako źródło zdrowej żywności – problemy i perspektywy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 171-174

WierzbickaA., Flies M., Jagiełło-Słomińska K. 2014. Oczekiwania osób dorosłych wobec edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie; 38 (1): 200-205

Wierzbicka A., Prange K. 2014. Martwe drewno – trudny temat. Jak uczyć o roli martwego drewna w lesie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 41 (4): 380-386

 

 

2013

Kamieniarz R. 2013. The structure of agricultural landscape and functioning of the field roe deer population. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 463 [In Polish with English summary]

Kamieniarz R. 2013. Różne narzędzia - wspólny cel. Łow. Pol. 2, 28-31.

Kamieniarz R. 2013. Definicja populacji. Łow. Pol. 3, 36-37.

Kamieniarz R. 2013. Racjonalne rejony. Łow. Pol. 4, 34-35.

Kamieniarz R. 2013. Badanie liczebności. Łow. Pol. 5, 44-47.

Kamieniarz R. 2013. Przyrost zrealizowany. Łow. Pol. 6, 40-41.

Kamieniarz R. 2013. Ile kur dla koguta? Łow. Pol. 7, 32-35.

Kamieniarz R. 2013. Ocena po strzale. Łow. Pol. 8, 32-35.

Kamieniarz R. 2013. Dwie wizje odstrzału. Łow. Pol. 9, 34-37.

Kamieniarz R. 2013. Śmierć w łowisku. Łow. Pol. 10, 30-33.

Kamieniarz R. 2013. Do domu i za chlebem. Łow. Pol. 11, 42-45.

Kamieniarz R. 2013. Domatorzy i wędrowcy. Łow. Pol. 12, 28-31.

Kamieniarz R. 2013. Polujmy na lisy z norowcami. Psy myśliwskie, 2 (9), 38-40.

Kamieniarz R. 2013. Liczenie zajęcy i lisów w świetle reflektora. Myśliwiec, 56: 7.

Kamieniarz R., Voigt U., Panek M., Strauss E. Niewęgłowski H. 2013. The effect of landscape structure on the distribution of brown hare Lepus europaeus in farmlands of Germany and Poland. Acta Theriol. 58: 39-46. doi: 10.1007/s13364-012-0091-z.

Kałucka I., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Banaszczak P., Karolewski P., Oleksyn J. 2013. Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland). Folia Forestalia Polonica 55 (4): 181-189

Skorupski M., Kurzawska K., Wierzbicka A., Pastwik E., Piasta A., Jagodziński A.M. 2013. Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński” i przylegających plantacji topól euroamerykańskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(3): 25-32

 

2012


Kamieniarz R. 2012. Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka. W: D. Gwiazdowicz (red.). Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 64-78.

Kamieniarz R. 2012. Cietrzew ginący trubadur. Polski region Pieniny, 3, 64-69.

Wojterska M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2012. Plants, fungi and invertebrates of red maple (Acer rubrum L.) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Folia Forestalia Polonica, 54 (4): 233-240

 

2011

Jagodziński A.M., Skorupski M., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A, Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Biodiversity of Greek fir (Abies cephalonica Loudon) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 5-15


Kamieniarz R. 2011. Bażant. Dziki królik. Cietrzew. W: Dzięciołowski R, Flis M. red. Łowiectwo, Wyd. Łowiec Polski, Warszawa, 212-216, 234-240, 310-314.

Kamieniarz R. 2011. Dokarmiajmy inaczej. Łow.pol. 11, 18-23.

Kamieniarz R. 2011. Wizerunek myśliwego. Łow.pol. 2, 36-41.

Kamieniarz R. Wolc A. Lisowski M. Dubert M. Grajewski B. Steppa R. Szwaczkowski T. 2011. Inter and Intra Subpopulation Genetic Variability of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Assessed by I and II Class Genetic Markers. Folia biologica (Kraków) 59, 3-4, 127-133. doi:10.3409/fb59_3-4.127-133

Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. 2011. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 17-26

Skorupski M., Gornowicz R., Spaeth M., Wierzbicka A./ 2011. Mites of the order Mesostigmata on plots reforested with Scots pine after various kinds of soil preparation and wood residue utilization after clear-cutting. Biological Lett., 48(1): 57–65

Skorupski M., Jagodziński A.M., Kałucka I., Kasprowicz M., Wojterska M., Dobies T., Sławska S., Wierzbicka A., Łabędzki A., Oleszyńska-Niżniowska J., Nowiński M., Małek S., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P. 2011. Plants, fungi and invertebrates of grand fir [Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.] experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 10 (4): 39-49

 

Wierzbicka A., Barton M., Dobroczyński M. 2011. Trasy Nordic Walking – ścieżka zdrowia czy ścieżka edukacji leśnej? Przykłady z terenu Wielkopolski. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 28: 268-273

 

2011

Gwiazdowicz D. J. 2010. Estetyka lasu według koncepcji H.v. Salischa. Materiały konferencyjne „Międzynarodowe sympozjum Heinrich von Salisch (1846-1920) -  w 90. Rocznicę śmierci, Gołuchów 2010: 21-27

 

Gwiazdowicz D. J. 2010. Sejoidea, Antennophoroidea, Celaenopsoidea, Microgynioidea (Acari: Mesostigmata) of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:1-142

Antkowiak W., Maciejewska-Rutkowska I., Jagodziński A.M., Kayzer D., Klimko M. 2010. Variation of seed morphology of Trollius europaeus L. and Trollius altissimus Crantz (Ranunculaceae).  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79(2): 117-123.

Jagodziński A.M., Banaszczak P. 2010. Stem volume and aboveground woody biomass in Noble fir (Abies procera Rehder) stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 9(2): 9-24.

Jagodziński A.M., Kałucka I. 2010. Fine roots biomass and morphology in a chronosequence of young Pinus sylvestris stands growing on a reclaimed lignite mine spoil heap. Dendrobiology, 64: 19-30.

Kamieniarz R. 2010. Program redukcji lisa. Łow.pol. 1, 16-22.

Kamieniarz R. 2010. Bawarski plan ratunkowy. Łow.pol. 2, 10-15.

Kamieniarz R. 2010. Tropem saren polnych. Łow.pol. 7, 30-34.

Kamieniarz R. 2010. Dziki – czas na redukcję. Łow.pol. 11, 18-22.

Wronska-Pilarek D., Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2010. Pollen morphology of selected Central European species from subgenera Vignea and Carex (Carex, Cyperaceae) and its relation to taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society, 164 (4): 422-439.

 Wiśniewski J. 2010. Facultas Silvae Culturae Posnaniensis (silva rerum). Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 9: 91-108 ( 14 tabl.).

Wiśniewski J. 2010. Lepus cornutulus oraz Crisensus bavaricus – zwierzęta stworzone przez przyrodników, myśliwych i łgarzy. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 9: 109-112 (4 tabl.).

Wiśniewski J. 2010. Szkoła leśna w Prószkowie koło Opola. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 9: 113-116 (2 tabl.).

 Wiśniewski J. 2010. Heinrich von Salisch (1846-1920) Gutsbesitzer, Forstmann, Politiker, Wohltäter. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:1-110

 Wiśniewski J. 2010. Heinrich von Salisch (1846-1920) ziemianin, leśnik, polityk, darczyńca. Materiały konferencyjne „Międzynarodowe sympozjum Heinrich von Salisch (1846-1920) -  w 90. Rocznicę śmierci, Gołuchów 2010: 37-45

 Wiśniewski J., Kiełczewski B. 2010. Kulturotwórcza rola lasu. Wyd. IV. poszerzone. Wydawnictwo Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów: 1-400. 2011 Giertych M.J., Jagodziński A.M. 2011. Co nowego w interakcjach między owadami a roślinami? Przegląd Leśniczy, 9: 7.

Gwiazdowicz D. J., Wiśniewski J. 2011. Estetyka lasu. Wydawnictwo Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów: 1-455.

Jagodziński A.M., Giertych M.J. 2011. Jak roślina z roślinożercą. Las Polski, 18: 10-11.

Jagodziński A.M., Kałucka I. 2011. Fine root biomass and morphology in an age-sequence of post-agricultural Pinus sylvestris L. stands. Dendrobiology, 66: 71-84.

Karolewski P., Jagodziński A.M., Grzebyta J. 2011. Wpływ wieku drzew i igieł oraz lokalizacji igieł w koronie na zawartość związków fenolowych w młodych drzewostanach sosnowych. Sylwan, w druku.

Morozowska M., Czarna A., Kujawa M., Jagodzinski A.M. 2011. Seed morphology and endosperm structure of selected species of Primulaceae, Myrsinaceae, and Theophrastaceae and their systematic importance. Plant Systematics and Evolution, 291: 159-172.

Sigiel-Dopierała A., Jagodziński A.M. 2011. Materials to the vascular flora of the neglected Evangelical cemeteries in the western part of Drawsko Landscape Park (Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 390, Botanika-Steciana, 15: 57-64.

Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2011. Systematic importance of pollen morphological features of selected species from the genus Rosa (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution, 295: 55-72.

 

 

2009

Skorupski M., Butkiewicz G., Wierzbicka A. 2009 The first reaction of soil mite fauna (Acari, Mesostigmata) caused by conversion of Norway spruce stand in the Szklarska Poręba Forest District. Journal of Forest Science 55: 235-243

 

Łabudzki L., Kamieniarz R., Górecki G., Skubis J., Wierzbicka A. 2009 Hunting In Poland as part of the sustained development of rural areas. Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 51(1): 85-90

Sugiero D., Jaszczak R., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A., Wierzbicka A. 2009 Species composition in low mountain beech (Fagus sylvatica L.) stands in the Bieszczady National Park under the global warming. Journal of Forest Science, 55: 244-250

Węgiel A., Jaszczak R., Rączka G., Strzeliński P., Sugiero D., Wierzbicka A. 2009 An economic aspect of conversion of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in the Polish Lowland. Journal of Forest Science, 55 (2009): 293-298

 

 

Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B., Dolata P.T. and Gołdyn B. 2009. Nest of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). Biologia, Bratislava, 64 (5): 962-968.

Gwiazdowicz D.J. 2009. Książka o estetyce lasu. Przegląd Leśniczy, 5: 22.

Gwiazdowicz D.J. 2009. Kapliczka św. Jana Gwalberta w parku-arboretum OKL w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 8: 165-169.

Gwiazdowicz D.J. 2009. Jerzy Wiśniewski. W: J. Broda (red.) Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Nauka dla praktyki leśnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 262-264.

Gwiazdowicz D.J. 2009. „Klejnoty” wspomnień. W: J. Szaban (red.) Historia Koła Leśników 1919-2009. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń: 214-218.

Gwiazdowicz D.J. 2009. Rola edukacji przyrodniczo-leśnej w kształtowaniu postaw proekologicznych W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 7-21.

Gwiazdowicz D.J. 2009. Badania polarne na Svalbardzie. Wieści Akademickie, 9-10: 18-21.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2009. Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik. Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań: 1-128.

Gwiazdowicz D.J., Coulson S.J., Ávila- Jiménez M.L. 2009. First records of Zercon andrei Sellnick, 1958 and Zerconopsis muestairi (Schweizer, 1949) (Acari, Mesostigmata) from Bjørnøya, Svalbard. Norwegian Journal of Entomology, 56: 117-119

Gwiazdowicz D.J., Filip K.P. 2009. Ophionyssus saurarum (Acari, Mesostigmata) infecting Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae). Wiadomości Parazytologiczne, 51 (1): 61-62.

Gwiazdowicz D.J., Filip K.P. 2009. Ixodes ricinus (L.) (Acari, Ixodida) parasitic on lizards (Reptilia, Lacertidae). Nauka Przyroda Technologie, 3 (3): 1-6.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2009. Morphological variability of Sejus togatus (Acari: Mesostigmata: Sejina). Entomologica Fennica, 20: 1-3.

Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2009. Arctoseius wisniewskii sp. nov. (Acari: Ascidae) from Poland. Annales Zoologici, 59 (1): 119-123.

Gwiazdowicz D.J., Rakowski R. 2009. Redescription of Proctolaelaps parvanalis (Thor, 1930) (Acari: Ascidae) from Spitsbergen. Entomologica Fennica, 20: 281-286.

Gwiazdowicz D.J., Michalak B. 2009. O sztuce wabienia jeleni. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 8: 27-31.

Jagodziński A.M. 2009. Zasady opracowywania przewodników po ścieżkach dydaktycznych. W: Gwiazdowicz D.J. (red.). Edukacja przyrodniczo-leśna. Poradnik. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Oficyna Wydawnicza G & P, Gołuchów – Poznań: 75-83.

Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. I. Wzrost i rozwój drzewostanu. Sylwan, 153 (2): 75-85.

Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. II. Produkcja i alokacja biomasy, retencja biogenów. Sylwan, 153 (3).

Jagodziński A.M., Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsekwencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. III. Stabilność drzewostanu, fitoklimat, różnorodność biologiczna. Sylwan, 153 (4).

Janyszek M., Jagodzinski A.M. 2009. Variability of perigynium morphology of Central European members of Carex sect. Phaestoglochin (Cyperaceae) from variable plant communities. Plant Systematics and Evolution, 278 (1-2): 87-99.

Kamczyc J. Gwiazdowicz D. J. 2009. Soil mites (Acari, Mesostigmata) from Szczeliniec Wielki in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Letters, 46(1): 21-27.

Kamieniarz R. 2009. Stany lisów w Wielkopolsce – rozważania na kanwie polowania z norowcami w powiecie kościańskim. Zachodni Poradnik Łowiecki 1, 2-3.

Kamieniarz R. 2009. Sarna u progu XXI wieku. Łow.pol. 5, 14-17.

Kamieniarz R. 2009. Spotkanie w Białowieży . Łow.pol. 11, 24-25.

Kamieniarz R. 2009. Kurakom na ratunek. Łow.pol. 12, 28-29.

Martysiak-Żurowska D. Zalewski K. Kamieniarz R. 2009. Unusual odd-chain and trans-octadecenoic fatty acids in tissues of feral European beaver (Castor fiber), Eurasian Bader (Meles meles) and raccoon dog (Nyctereutes procynoides). Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, 153, 145-148.

Łabudzki L. Kamieniarz R. Górecki G. Skubis J. Wierzbicka A. 2009. Hunting in Poland as part of the sustained development of rural areas. Folia Forestalia Polonica, series A, 51(1), 85-90.

Karolewski P., Giertych M.J., Jagodziński A.M., Żmuda M., Oleksyn J. 2009. Are sun leaves more attractive than shade leaves for insect herbivores? Acta Physiologiae Plantarum, 31 (Suppl. 1): S103.

Łabudzki L., Gwiazdowicz D.J. 2009. Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu. W: J. Broda (red.) Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Nauka dla praktyki leśnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 204-209.

Skorupski M., Butkiewicz G., Wierzbicka A. 2009. The first reaction of soil fauna caused by conversion of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) stand in the Izera Mountains. Journal of Forest Science, 55 (5): 234-243.

Wiśniewski J. 2009. Heinrich von Salisch (1846-1920). W: H. v. Salisch - Forstästhetik, Kessel Verlag: VII-XV.

Wiśniewski J. 2009. Mrówki w kulturze, sztuce... i nie tylko. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 8: 109-128 (6 tabl.).

Wiśniewski J. 2009. Nauczyciele akademiccy poznańskich leśników w anegdocie i karykaturze. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 8: 129-161. 

Wiśniewski J. 2009. Grzegorz Kozłowski W: W. Kozłowski - Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Reprint. PolskieTowarzystwo Leśne, Warszawa, XVII-XXVI.

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2009. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-446 (168 tabl.). 

Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M. 2009. Pollen morphological variability of Polish native species of Rosa L. (Rosaceae). Dendrobiology, 62.

 

 

2008

Skorupski M., Belter W., Kamczyc J., Wierzbicka A. 2008 Soil mites (Acari, Mesostigmata) of the „Torfowisko Doliny Izery” Reserve In the Sudety Mountains. Soil Organisms vol. 80(2): 261-270

 

Michalik J., Sikora B., GóreckiG., Wierzbicka A., Tyczewska, M., Stańczak, J. 2008. Roe deer (Capreolus capreolus) - important hosts for Ixodes ricinus reproduction in forest ecosystems of the Wielkopolska province, west-central Poand. W: Buczek A., Błaszak C. (red.). Stawonogi - środowisko, patogeny i żywiciele. Wydawnictwo Koliber, Lublin: pp. 87-91

Adamski Z. Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. 2008. Individual variability of setal morphology in Nenteria pandioni (Acari: Mesostigmata: Uropodina): Genetic variability or aging? Biologia, Bratislava, 63 (2): 236-244.

Gabryś G., Mąkol J., Błoszyk J. Gwiazdowicz D.J. 2009. Mites (Acari) of the Karkonosze Mountains: a review. Biollogical Letters, 45: 43-57.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Redescriptions of Arctoseius minutus (Halbert, 1915) and Arctoseius pulvisculus (Berlese, 1920) (Acari: Ascidae). Biologia, Bratislava, 63 (1): 100-103.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Amazonia - wszechogarniająca zieloność. Przegląd Leśniczy, 1: 30-31.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Zagajnik, 1: 3.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej. Zagajnik, 4: 3.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Ochrona różnorodności biologicznej a gospodarka w lasach. Materiały Konferencyjne „Biotechnologia w naturalnym środowisku", 10.05.2008, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii, OPERON, Poznań: 5.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Myśliwi, a ochrona przyrody. Roztoczańskie Spotkania, 5: 106-111.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Monitoring roztoczy z rzędu Gamasida w Karkonoskim Parku Narodowym. W: A. Mazur, A. Raj, R. Knapik (red.) Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 171-183.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Mesostigmatid mites (Acari) associated with Scolytidae in Poland. In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 59-95.

Gwiazdowicz D.J. 2008. Mesostigmatid mites (Acari) associated in nests of Formicidae in Poland In: D.J. Gwiazdowicz (ed.) Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 97-112.

Gwiazdowicz D.J. (ed.) 2008. Selected problems of acarological research in forests. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań: 1-125.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2008. Materiały, Forum Leśne - Człowiek, las, drewno. Certyfikacja w lasach. Lasy a rozwój obszarów wiejskich. Tematy bieżące - aktualności. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-56.

Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2008. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 11. Gattungen: Arctoseius Thor, 1930, Cheiroseius Berlese, 1916, Melichares Hering, 1839, Proctolaelaps Berlese, 1923 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 31 (1): 29-33.

Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2008. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 12. Gattungen: Blattisocius Keegan, 1944, Hoploseius Berlese, 1914, Lasioseius Berlese, 1916, Platyseius Berlese, 1916 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 31 (1): 35-39.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2008. Mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) in Svalbard. Materiały XXXII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego, Wrocław: 32-34.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2008. Badania akarologiczne na Spitsbergenie. Materiały XXXII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego, Wrocław: 34-35.

Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B. 2008. The Australian species of Iphidozercon (Acari: Ascidae). Zootaxa, 1921: 47-68.

Jagodzinski A.M., Kalucka I. 2008. Age-related changes in leaf area index of young Scots pine stands. Dendrobiology, 59: 57-65.

Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2008. Zmiany we florze rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński" koło Chełmna w latach 1965-2001. Studia Naturae, 54 (2): 121-131.

Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W. 2008. Morphological variability of leaves of Trollius europaeus L. originated from Wielkopolska province (Western Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 387, Botanika-Steciana, 12: 129-133.

Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S., Wronska-Pilarek D. 2008. Morphological variability of Carex spicata Huds. utricles among plant communities. Flora, 203 (5): 386-395.

Kamieniarz R. 2008. Zmiany w występowaniu cietrzewia (Tetrao tetrix) w Polsce między latami 1993-94 i 2006-07. W: I Międzynarodowa Konferencja „Ochrona kuraków leśnych”, Janów Lubelski – 16-18 października 2007. 38-46.

Kamieniarz R. 2008. Sytuacja bażanta Phasianus colchicus w Polsce w latach 1991-2006.
W: I Międzynarodowa Konferencja „Ochrona kuraków leśnych”, Janów Lubelski - 16-18 października 2007. 93-99.

Kamieniarz R. 2008. Organizacja łowiectwa w Polsce. W: Okarma H. Tomek A. red. Łowiectwo. Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O, Kraków, 381-394.

Kamieniarz R. Panek M. 2008. Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Stacja Badawcza – OHZ PZŁ w Czempiniu, 1-132.

Kamieniarz R. Kryński A. Wielich T. 2008. Wyniki szczepień lisów przeciw wściekliźnie na tle danych o populacji tego gatunku w Wielkopolsce. Medycyna Wet. 64, 318-321.

Kamieniarz R. 2008. Ratujmy cietrzewia. Łow.pol. 4, 6-10.

Kamieniarz R. 2008. Ochrona zasiewów kukurydzy. Zachodni Poradnik Łowiecki 1, 27-28.

Kamieniarz R. 2008. Lis na celowniku. Łow.pol. 8, 6-10.

Knight K.S., Oleksyn J., Jagodzinski A.M., Reich P.B., Kasprowicz M. 2008. Overstory tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understory diversity and invasibility. Diversity and Distributions, 14 (4): 666-675.

Sabbatini Peverieri G., Skorupski M., Liguori M., Roversi P.F. 2008. Gamasida soil mite communities in a beech forest (Fagus sylvatica L.) of Central Italy. Redia, Florence, 41: 25-31.

Skorupski M., Belter W., Kamczyc J., Wierzbicka A. 2008. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of the ‘Torfowiska Doliny Izery’ Reserve in the Sudety Mountains. Soil Organisms, 80 (2): 261-270.

Skorupski M., Butkiewicz G., Wierzbicka A. 2008. The first reaction of soil fauna caused by conversion of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) stand in the Izera Mountains. Conference Book. The concept for European Forests. EFI Project Centre ConForest, Forestry and Game Management Research Institute, Strnady: 12-13.

Skorupski M. 2008. Climate change effects on forest – how to protect forests aganst more aggressive biotic factors. COST Strategic Workshop: “Forest ecosystems in a changing environment: identifying future monitoring and research needs”, 11-13 marzec 2008, Istanbul, s. 91.

Skorupski M. 2008. Wykaz gatunków Acari: Mesostigmata (w: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I. i Skibińska E., (red.) Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3: 64-76.

Skorupski M. 2008. Ochrona lasu (w: B. Ważyński (red.). Podstawy gospodarki leśnej). Wszechnica.

Skorupski M., Magowski W. 2008. How to protect forests against aggressive biotic factors under changing climate scenarios? Book of Abstracts. International Conference on Adaptation of Forests and Forest Management to Changing Climate with Emphasis on Forest Health: A Review of Science, Policies and Practicies. Umea: 235.

Skorupski M., Wierzbicka A., Rączka G. 2008. Analysis of interaction of four tree species silvicultured in a common-garden experiment with four mite genera of Mesostigmata mites. Sixth European Congress of Acarology, European Association of Acarologists, Abstracts, 21-25 czerwca 2008, Montpellier, s. 74.

Skorupski M., Wierzbicka A., Rączka G. 2008. The interaction of common beech, european larch, Norway spruce and sessile oak silvicultured in a common-garden experiment with four mite genera of Mesostigmata (in: M. Bertrand, S. Kreiter, K.D. McCoy, A. Migeon, M. Navajas, M.S. Tixier, L. Vial (Eds.) Integrative Acarology). Proceedings of the 6th European Congress of European Association of Acarolgists, pp. 368-383.

Strzeliński P., Jagodziński A.M., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T. 2008. Szacowanie zasobów węgla w lasach z wykorzystaniem technik geomatycznych. W: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red.) Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i możliwości. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 114-125.

Wierzbicka A., Skorupski M., Rączka G. 2008. Analysis of interaction of four tree species silvicultured in a common-garden experiment with four mite genera of Oribatida mites. Sixth European Congress of Acarology, European Association of Acarologists, Abstracts, 21-25 czerwca 2008, Montpellier, s. 86.

Wierzbicka A., Skorupski M. 2008. Diversity of mites species (Mesostigmata, Oribatida) in national parks on the Polish-Slovakian border. Book of Abstracts. International Scientific Conference: Forests nd Forestry – risks, challenges, solutions, 2-4 wrzesień 2008, Zvolen, s. 129.

Wierzbicka A., Skorupski M. 2008. Diversity of mites (Acari: Mesostigmata, Oribatida) in national parks on the Polish-Slovakian border. Forests and forestry – risks, challenges, solutions, National Forest Centre, Zvolen, ss. 233-246.

Wiśniewski J. 2008. „Jako łania do wód strumieni...". Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 7: 93-98 (2 tabl.).

Wiśniewski J. 2008. „Grzybów było w bród...". Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 7: 99-111 (6 tabl.).

Wiśniewski J. 2008. Słowo wstępne. W A. Amanowicz: W leśnej tonacji. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Warszawa, 7.

Wiśniewski J., Roźmiarek B. 2008. Rękopisy „Hymnu leśnego" oraz „Hasła leśników" w zbiorach Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 7: 115-120 (8 tabl.).

Wiśniewski J., Roźmiarek B. 2008. „Teka leśna" Koła Leśników w niemieckim oficerskim obozie jeńców wojennych Oflag IIC - Woldenberg w zbiorach Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 7: 121-126 (8 tabl.).

Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Olejniczak S. 2008. Vascular plants of the ‘Uroczysko Wielkie Łunawy' (Chełmno Region). Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 7 (1): 93-114.

Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Skorupski M. 2008. Zdalne metody monitorowania lasu wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Problemy adaptacji leśnictwa i drzewnictwa do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i środowiskowych. RDLP Poznań, SITLiD, UP Poznań, ITD, s. 6.

2007

Chirrek M., Strzeliński P., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Jagodziński A.M. 2007. Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla. Roczniki Geomatyki, 5 (4): 7-16.

Gwiazdowicz D.J. 2007. Ascid mites (Acari, Mesostigmata) from selected forest ecosystems and microhabitats in Poland. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-248.

Gwiazdowicz D.J. 2007. Description and the key to males of the genus Zerconopsis. Acta Scientiarum Polonorum, Biologia: 6 (1-2): 53-58.

Gwiazdowicz D.J. 2007. Spitsbergen - przyroda i człowiek. Przegląd Leśniczy, 9: 20-21.

Gwiazdowicz D.J. 2007. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-23.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2007. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-205.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2007. Materiały, Forum Leśne - Człowiek, las, drewno. Szkody powodowane przez zwierzynę w lasach i na polu. Tematy bieżące - aktualności. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-80.

Gwiazdowicz D.J., Błaszak C., Ehrnsberger R. 2007. Die Milben in der Zoologischen Staatssammlung München. Teil 9. Gattungen: Neojordensia Evans, 1957, Protogamasellus Karg, 1962, Zerconopsis Hull, 1918, Zercoseius Berlese, 1916 (Acari, Gamasida, Ascidae). Spixiana, 30 (1): 117-120.

Gwiazdowicz D.J., Flisykowki J. 2007. Kodeks zachowania w lesie. Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań: 1-12.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2007. The first records of five mite species (Acari, Mesostigmata) in Norway. Norwegian Journal of Entomology, 54: 125-127.

Gwiazdowicz D.J., Mazurczak M. 2007. Roztocze z rzędu Mesostigmata występujące w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, 6: 79-86.

Jagodziński A.M., Rączka G., Strzeliński P., Węgiel A. 2007. Symulacja tempa akumulacji węgla na gruntach przeznaczonych do zalesienia w „Powiatowym programie zwiększenia lesistości Miasta Wrocławia". Przegląd Przyrodniczy, 17 (1-2): 151-161.

Jagodziński A.M., Strzeliński P. 2007. Bilans węgla w ekosystemie leśnym. Środowisko, 15 (351): 21-22.

Jagodziński A.M., Strzeliński P. 2007. Badania nad bilansem węgla w ekosystemach leśnych. Eko i My, 7-8 (140): 32-33.

Janyszek M., Jagodzinski A.M., Janyszek S. 2007. Morphological variability of vegetative organs of Carex spicata Huds., originated from different types of plant communities, in experimental conditions. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 386, Botanika - Steciana, 11: 125-129.

Kamieniarz R. 2007. Ochrona kuraków leśnych. W: Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. (D. Gwiazdowicz red.). Wyd. PTL, Poznań, Wyd.III, 59-75.

Kamieniarz R. 2007. Bażant Phasianus colchicus. W: A. Sikora. Z. Rohde M. Gromadzki G. Neubauer P. Chylarecki (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 98-99.

Kamieniarz R. 2007. Liczenia zajęcy i lisów w świetle reflektora. Zachodni Poradnik Łowiecki 4, 8-9.

Kamieniarz R. 2007. Jak poprawić stany bażantów? Łow.pol. 10, 24-28.

Kamieniarz R. Skubis J. 2007. Paśnik bez drabiny i wiosenne dokarmianie. Zachodni Poradnik Łowiecki 3, 22-23.

Maciejewska-Rutkowska I., Antkowiak W., Jagodziński A.M., Bylka W., Witkowska-Banaszczak E. 2007. Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Polish Journal of Environmental Studies, 16 (4): 605-615.

Materna J., Gwiazdowicz D.J. 2007. Půdní organismy W: J. Flousek, O. Hartmanová, J. Štursa, J. Potocki (red.) Krkonoše - Příroda, Historie, Život. Baset, Praha: 223-232.

Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2007. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 77-93.

Ramion A., Rutkowski P., Skorupski M., Wierzbicka A. 2007. Roztocze z rzędu Mesostigmata w drzewostanach brzozowych pochodzenia naturalnego przebudowanych dębem (w: P. Rutkowski (red.) Hodowla dębów w Polsce. Wybrane zagadnienia.). Idee Ekologiczne, T. 15: 91-97.

Sabbatini Peverieri G., Gwiazdowicz D.J., Sammarone L. 2007. 458 - Crassicheles holsaticus (Willmann, 1937) (Gamasida Eviphididae). Bollettino Della Sociatà Entomologica Italiana, 139 (3): 173.

Sabbatini Peverieri G., Gwiazdowicz D.J., Sammarone L. 2007. 459 - Iphidosoma razumovae Bregetova, 1977 (Gamasida Eviphididae). Bollettino Della Sociatà Entomologica Italiana, 139 (3): 174.

Skorupski M. 2007. Influence of species composition of tree stands for soil inhabiting mites from the family Parasitidae and suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata) (in: Acarology XI: Proceedings of the international congress. Morales-Malacara, J.B., Behan-Pelletier, V., Ueckermann, E., Pérez, T.M., Estrada-Venegas, E.G., and Badii, M. (Eds.). Instituto de Biología and Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Sociedad Latinoamericana de Acarología, México, 193-196.

Skorupski M., Belter W., Kamczyc J., Wierzbicka A. 2007. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of „Torfowiska Doliny Izery” Reserve in Sudety Mts. Abstract book. 6. Milbenkundliches Kolloqium, 20-22.IX.2007, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, p. 38.

Skorupski M., Gornowicz R., Spaeth M., Wierzbicka A. 2007. Influence of different kinds of soil preparing and treating of after clear-cutting biomass leaved on the reforested surfaces on Mesostigmata mites. Abstract book. 6. Milbenkundliches Kolloqium, 20-22.IX.2007, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, p. 39.

Witaliński W., Skorupski M. 2007. Two new species of Holoparasitus Oudemans, 1936 from Italy – Tuscany and Trentino (Acari: Gamasida: Parasitidae). Int. Journ. Invert. Taxonomy Genus, 18 (1): 125-138.

Wiśniewski J. 2007. Heinrich von Salisch (1846-1920). Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie, 41 (2): 89-90.

Wiśniewski J. 2007. Leśnikom bliskie świętych żywoty. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 6: 27-46 (10 tabl.).

Wiśniewski J. 2007. Propozycja zagospodarowania byłej niedźwiedziarni i pasieki w parku-arboretum w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 6: 93-97.

Wiśniewski J. 2007. Historia polskiego muzealnictwa leśnego do końca 1986 roku. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 6: 117-126.

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2007. Naturschutz in den Wäldern Polens. Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie, 41 (2): 82-88.

Wiśniewski J., Roźmiarek B. 2007. Zabytkowy krzyż przydrożny pomnikiem przyrody. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 6: 47-52.

Wiśniewski J., Roźmiarek B. 2007. Oryginał „Mapy lasów polskich" Eliasza Kanarka i Tadeusza Lipskiego w zbiorach Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 6: 99-102 (3 tabl.).

 

2006

Bajerlein D., Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Ptaszyk J., Halliday B. 2006. Community structure and dispersal of mites (Acari, Mesostigmata) in nests of the while stork (Ciconia ciconia). Biologia, Bratislava, 61 (5): 525-530.

Błaszak C., Ehrnsberger R., Skorupski M. 2006. European mites of the genus Veigaia Oudemans, 1905 (Acari, Gamasida: Veigaiaidae). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 78 (1): 3-9.

Błoszyk J., Bajerlein D., Gwiazdowicz D.J., Halliday R.B. Dylewska M. 2006. Uropodine mite communities (Acari: Mesostigmata) in birds' nests in Poland. Belgian Journal of Zoology, 136 (2): 145-153.

Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. 2006. Acarofauna of nests of the White Stork Ciconia ciconia, with special attention to mesostigmatid mites In: P. Tryjanowski, T.H. Sparks, L. Jerzak (eds.) The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 407-414.

Dickie I.A., Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P., Zytkowiak R., Jagodzinski A.M., Turzanska E. 2006. Soil modification by different tree species influences the extent of seedling ectomycorrhizal infection. Mycorrhiza, 16 (2): 73-79.

Gwiazdowicz D.J. 2006. Ochrona lasu a ochrona przyrody. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 87-101.

Gwiazdowicz D.J. 2006. Gospodarka łowiecka a ochrona przyrody W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 103-116.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Gospodarka leśna a ochrona przyrody. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-184.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo Ornatus, Poznań, II wydanie: 1-188.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2006. Materiały, Forum Leśne - Człowiek, las, drewno. Funkcje lasu i ich wycena. Problemy z transportem drewna. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-96.

Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Bajerlein D., Halliday R.B., Mizera T. 2006. Mites (Acari: Mesostigmata) inhabiting nests of the while-tailed sea eagle Haliaeetus albicilla (L.) in Poland. Entomologica Fennica, 8: 366-372.

Gwiazdowicz D.J., Olszowska G., Robakowski P. 2006. Preliminary research on Gamasid mite and the activity of selected soil enzymes in the Karkonosze National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5 (2): 51-61.

Gwiazdowicz D.J., Wiśniewski J. 2006. Dzik w kulturze europejskiej. W: A Grzywacz (red.) Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur. Wydawnictwo PTL, Lublin: 78-94.

Kamczyc J. 2006. The population structure of Gamasellus montanus (Willmann, 1936) in three different forest groups in the Szczeliniec Wielki nature reserve. Abh. Ber. Naturkundemus. Gorlitz, 78 (1): 11-17. [in English]

Kamczyc J. 2006. Mikrohabitat preferences of Veigaia mollis Karg, 1971 in the mountain reserve "Szczeliniec Wielki". Biological Lett., 43 (2): 193-195. [in English]

Ramion A., Rutkowski P., Skorupski M., Wierzbicka A. 2006. Kształtowanie się mezofauny glebowej w drzewostanach brzozowych pochodzenia naturalnego przebudowanych dębem (w: Ceitel J., Rutkowski P., Zientarski J. Perspektywy hodowli dębów w Polsce). Abstract book. Katedra Hodowli Lasu, Poznań, 29-30 września 2006, s. 36.

Skorupski M. 2006. Wydział Leśny (w: Księga Jubileuszowa w 55 rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i 10 rocznicę nadania Akademii Rolniczej imienia Augusta Cieszkowskiego (red. M. Moczko) Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, ss. 158-170.

Skorupski M., Falencka-Jabłońska M. 2006. Roztocze (Acari, Mesostigmata) jako wskaźnik różnorodności biologicznej rezerwatu Grzędy. 80 lat ochrony obszaru Grzęd w Dolinie Biebrzy. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza, ss. 75-83.

Skorupski M., Wierzbicka A. 2006. Soil mites (Mesostigmata, Oribatida) in 14 tree species in a common-garden experiment (in: J. Bruin (ed) Abstract Book). 12th International Congress of Acarology, 21-26 August 2006, Amsterdam, 194-195.

Wiśniewski J. 2006. Pionier estetyki lasu. Echa Leśne, 1: 28-29.

Wiśniewski J. 2006. Las w polskiej tradycji i kulturze Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego „Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. Las na styku trzech kultur", Lublin : 15-32.

Wrońska-Pilarek D., Jagodziński A.M., Sigiel A. 2006. The vascular plants of the early medieval settlement ‘Poganka' near Wabcz in the Chełmno Region. Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 5 (1): 107-122.

 

2005

Błaszak C., Ehrnsberger R., Skorupski M. 2005. European mites of the genus Veigaia Oudemans, 1905 (Acari, Veigaiaidae). 5. Milbenkundliches Kolloqium, Universität Basel, 11.

Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J. Bajerlein D., Halliday B. 2005. Nests of the white stork Ciconia ciconia (L.) as a habitat for mesostigmatic mites (Acari, Mesostigmata). Acta Parasitologica, 50 (2): 171-175.

Frąckowiak E., Jagodziński A.M. 2005. Dlaczego o lesie w lesie? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 10: 53-67.

Gwiazdowicz D.J. 2005. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-24.

Gwiazdowicz D.J. 2005. Sztuka polemiki. Przegląd Leśniczy, 1: 21.

Gwiazdowicz D.J. 2005. Afrykańskie safari. Wieści Akademickie, 3: 12-14.

Gwiazdowicz D.J. 2005. Description of male of Iphidozercon gibbus (Berlese, 1903) (Acari: Mesostigmata). Genus, 16 (3): 463-467.

Gwiazdowicz D.J. 2005. Melichares biebrzae sp. n. (Acari, Ascidae), a new ascid mite from Poland. Biologia, Bratislava, 60 (5): 479-481.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-142.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Ochrona przyrody w lasach. 2. Ochrona szaty roślinnej. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-188.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2005. Materiały, Forum Leśne - Człowiek, las, drewno. Ekologiczna Sieć Natura 2000 a racjonalna gospodarka leśna. Las dobrem społecznym. Drewno odnawialnym źródłem energii. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-80.

Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Mizera T., Tryjanowski P. 2005. Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in white-tailed sea eagle nests (Haliaeetus albicilla). Journal of Raptor Research, 39 (1): 60-65.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Tam gdzie są fiordy. Przegląd Leśniczy, 8: 16-17.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) new to the fauna of Norway. Norwegian Journal of Entomology, 52: 103-109.

Gwiazdowicz D.J., Gulvik M.E. 2005. Checklist of Norwegian mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata). Norwegian Journal of Entomology, 52: 117-125.

Gwiazdowicz D.J., Kamczyc J. 2005. Ochrona przyrody w lasach. Ten Świat, 1: 28.

Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005. Preliminary results of investigations into the acarofauna in nests of Greater and Lesser Spotted Eagles Aquila clanga and A. pomarina in the Biebrza National Park. International Meeting on Spotted Eagles. Abstracts. Biebrza National Park: 5-6.

Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Maciorowski G. 2005. Wstępne wyniki badań nad akarofauną gniazd orlika grubodziobego Aquila clanga i orlika krzykliwego Aquila pomarina na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Materiały międzynarodowej konferencji, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec: 95-102.

Gwiazdowicz D.J., Stănescu M. 2005. Description of deutonymph of Pachyseius humeralis Berlese, 1910 (Acari: Pachylaelapidae) from Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle <<Grigore Antipa>>, 48: 21-24.

Gwiazdowicz D.J., Walter D.E. 2005. Gamasellodes tatricus sp. nov. (Acari: Ascidae) from Poland. Systematic & Applied Acarology, 10: 61-66.

Jagodziński A.M., Frąckowiak E., Nowińska B., Pielech M. 2005. Tematyka leśna w programach nauczania i podręcznikach przyrody i biologii w szkole podstawowej i gimnazjum. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 10: 69-85.

Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Flora naczyniowa i roślinność rezerwatu „Ostrów Panieński" koło Chełmna. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 24 (1-4): 61-87.

Jagodziński A.M., Maciejewska-Rutkowska I. 2005. Warunki przyrodnicze rezerwatu „Ostrów Panieński" koło Chełmna w ujęciu historycznym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 24 (1-4): 39-59.

Jagodziński A.M., Sigiel A. 2005. Edukacja w pracy Sekcji Botanicznej Koła Leśników AR w Poznaniu. Las Polski, 11: 16.

Kamczyc J., Gwiazdowicz D. J. 2005. The role of the dead wood in forest ecosystems. Ochrona środowiska - ochrona człowieka. Środowisko leśne w życiu człowieka. Wyd. AR w Poznaniu [in Polish]

Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2005. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 81-97.

Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2005. Sposoby ochrony ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Materiały konferencyjne, „Ochrona środowiska - ochrona człowieka. Środowisko leśne w życiu człowieka", Poznań: 56-61.

Skorupski M. 2005. Analýza početnosti půdních roztočů (řad Mesostigmata) na vápněných i nevápněných lokalitách v zájmovém územi Jizerských hor (w: Lesnické hospodařeni v Jizerských horách. red. Slodičák M., Novák J.). Lesy České republiky, s.p., VULHM, Jíloviště-Strnady, 89-93.

Skorupski, M., Dobies, T., Wierzbicka, A 2005. Influence of tree species for species composition of soil inhabiting mites (Acari) and nematodes (Nematoda). International Forestry Review, 7 (5): 275.

Skorupski M., Jagodziński A.M., Kurzawska K. 2005. Mites (Acari, Mesostigmata) of the elm-ash riparian forest in the Ostrów Panieński nature reserve. 5. Milbenkundliches Kolloqium, Universität Basel, 10.

Skorupski M., Strzeliński P. 2005. The protection forests as a resource of soil mesofauna (Acari) during re-naturalization of forests. International Forestry Review, 7 (5): 248-249.

Skorupski M., Wierzbicka A., Kamczyc J., Slodičák M. 2005. Initial research of Mesostigmata mites on forest experimental plots in the Jizery Mountains. Restoration of forest ecosystems of the Jizerské Hory Mts., Czech University of Agriculture Prague, Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, 45-47.

Wierzbicka A., Skorupski M., Kamczyc J. 2005. Distrubution of Asca aphidioides (Linnae, 1758) in three different forest stands. 5. Milbenkundliches Kolloqium, Universität Basel, 31.

Witaliński W., Skorupski M., Juvara-Bals I. 2005. Deutonymph of Cornigamasus ocliferius Skorupski et Witaliński, 1997 (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus, 16 (1): 145-153.

Wiśniewski J. 2005. Pszczoły i pszczelarstwo w kulturze i sztuce. Roztoczańskie Rozmowy, Zwierzyniec, 4: 57-68.

Wiśniewski J. 2005. Rola zwierząt leśnych w magii i medycynie ludowej. Roztoczańskie Rozmowy, Zwierzyniec, 4: 169-182.

 

2004

Błaszak C., Skorupski M., Ehrnsberger R. 2004. Die Milben In der Zoologischen Staatssammlung München. Teil. 6. Familie Veigaiaidae (Acari, Gamasida). Spixiana (München), 27 (2): 165-178.

Błoszyk J., Gwiazdowicz D.J., Bajerlein D., Zawada M. 2004. Mesostigmata (Acari) of white stork nests (Ciconia ciconia) (Aves). Fifth Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC), Berlin: 28.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Iphidonopsis sculptus gen. n. sp. n, a new mite genus of the family Ascidae (Acari, Gamasida) from Poland. Biologia, Bratislava, 59 (2): 153-158.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Lasy na świecie i ich ochrona. Przegląd Leśniczy, 6/7: 18-21.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Utracony Klejnot. Wspomnienie o dr inż. Zdzisławie Klejnotowskim. Przegląd Leśniczy, 6/7: 35.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Utracony Klejnot. Wspomnienie o dr. inż. Zdzisławie Klejnotowskim. Wieści Akademickie, 9/10: 15-16. (Przedruk z Przeglądu Leśniczego, 6/7: 35).

Gwiazdowicz D.J. 2004. O potrzebie ochrony bezkręgowców. Ten Świat, 2: 7-8.

Gwiazdowicz D.J. (red.) 2004. Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 1-142.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona bezkręgowców. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-24.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Wpływ czynnej renaturalizacji drzewostanów w Karkonoskim Parku Narodowym na faunę roztoczy (Acari, Gamasida). PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 96: 87-95.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Czego zabrakło na forum łowieckim. Przegląd Leśniczy, 12: 8.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Park Narodowy Kilimandżaro. Przegląd Leśniczy, 12: 17.

Gwiazdowicz D.J., Flisykowski J. 2004. Lasom przyjazny. Tele wizja, 46: 15.

Gwiazdowicz D.J. 2004. Record of Heteromorphic Males of Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891) (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Poland. Journal of the Acarological Society of Japan, 13 (2): 181-184.

Gwiazdowicz D.J., Klemt J. 2004. Mesostigmatic mites (Acari, Gamasida) in selected microhabitats of the Biebrza National Park (NE Poland). Biological Letters, 41 (1): 11-19.

Gwiazdowicz D.J., Kmita M. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) from selected microhabitats of the „Ujście Warty" National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (2): 49-55.

Gwiazdowicz D.J., Matysiak K. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) from selected microhabitats of the „Bory Tucholskie" National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (1): 17-24.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) occurring in ant nests in Poland. Fifth Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC), Berlin: 36-37.

Jagodziński A.M., Wawrzyniak-Strzelińska A. 2004. Edukacja przyrodniczoleśna w wielkopolskich lasach. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski. Ten Świat, 2 (59): 22-24.

Kamczyc J., Gwiazdowicz D.J. 2004. Spacer po skalnych miastach. Przegląd Leśniczy, 8:16-17.

Kamczyc J., Skorupski M. 2004. Mites from Mesostigmata order inhabited in the rocky cracks in the National Park of Góry Stołowe. Abstracts. Fifth Symp. EURAAC, Berlin, 41.

Mizera T., Gwiazdowicz D.J. 2004. Ochrona dziuplaków. W: D.J. Gwiazdowicz (red.) Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 81-97.

Skorupski M. 2004. Biodiversity of mites (Mesostigmata) in different forest microhabitats. Abstracts. Fifth Symp. EURAAC, Berlin, 62.

Skorupski M., Ciechanowicz A., Kamczyc J. 2004. Mites (Acari, Mesostigmata) of selected microhabitats of the Magurski National Park. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 7: 59-65.

Skorupski M., Łabędzki A. 2004. Mesostigmata mites in the Bielinek on the Odra reserve. Abh. Ber. Naturkundenus. Görlitz, 76 (1): 71-80.

Skorupski M., Nowak S., Wierzbicka A. 2004. Preliminary studies on mites from order Mesostigmata in the Babiogórski National Park. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 7: 67-73.

Skorupski M., Wierzbicka A. 2004. Dobór gatunków drzew w odnowieniach leśnych, a bioróżnorodność mezofauny glebowej na przykładzie roztoczy z rzędu Mesostigmata. (w: Rola hodowli lasu w zachowaniu różnorodności biologicznej, red. P. Rutkowski, J. Zientarski), Sorus (Poznań), s. 54.

Stanescu M., Gwiazdowicz D.J. 2004. Preliminary research on Mesostigmata mites (Acari) from a spruce forest in the Bucegi Massif in Romania. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (2): 79-84.

Stanescu M., Gwiazdowicz D.J. 2004. Structure and dynamics of the Gamasina mites (Acari: Mesostigmata) from a forest with Picea abies from Bucegi Massif. Revue Roumaine de Biologie, 49 (1-2): 79-88.

Wierzbicka A., Olszanowski Z. 2004. Preliminary studies on mites from families Nothridae, Camisiidae and Carabodidae (AcariOribatida) in experimental plots of the Siemianice Experimental Station. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 7: 75-80

Wierzbicka A., Skorupski M. 2004. Distribution of Trichouropoda ovalis (C.L. Koch, 1839) In two different forests. Abstracts. Fifth Symp. EURAAC, Berlin, 74.

Wiśniewski J. 2004. Mało znany patron leśników. Echa Leśne, 8: 40-41.

Wiśniewski J. 2004. Historia polskiego muzealnictwa z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań: 1-47.

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D. 2004. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-458.

Wiśniewski J., Kiełczewski B. 2004. Kulturotwórcza rola lasu. Wydanie III. poszerzone. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-195.

 

 

2003

Gwiazdowicz D.J. 2003. Las, który zasłonił cywilizację. Las Polski, 5: 10.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of the male Leioseius elongatus (Acari, Gamasida) with a key to males of European species of the genus Leioseius. Biologia, Bratislava, 58 (2): 147-150.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of Iphidozercon poststigmatus sp. n. (Acari, Ascidae) with a key to Palearctic species of the genus Iphidozercon. Biologia, Bratislava, 58 (2): 151-154.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari, Gamasida) of the tree stands in lower and upper subalpine forests in the Karkonosze National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 2 (1): 5-18.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Ptaki drapieżne - mity i fakty. Brać Łowiecka, 9: 26-27.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Description of male of Lasioseius ometes (Oudemans) (Mesostigmata: Ascidae). International Journal of Acarology, 29 (3): 289-290.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari, Mesostigmata) appearing in Poland, in the bird's nests of Passeriformes, Falconiformes and Strigiformes orders. W: A.T. Miler (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 562-572.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Wybrane problemy ochrony lasów na świecie. Materiały konferencyjne „Ochrona środowiska - ochrona człowieka. Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka", Poznań: 21-31.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Uroki Rumunii. (1) Transylwania i okolice. Przegląd Leśniczy, 10: 26-27.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Uroki Rumunii. (2) Delta Dunaju. Przegląd Leśniczy, 11: 17.

Gwiazdowicz D.J. 2003. Mites (Acari: Mesostigmata) occurring in the nests of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes). Acarina - Russian Journal of Acarology, 11 (2): 235-239.

Gwiazdowicz D.J. Mizera T. 2003. Mites (Acari, Gamasida) occuring in Pellets of Birds of Prey and Owls in Poland. A Preliminary Report. 6th World Conference on Birds of Prey and Owls, Budapest: 31-32.

Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Na zielonej Ukrainie (1). Las Polski, 20: 12-13.

Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Na zielonej Ukrainie (2). Las Polski, 21: 24-25.

Gwiazdowicz D.J., Strzeliński P. 2003. Sprawozdanie z wyjazdu naukowo-technicznego na Ukrainę organizowanego przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego. Sylwan, 11: 94-95.

Jagodziński A.M., Łukasiewicz S., Turzańska E. 2003. Kasztanowiec zwyczajny w środowisku życia człowieka. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski. Ten Świat, 3 (56): 6-13.

Jagodziński A.M., Wrońska-Pilarek D. 2003. Użytki ekologiczne w edukacji przyrodniczej mieszkańców miasta. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 8 (2): 6-11.

Łukasiewicz S., Jagodziński A.M., Smolarkiewicz M., Mikołajczak M. 2003. Kasztanowiec Aesculus hippocastanum L. na terenie Wielkopolski. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski. Ten Świat, 4 (57): 5-6.

Skorupski M. 2003. Mites from the order Mesostigmata of “Bielinek nad Odrą” Nature Reserve. 4. Milbenkundliches Kolloquium, E. M. A. Universität Greifswald, s. 19-20.

Skorupski M. 2003. Influence of conversion of pine forests on soil mites fauna (Acari, Mesostigmata). Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 47: 28.

Skorupski M. 2003. Przykłady zmian w budowie morfologicznej roztoczy (Acari, Mesostigmata). Genus (Wrocław), (Suppl.): 177-178.

Skorupski M., Dalik J., Ceitel J. 2003. Species composition of mites from the order Mesostigmata in experimental pine and spruce tree stands planted in various initial spacing. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 6: 49-56.

Skorupski M., Radzikowski A., Ceitel J. 2003. Mites (Acari: Mesostigmata) in experimental oak tree stands at the Siemianice forest experimental station. Acta Sci. Pol., Silv. Colend. Ratio Indusrt. Lign. (Poznań), 2 (2): 91-97.

Skorupski M., Szuliński T., Żółtowski P., Ceitel J. 2003. Species composition of mites (Acari, Mesostigmata) in forest experimental surfaces of various tree species. Sci. Pap. Agric. Univ. Poznań, Forestry, 6: 57-66.

Skorupski M., Wójcik R. 2003. Glebowe roztocze (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach przylegających do szosy Warszawa-Białystok w Nadleśnictwach Ostrowia Mazowiecka i Wyszków (w: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. red. A. Miler). Wyd. A R im. Augusta Cieszkowskiego (Poznań), 6: 584-588.

Witaliński W., Skorupski M. 2003. A new species of Holoparasitus Oudemans, 1936 from North Italy (Acari: Gamasida: Parasitidae). Genus (Wrocław), 14 (3): 431-438.

Witaliński W., Skorupski M. 2003. Genus Holoparasitus Oudemans, 1936 in Berlese Acaroteca (Acari: Gamasida: Parasitidae). Part  II. Redia (Florencja), 86: 17-22.

Wiśniewski J. 2003. Prof. zw. dr hab. Bohdan Kiełczewski doktor honoris causa (1912-1998). Wspomnienie. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 5: 5-7.

Wiśniewski J. 2003. Las źródłem inspiracji w kulturze i sztuce - wykład inauguracyjny. Wieści Akademickie Akademia Rolnicza, Poznań, 11: 8-10.

 

2002

Gwiazdowicz D.J. 2002. Badania akarologiczne w polskich parkach narodowych. Materiały Konferencyjne „Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych", Białowieża: 48.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Roztocze występujące w przechowywanych nasionach. Przegląd Leśniczy, 4: 14.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Schizocyrtillus josefinae n.sp. of the family Celaenopsidae (Acari, Antennophorina) from Poland. Acarologia, 42: 21-27.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Problem redukcji niektórych gatunków chronionych. Zachodni Poradnik Łowiecki, 2: 25.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Research on mites (Acari, Gamasida) in Polish national parks. XI International Congresss of Acarology; Program and abstract book, Merida: 196.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Cypr. Przegląd Leśniczy, 9: 19.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Description of male of Leioseius salinus (Halbert, 1920) (Acari: Gamasida). Genus, 13 (3): 417-420.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Czy myśliwi chcą zwalczać ptaki drapieżne? Artykuł polemiczny. Biuletyn Komitetu Ochrony Orłów, 12: 41-42.  

Gwiazdowicz D.J. 2002. Namorzyny. Trybuna Leśnika, 12: 23.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Mites (Acari, Gamasida) from selected microhabitats of Polesie National Park. W: S. Ignatowicz (red.) Postępy polskiej akarologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 80-86.

Gwiazdowicz D.J. 2002. New species of Hoploseius Berlese 1914 (Acari: Gamasida, Ascidae) from Poland. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 48 (3): 219-224.

Gwiazdowicz D.J. 2002. Cheiroseius (Posttrematus) kargi sp. n. (Acari, Ascidae) from Poland. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 74 (2): 215-218.  

Gwiazdowicz D.J. 2002. The effect of ski runs on the fauna of mites (Acari, Gamasida) in the Karkonosze Mountains. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 5: 21-29.

Gwiazdowicz D.J. Cichocki W. 2002. Wstępne badania nad fauną roztoczy (Acari, Gamasida) okolic Zakopanego. W: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Kraków-Zakopane: 265-269.

Gwiazdowicz D.J., Łakomy P. 2002. Mites (Acari, Gamasida) occurring in fruiting bodies of Aphyllophorales. Fragmenta Faunistica, 45: 81-89.

Gwiazdowicz D.J., Mizera M. 2002. Preliminary research on mites (Acari, Gamasida) occurring in the pellets of birds of prey and owls. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Animal Science, 4: 117-125.

Gwiazdowicz D.J., Wieland P. 2002. Sokolnictwo w kulturze polskiej W: W. Łysiak (red.) Las w kulturze polskiej II. Wydawnictwo Eco, Poznań: 537-541.

Jagodziński A.M. 2002. „By cudze dzieci uczyć z pasją", czyli słów kilka o pracy Sekcji Botanicznej Koła Naukowego Leśników. Wieści Akademickie, 1: 22.

Jagodziński A.M. 2002. Sekcja Botaniczna Koła Leśników na Konferencji we Włocławku. Wieści Akademickie, 2: 20.

Jagodziński A.M. 2002. Wybrane aspekty działalności Sekcji Botanicznej Koła Naukowego Leśników - Studentów Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w zakresie edukacji ekologicznej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 4 (6): 65-75.

Jagodziński A.M., Jakubowska M. 2002. Edukacja ekologiczna dla dialogu z przyrodą w Małych Łunawach. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 4 (1): 31-35.

Skorupski M. 2002. Differentation in the species composition of mites from the order Gamasida in selected microhabitats of the forest floor. Program and abstract book. XI International Congress of Acarology, Merida (Meksyk), s. 278.

Skorupski M. 2002. Influence of the species composition of tree stands for soil inhabiting mites from the order Gamasida. Program and abstract book. XI International Congress of Acarology, Merida (Meksyk), s. 278-279.

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 2002. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w gniazdach mrówek w Pieninach. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 7: 105-107.

Skorupski M., Strzeliński P. 2002. Wpływ ferm kurzych na środowisko leśne. IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 397-407.

Witaliński W., Skorupski M. 2002. Genus Holoparasitus Oudemans, 1936 in Berlese Acaroteca (Acari: Gamasida: Parasitidae). Part  I. Redia (Florencja) 85, 37-60.

 

2001

Błaszak C., Ehrnsberger R., Gwiazdowicz D.J. 2001. Beschreibung des Männchens von Halolaelaps (Haloseius) sexclavatus (Oudemans, 1902) (Acari, Gamasida: Halolaelapidae). Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteinlungen, 27:99-101.

Dobies T., Gwiazdowicz D.J. 2001. Skutki eksploatacji kruszyw naturalnych na terenach leśnych. Głos Lasu, 1: 10-11.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Powrót na Syberię. Wieści Akademickie, 1: 22.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Saprosecans bialoviensis sp. n. (Acari, Halolaelapidae) from Poland. Biologia, Bratislava, 56 (2): 149-153.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w mrowiskach Formica polyctena Förster na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i  Rezerwaty Przyrody, 20 (1): 97-101.

Gwiazdowicz D.J. 2001. W lasach Ałtaju. Las Polski, 13/14: 28-29.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Wykaz roztoczy (Acari, Gamasida) stwierdzonych w Ojcowskim Parku Narodowym. W: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców: 266-268

Gwiazdowicz D.J. 2001. Staropolskie księgi o myślistwie. Przegląd Leśniczy, 9: 11.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Description of male of Leioseius naglitschi Karg, 1964 from Poland. Biologia, Bratislava, 56 (5): 469-471.

Gwiazdowicz D.J. 2001. Mites (Acari, Gamasida) new and rare to Poland's fauna. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 4: 27-30.

Gwiazdowicz D.J., Błoszyk J., Olszanowki Z. 2001. Subordo (podrząd): Uropodina. W: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 69-70.

Gwiazdowicz D.J., Fabrowski M. 2001. Mites (Acari, Gamasida) of the Ojców National Park. Parki Narodowe i  Rezerwaty Przyrody, 20 (4): 35-46.

Gwiazdowicz D.J., Madej G., Błaszak C. 2001. Gamasida bez (without) Uropodina. W: J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz (red.) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 65-68.

Jagodziński A.M. 2001. I ty posadź swoje drzewko. Przegląd Leśniczy, 6-7: 15.

Jagodziński A.M. 2001. Obóz botaniczny „Koła Leśników". Wieści Akademickie, 3: 22.

Jagodziński A.M. 2001. Sekcja Botaniczna „Koła Leśników" w Lądku Zdroju. Wieści Akademickie, 2: 22.

Jagodziński A.M. 2001. Udział Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe" w szerzeniu wiedzy ekologicznej społeczeństwa na obszarach leśnych. W: Wiszniewska.

Skorupski M. 2001. Mites (Acari) from order Gamasida in the Wielkopolski National Park. Fragm. Faun. 44: 129-167 (tab. 17)

Skorupski M., Strzeliński P. 2001. Wpływ ferm kurzych na środowisko leśne. IV Krajowe Sympozjum „Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Instytut dendrologii PAN, Kórnik, s. 51.

T., Borczyk B. (red.) Materiały V Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Tinta, Wrocław: 39-45.

Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D.J., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak P. 2001. Arthropods in nests of the red-backed shrike (Lanius collurio) in Poland. Belgian Journal of Zoology, 131 (1): 69-74.

Wiśniewski J. 2001. Wiktor Kazimierz Grzegorz Kozłowski herbu Jastrzębiec (1791-1858). Między Wisłą a Pilicą, 2: 45-78.

Wiśniewski J. 2001. Z dziejów ochrony przyrody w polskich lasach. W: Materiały Sesji Polskiego Towarzystwa Leśnego „Rola lasów i leśnictwa w ochronie przyrody", Malinówka 2001. Preskom, Warszawa: 46-58.

Wiśniewski J. 2001. Owady jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Wiadomości Entomologiczne, 20 (1-2): 67-86.

Wiśniewski J. 2001. Drzewo jako motyw na pomniku nagrobnym. Ogrody, 11: 40.

Wiśniewski J. 2001. Sztuka sepulkralna inspirowana lasem. Materiały II Sympozjum „Las w kulturze polskiej", Gołuchów: 233-240.

Wiśniewski J. 2001. „Księgi drzewne" w muzeach Warszawy i Kazimierza Dolnego. Roczniki Dendrologiczne, 49: 175-181 (4 tabl.).

Wiśniewski J. 2001. Wiktor Kozłowski (1791-1858) leśnik - patriota - naukowiec - kolekcjoner. Kultura Łowiecka, 22: 9-11.

Wiśniewski J. 2001. Mrówki leśne. Roztoczańskie Rozmowy, Zwierzyniec, 3: 229-236.

 

2000

Błaszak C., Niedbała W., Olszanowski Z., Skorupski M. 2000. Roztocze (Acari) (w: J. Razowski (red.) Flora i fauna Pienin). Monografie pien., 1: 115-121.

Antczak A., Gwiazdowicz D.J. 2000. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska" jako przykład wielofunkcyjnej roli lasów. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kształcenie Środowiskowe - Człowiek w środowisku. Szczecin 10-15 września 2000, streszczenia: 7-9.

Antczak A., Gwiazdowicz D.J. 2000. The Białowieża Forest Promotional Complex as an example of forests' multi-functional role. The Second International Scientific Conference, Environmental education - Human Being in Environment. Szczecin, September 10-15, 2000, Reports: 9-15.

Cichocki W., Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze z rzędu Gamasida w okolicach Zakopanego. II Ogólnopolska Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Zakopane, 12-14 październik 2000, streszczenia: 57.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Zielone Indie. Las Polski, 4: 16.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Wykorzystywanie niektórych gatunków zwierząt w medycynie ludowej i znachorstwie. W: W. Łysiak (red.) Las w kulturze polskiej. Wydawnictwo Eco, Poznań: 313-320.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites (Acari, Gamasida) associated with insects in the Białowieża National Park. Acta Parasitologica, 45 (1): 43-47.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Sesje terenowe Wielkopolskiego Oddziału PTL. Las Polski, 12: 6.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Gaje palmowe. Przegląd Leśniczy, 6-7: 17.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) Karkonoskiego Parku Narodowego. Geologické problémy Krkonoš. Soubor abstraktů. Vrchlabí: 11.

Gwiazdowicz D.J. 2000. W poszukiwaniu syberyjskiej przygody. Wieści Akademickie, 9-10: 31.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Tunezyjski dąb korkowy. Las Polski, 22: 18.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Description of deutonymph of Panteniphis mirandus (Acari, Rhodacaridae) from Poland. Biologia, Bratislava, 55 (5): 465-467.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Description of Epicrius tauricus male (Acari, Gamasida) with a key to males of European species of the genus Epicrius. Biologia, Bratislava, 55 (5): 469-471.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Ochrona i niszczenie przyrody w Kazachstanie. Aura, 11: 20-21.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) występujące na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Parki Narodowe i  Rezerwaty Przyrody, 19 (4): 77-81.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites (Acari, Gamasida) of the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 3-37.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Changes in morphology of mites (Acari, Gamasida) in the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 39-42.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Podróż na Ałtaj. Przegląd Leśniczy, 12: 20.

Gwiazdowicz D.J. 2000. Mites of the family Digamasellidae (Acari, Gamasida) in Poland's National Parks. Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego „Acarologia Polska u progu nowego tysiąclecia", Kazimierz Dolny: 91-97.

Gwiazdowicz D.J., Biernacik R. 2000. Roztocze (Acari, Gamasida) wybranych mikrośrodowisk Karkonoskiego Parku Narodowego. Opera Corcontica, 37: 200-210.

Gwiazdowicz D.J., Mizera T., Skorupski M. 2000. Mites (Acari, Gamasida) from the nests of birds of prey in Poland. Buteo, 11: 97-100.

Gwiazdowicz D.J., Szadkowski R. 2000. Mites (Acari, Gamasida) of the Narew National Park. Fragmenta Faunistica, 43 (8): 91-95.

Gwiazdowicz D.J., Sznajdrowski R. 2000. Mites (Acari, Gamasida) from selected microhabitats of Bieszczady National Park. Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego „Acarologia Polska u progu nowego tysiąclecia", Kazimierz Dolny: 98-109.

Robakowski P., Gwiazdowicz D.J. 2000. Conopy density in selected forest sites of the Białowieża National Park's strict reserve and managed stands of the Białowieża. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 3: 143-156.

Skorupski M. 2000. Roztocze z rzędu Gamasida wykazane w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, 7: 7-29.

Skorupski M., Biesiadka E., Gabryś G., Gwiazdowicz D. J., Kaźmierski A., Magowski W. Ł., Mąkol J., Olszanowski Z., Siuda K. 2000. Roztocze (Acari) Bieszczadów. Monografie bieszczadzkie. T. VII., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków - Ustrzyki Dolne, s. 67-100.

Skorupski M., Witaliński W. 2000. Casus Paragamasus misellus (Berlese, 1903) (Gamasida, Parasitidae) - taxonomic problems with early descriptions of species. Abstract, Fourth Symposium of the European Association of Acarologists, Siena, s. 46.

Wiśniewski J. 2000. Historia muzealnictwa leśnego w Polsce. Materiały sympozjum „Las w kulturze polskiej", Gołuchów, 1999: 417-429.

Wiśniewski J. 2000. Pasje kolekcjonerskie Wiktora Kozłowskiego. Echa Leśne, (3): 26-27.

Wiśniewski J. 2000. „Księgi drzewne" w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Sandomierzanin, 1: 1, 6-7.

Wiśniewski J. 2000. „Biblioteczki drzewne". Ogrody, 10 (18): 37.

Wiśniewski J. 2000. „Księgi drzewne". Roczniki Dendrologiczne, 48: 7-24 (8 tabl.).

Wiśniewski J. 2000. Kulturotwórcza rola lasu. Roztoczańskie Rozmowy, Zwierzyniec, 2: 243-254.

 

1999

Gwiazdowicz D.J. 1999. Bohdan Kiełczewski - entomolog i akarolog. Kroniki Wielkopolski, 1: 101-103.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Dynamika przyrody a jej ochrona. Przegląd Leśniczy, 4: 22.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Badania i stan poznania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Gamasida) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18 (1): 37-41.

Gwiazdowicz D.J. 1999 Roztocze (Acari, Gamasida) występujące w warstwach podkorowych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Sylwan, 143 (5): 55-64.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Żółta Syberia. Przegląd Leśniczy, 8: 25-26.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Ćwiczenia terenowe leśników w Puszczy Białowieskiej. Wieści Akademickie, 24/25: 34-35.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Las w kulturze polskiej. Przegląd Leśniczy, 10: 13.

Gwiazdowicz D.J. 1999. O rosyjskich lasach trochę liczb i faktów. Biuletyn PTOP „Salamandra", 2 (11): 16-17.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Obcokrajowiec za tysiąc dolarów. Głos Wielkopolski, 2/3 I: 18.

Gwiazdowicz D.J. 1999. Mites (Acari, Gamasida) occurring in tree-hollows in the Białowieża National Park. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry, 2: 47-55.

Gwiazdowicz D.J., Dobies T. 1999. Przydatność badań akarologicznych w ochronie przyrody i środowiska. Przegląd Przyrodniczy, 10 (3-4): 195-200.

Gwiazdowicz D.J., Madej G., Błaszak C. 1999. Stan poznania roztoczy (Acari: Gamasida) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 18 (1): 53-60.

Gwiazdowicz D.J. Mizera T., Skorupski M. 1999. The state of knowledge of acarofauna inhabiting birds of prey nests in Poland. 3rd Eurasian Conference of Raptor Research Foundation. Mikulov, Czech Republik, 21-26 September 1999. Buteo, Suppl.: 50-51.

Gwiazdowicz D.J. Mizera T., Skorupski M. 1999. Mites in greater spotted eagle nests. Journal of Raptor Research, 33 (3): 257-260.

Jagodziński A.M. 1999. Studenci leśnictwa w Szwajcarii. Wieści Akademickie, 2: 17.

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1999. Akarofauna (Gamasida) gniazd mrówek na terenie Pienin. Sesja IV „Badania Naukowe w Pieninach' 99", Krościenko: 57.

Skorupski M., Rubach R., Wiatrak J. 1999. Roztocze (Acari, Mesostigmata) w sosnowych drzewostanach doświadczalnych w Nadleśnictwach Gubin i Torzym. Przegl. Przyr., 10 (3-4): 189-194 (tab. 1).

Tryjanowski P., Baraniak E., Bajaczyk R., Gwiazdowicz D.J., Konwerski S., Olszanowski Z., Szymkowiak P. 1999. Arthropods in red-backed shrike (Lanius collurio) nests. The Ring, 21 (1): 70.

Wiśniewski J. 1999. Czy zapomniana idea ożyje po 60 latach? „Las polski w grafice" - Wystawa, jakiej dotąd nie było. Echa Leśne, (7): 25.

Wiśniewski J. 1999. Potrzeba humanizacji procesu dydaktycznego w uczelniach rolniczych. Wieści Akademickie Akademii Rolniczej, Poznań, 24/25: 22-23.

Wiśniewski J. 1999. Pro memoria. Wiktor Kazimierz Grzegorz Kozłowski herbu Jastrzębiec. Echa Leśne (12): 23.

Wiśniewski J., Kiełczewski B. 1999. Kulturotwórcza rola lasu. Wyd. II. poszerzone. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-406.

 


1998

Dobies T., Gwiazdowicz D.J. 1998. I Konferencja Bałtycka na temat pożarów lasu. Przegląd Leśniczy, 5: 4-5.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Przyrodnicze atrakcje Turcji. Przyroda Polska, 5: 15.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Ararat. Góry, 5: 8.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Na granicy kontynentów. Głos Wielkopolski, 6/7 VI: 18.    

Gwiazdowicz D.J. 1998. Antennophorina, Microgyniina, Sejina (Acari, Gamasida) of the Białowieża National Park. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Zeszyty Naukowe, Ochrona Środowiska, Bydgoszcz, 214 (2): 281-285.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Sekwoja wśród sosen. Przegląd Leśniczy, 6: 16-17.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Kapadocja - bajkowa kraina. Przegląd Leśniczy, 7/8: 2-3.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla fauny Polski. Przegląd Zoologiczny, 42 (1,2): 85-86.

Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Gamasida) nowe dla fauny Polski z Białowieskiego Parku Narodowego. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 305: 43-45.

Gwiazdowicz D.J., Dobies T. 1998. Pożary celowe. Przegląd Leśniczy, 7/8: 6.

Gwiazdowicz D.J., Sikora S. 1998. Wstępne badania nad fauną roztoczy glebowych (Acari, Gamasida) projektowanego rezerwatu „Kozia Góra". Roczniki Akademii Rolniczej, Zootechnika, Poznań, 302: 119-126.

Seniczak S., Skorupski M. 1998. In Memoriam. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 214, Ochr. Środ. 2:  11-12 (ryc. 1).

Skorupski M. 1998. Parki narodowe i ich rola w zachowaniu środowiska naturalnego. Proceedings of the Scientific International Conference on Nature Preservation and Human Health: „Protection of the Nature is the protection of the Humanity”, Doctors for the Environment, Poznań, s. 60-63.

Skorupski M., Błaszczak P. 1998. Soil Mesostigmata (Acari) of 3 experimental scots pine stands in the Gubin Forest District. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 214, Ochr. Środ. 2:  241-244 (tab. 1).

Skorupski M., Ciechanowicz A., Gołojuch P., Święcioch J. 1998. Mites of the family Parasitidae (Acari, Mesostigmata) of the Drawno National Park, Góry Stołowe National Park and Magura National Park. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 214, Ochr. Środ. 2: 287-290 (ryc. 1).

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1998. Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla nauki i fauny Polski wykazane z Pienin. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 6: 83-87.

Skorupski M., Luxton M. 1998. Mesostigmatid mites (Acari: Parasitiformes) associated with yew (Taxus baccata) in England and Wales. Journal of Nat. Hist., 32: 419-439.

Wiśniewski J. 1998. Zagadkowy obraz Jerzego Kossaka. Echa Leśne, 2: 15.

Wiśniewski J. 1998. Pajęczaki Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka pod Poznaniem. W: S. Szymański (red.) Sesja naukowa „50-lecie LZD w Murowanej Goślinie", Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 113-119.

Wiśniewski J. 1998. Prof. zw. dr hab. Bohdan Kiełczewski dr h.c. (1912-1998). Spis publikacji. Sylwan, 142 (5): 87-99.

Wiśniewski J. 1998. Wielojęzyczny słownik terminów leśnych i drzewnych. Praca zbiorowa. SITLiD Warszawa, Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat" Warszawa: 1-351.

Wiśniewski J. 1998. Działalność naukowa prof. zw. dr hab. Bohdana Kiełczewskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 86: 25-30.

Wiśniewski J. 1998. Stand der Uropodiden - Forschung bis Ende 1993. Acarologia, Paris, 39 (3): 227-231.

 

1997

Gwiazdowicz D.J. 1997. Zobaczyć duże góry. Przegląd Leśniczy, 1: 14-15.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Książka o tajdze? Przegląd Leśniczy, 4: 27.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Zagospodarowanie wielkich pożarzysk. Przegląd Leśniczy, 6: 25.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Okruchy dzikiej Europy. Przegląd Leśniczy, 6: 26.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Pustynia Thar. Przegląd Leśniczy, 7/8: 19.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Indyjskie drapieżniki. Łowiec Polski, 8: 18.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Karakorum i lodowce. Przyroda Polska, 10: 30-31.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Podróż do Indii. Głos Wielkopolski, 4/5 I: 19.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Dwie twarze Pakistanu. Głos Wielkopolski, 8/9 II: 28.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Wyspa Olchon. Gazeta Ostrowska, 9 III: 11.

Gwiazdowicz D.J. 1997. Antennophorina, Microgyniina, Sejina (Acari, Mesostigmata) Białowieskiego Parku Narodowego. W: 25 Krajowe Sympozjum Akarologiczne „Akarologia w służbie człowieka", Tleń: 14.

Gwiazdowicz D.J., Najgrakowski T. 1997. W lasach Syberii. Głos Wielkopolski, 27 VIII: 24.

Kiełczewski B. 1997. Ś.p. Profesor dr hab. Jerzy Bogucki. Przegląd Leśniczy, 4: 20-21.

Kiełczewski B. 1997. Kulturotwórcza rola lasu. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza, Poznań, 2 (1): 21.

Kiełczewski B. 1997. Profesor dr hab. Ludwik Sitowski (1880-1947) wybitny badacz fauny Pienin. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 5: 3-7.

Skorupski M., Błaszak C. 1997. Rafaphis microsternalis gen. nov., sp. nov. a new genus of mite of the family Eviphididae (Acari, Gamasida) from Poland. Genus, 8 (1): 135-143 (ryc. 6).

Skorupski M., Dobies T. 1997. Roztocze z rzędu Mesostigmata rezerwatu „Góra Zborów”. Rocz. AR Pozn. 297, Leś. 35: 73-78

Skorupski M., Gwiazdowicz D. J. 1997. Mesostigmata mites from soil habitats of the Pieniny National Park. Abh. Ber. Naturkundemus., Görlitz, 69 (2): 201-208 (ryc. 3).

Skorupski M., Gwiazdowicz D. J. 1997. Roztocze z rodziny Digamasellidae (Acari, Mesostigmata) w Pienińskim Parku Narodowym. Par. Nar. i Rez. Przyr., 16 (1): 41-46 (ryc. 1).

Skorupski M., Krzemiński D. 1997. Fauna roztoczy z rzędu Mesostigmata w drzewostanach daglezjowych na terenie nadleśnictwa Runowo. Rocz AR Pozn., Leś. 35: 79-83.

Skorupski M., Witaliński W. 1997. Cornigamasus ocliferius sp. n., a new gamasid mite from Poland (Acari: Parasitidae). Genus, 8 (1): 145-152 (ryc. 5).

Wiśniewski J. 1997. Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa. W: A. Grzywacz (red.) Materiały i dokumenty Kongresu Leśników Polskich „Las - Człowiek - Przyszłość", Agencja Wydawniczo-Reklamowa. A. Grzegorczyk, Warszawa, 2 (2): 204-213.

Wiśniewski J. 1997. Acari - roztocze, Uropodina. W: J. Razowski (red.) Wykaz zwierząt Polski. Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, T.IV, PWN, Kraków: 202-205.

Wiśniewski J. 1997. Prof. zw. dr hab. Bohdan Kiełczewski dr h.c. W 85 rocznicę urodzin. Morena, 5: 137-140.

Wiśniewski J. 1997. Humanizacja edukacji leśnej - moda czy konieczność? W: K. Będkowski (red.) Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa - Rogów 1997, Wydawnictwo LZD SGGW Rogów: 147-151.

 

1996

Gwiazdowicz D.J. 1996. Przewodnik - śladami zwierząt. Przegląd Leśniczy, 4: 25.

Gwiazdowicz D.J. 1996. Poznać Syberię. Bajkał. Parki Narodowe, 3: 30-31.

Gwiazdowicz D.J. 1996. Poznać Syberię. Tajga. Parki Narodowe, 4: 30-31.

Gwiazdowicz D.J. 1996. Życie Sybiraka. Głos Wielkopolski, 2 IX: 23.

Gwiazdowicz D.J., Najgrakowski T. 1996. Wakacje w tajdze. Przegląd Leśniczy, 6: 14-15.

Gwiazdowicz D.J., Robakowski P. 1996. La Foret vierge de Bialowieza Patrimoine de l`Europe. Foret Wallonne, 26: 3-6.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1996. Antennophorina, Microgyniina, Gamasina (Acari, Mesostigmata) parków narodowych Polski. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 15 (2): 47-62.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1996. Kulturotwórcza rola lasu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-252.

Skorupski M., Gołojuch P. 1996. Roztocze (Acari, Mesostigmata) wybranych mikrośrodowisk Parku Narodowego Gór Stołowych. Par. Nar. i Rez. Przyr., 15 (3): 73-79 (ryc. 1).

Skorupski M., Gołojuch P. 1996. Wstępne wyniki badań nad roztoczami z rzędu Mesostigmata (Acari) Parku Narodowego Gór Stołowych. Szczeliniec, s. 185-188 (ryc. 2).

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1996. Roztocze (Acari, Mesostigmata) Pienin. Fragmenta Faunistica, 39 (16): 223-243.

Skorupski M., Luxton M. 1996. Mites of the family Zerconidae (Acari: Parasitiformes) the British Isles, with descriptions of two new species. Journal of Natural History, 30: 1815-1832 (ryc. 13).

Skorupski M., Romankow J. 1996. The changes of ozone content in the troposphere and stratosphere and their influence on the human health and forests. Doctors for the environment (Arezzo), 1: 19-22 (ryc. 6).

Wiśniewski J. 1996. The Uropodina fauna (Acarina) from the Bükk National Park (N Hungary). The Fauna of the Bükk National Park: 485-486.

Wiśniewski J. 1996. Uropodina (Acari) w parkach narodowych Polski. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 15 (1): 87-94.

Wiśniewski J. 1996. Ochrona lasu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Sesja naukowa z okazji 75-lecia Studiów Leśnych w Poznaniu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 30-33.

Wiśniewski J. 1996. Das Wort „Ameise" in einigen Fremdsprachen. Ameisenschutz aktuell, 10 (3): 75.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1996. Neue mit Uropoda heliocopridis (Oudemans, 1901) (Acarina, Uropodina) verwandte Arten aus Asien, Amerika und Europa. Acarologia, Paris, 37 (4): 273 -289.

 

1995

Adamus P., Gwiazdowicz D.J., Szablewski P. 1995. Zimowy spis nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym. Sesja Studenckich Kół Naukowych Akademii Rolniczej, Poznań: 9.

Gwiazdowicz D.J. 1995. Medycyna ludowa i znachorstwo. Niedźwiedź. Łowiec Polski, 1: 25.

Gwiazdowicz D.J. 1995. Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej. Przegląd Leśniczy, 5: 12.

Gwiazdowicz D.J. 1995. Männchen, Dauer- und Wandernymphen von Sejus rafalskii Wiśniewski et Hirschmann 1991 (Acari, Sejina) aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 43 (2): 153-162.

Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Sztuka Ziemi. Przegląd Leśniczy, 4: 14.

Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Sztuka ekologiczna. Echa Leśne, 7: 14-15.

Gwiazdowicz D.J., Kaczmarek J.Ł. 1995. Poezja i łowy. Przegląd Leśniczy, 12: 25.

Skorupski M. 1995. Changes in morphology of Mesostigmata mites and their influence on determination of species (w: Proceedings of the symposium on „Advances of acarology in Poland”). Plant Protection Comeeittee Polish Academy of Science, Siedlce, s. 14-18 (ryc. 4).

Skorupski M. 1995. Recenzja książki: "Poradnik lokalnej ochrony przyrody". Przegląd Leśniczy, 10: 24.

Skorupski M. 1995. The state of threat of Polish forests. Doctors for the environment (Arezzo), 1: 15-16.

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1995. Wstępne badania nad fauną roztoczy z podrzędu Mesostigmata w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 4: 77-80.

Kiełczewski B. 1995. Aleksander Kozikowski (1879-1956). Zeszyt. Jubileuszowy Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej, Poznań: 179-180.

Kiełczewski B. 1995. Moja współpraca z prof. Izabelą Dąmbską w Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W: Materiały z Sesji Nauk. w X rocznicę śmierci prof. dr hab. I. Dąmbskiej (1927-1984). Wydział Biologii UAM, Poznań: 19.

Wiśniewski J. 1995. Hildaehirschmannia nov. gen. coleopterophila nov. spec. aus Laos (Dinychini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 36 (1): 21-24.

Wiśniewski J. 1995. Ameisen in Glaube und Religion. Ameisenschutz aktuell, 9 (1): 7-11.

Wiśniewski J. 1995. Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego. Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej, Poznań: 106-107.

Wiśniewski J. 1995. Bohdan Kiełczewski. Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej, Poznań: 158-159.

Wiśniewski J. 1995. Variabilität der Individuen von Uroseius (Apionoseius) infirmus (Berlese 1887) (Acari, Uropodina) aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 43 (2): 1-12.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1995. Drei neue Oplitis-Arten (Acarina, Uropodina) aus Ungarn und Indien. Folia Entomologica Hungarica, 56: 215-222.

 

1994

Bałazy S., Wiśniewski J. 1994. Postulaty zmian w instrukcji ochrony lasu i stosowanych technologiach ochrony przed szkodnikami i chorobami wynikające z wprowadzenia zasad polityki kompleksowej ochrony zasobów leśnych. W: A. Grzywacz (red.) Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych, Warszawa: 303-311.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1994. Sejus venezuelanus nov. spec. (Trichopygidiina) aus Venezuela. Acarologia, Paris, 35 (1): 21-26.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1994. Die Cheliceren der Cercomegistus-Arten und Beschreibung einer neuen Cercomegistus-Art aus Kuba (Acarina, Cercomegistidae). Acarologia, Paris, 35 (3): 209-215.

Wiśniewski J. 1994. Kurpfuscherei mit Ameisen. Ameisenschutz aktuell, 8 (4): 87-88.

Wiśniewski J. 1994. Neue Angaben über Verbreitung und Vorkommen der Uropodina-Milben (Acari). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 42 (4): 357-363.

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1994. Badania nad składem gatunkowym roztoczy z podrzędu Mesostigmata oraz pasożytniczymi grzybami na powierzchniach chronionych w Polsce. Polskie Towarzystwo Leśne, Sesja Naukowa: Nauka - Doświadczalnictwo - Praktyka Leśna, Rogów: 21.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1994. Klinckowstroemiella trinidadis nov. spec. aus Trinidad (Trigynaspida, Klinckowstroemiidae). Acarologia, Paris, 35 (1): 27-29.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1994. Neue Uropodina-Arten (Acarina) aus USA. Acarologia, Paris, 35 (2): 83-96.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1994. Uropoda liffreana nov. spec. Aus Frankreich (Acarina, Uropodina). Acarologia, Paris, 35 (2): 97-105.

Wiśniewski J. 1994. W. Hirschmann (1921-1993). Acarologia, Paris, 35 (3): 207-208.

 

1993

Bałazy S., Wiśniewski J. 1993. Tarichium oplitidis n. sp., T. silesianum n. sp., T. sloviniense n. sp. In: S. Bałazy, Fungi 24, Flora of Poland, 263: 265-266.

Gwiazdowicz D.J. 1993. Wstępne badania nad fauną roztoczy (Acari, Mesostigmata) Puszczy Białowieskiej. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 255: 73-80.

Gwiazdowicz D.J. 1993. Lasy łęgowe. Ten Świat, 4 (21): 16.

Gwiazdowicz D.J. 1993. Zebranie Komitetu Ochrony Przyrody PAN na temat „Ochrona przyrody w lasach". Przegląd Leśniczy, 2: 17.

Gwiazdowicz D.J. 1993. Ochrona upraw przed zwierzyną w Nadleśnictwie Dierdorf. Las Polski, 23: 17.

Gwiazdowicz D.J., Maniaczyk J. 1993. Królewskie polowania na lwy w starożytności. Przegląd Leśniczy, 4: 21.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Zadaszenia, stoły i ławki. Las Polski, 2: 12-13.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Plac zabaw dla dzieci. Las Polski, 3: 12-13.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania terenów leśnych. Boiska do gier sportowych. Las Polski, 4: 10-11.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Roztocze (Acarina) i ich rola w ekosystemach leśnych. Las Polski, 7: 14-16.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1993. Kleszcz pastwiskowy. Las Polski, 14: 8-9.

Gwiazdowicz D.J. 1993. Sesja „Ochrona przyrody w lasach". Informator Akademii Rolniczej, Poznań, 3: 10-11.

Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D.J., Wuczyński A. 1993. Uszkodzenia drzew przez niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 255: 81-86.

Gwiazdowicz D.J., Kiełczewski B., Skorupski M. 1993. Dydaktyka z zakresu ochrony przyrody i środowiska na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Materiały seminarium „Wyższe szkoły rolnicze w procesie edukacji ekologicznej". Warszawa: 41-44.

Skorupski M. 1993. Konferencja IUFRO w Słowenii. Znaczenie ekologii krajobrazu w leśnictwie. Las Polski, 21: 19

Ważyński B., Wiśniewski J. 1993. Gospodarka leśna. W: Program ochrony środowiska województwa poznańskiego do roku 2010. Urząd Wojewódzki, Poznań: 42-47.

Wiśniewski J. 1993. Ameisen auf Briefmarken und Briefumschlägen. Ameisenschutz aktuell, 7 (1): 13-14.

Wiśniewski J. 1993. Gebrauch von Ameisen in der Volksmedizin. Ameisenschutz aktuell, 7 (2): 34-36.

Wiśniewski J. 1993. Schmuck und Kunstwerke mit myrmekologischen Motiven. Ameisenschutz aktuell, 7 (3): 59-61.

Wiśniewski J. 1993. Die Uropodiden der Erde nach zoogeographischen Regionen und  Subregionen geordnet. Acarologie, Nürnberg, 40: 221-291.

Wiśniewski J. 1993. Alphabetisches Verzeichnis der Uropodiden (Gattungen, Arten, Synonyma, Incertae sedis). Acarologie, Nürnberg, 40: 371-429.

Wiśniewski J. 1993. Alphabetisches Artenverzeichnis der Uropodiden der Erde. Acarologie, Nürnberg, 40: 430-466.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Protonymphe einer neuen Urodiaspis-Art (Acarina, Uropodina). Acarologia, Paris, 34 (1): 9-12.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Triplogynium ligniphilum nov. spec., eine mit exotischem Holz nach Polen eingeschleppte Milbenart (Triplogyniidea). Acarologia, Paris, 34 (1): 13-16.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Katalog der Ganggattungen, Untergattungen, Gruppen und Arten der Uropodiden der Erde (Taxonomie, Literatur, Grösse, Verbreitung, Vorkommen). Acarologie, Nürnberg, 40: 1-220.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Eine neue Microgynium-Art (Acarina, Microgyniina) aus Brasilien. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (1): 53-56.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Neue Uropodina-Arten (Acarina) aus Kuba. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (1): 57-74.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Eine neue Dendrolaelaps-Art (Acarina, Trichopygidiina) aus Kuba. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (1): 75-84.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993.; Stadien von drei neuen Uroseius (Apionoseius)-Arten (Acarina, Uropodina) auf Trox-Arten (Coleoptera, Scarabaeidae) aus USA und Brasilien. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (1): 85-97.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Eine neue Trichodiplogynium-Art (Antennophorina, Diplogyniidae) aus Mittelamerika. Acarologia, Paris, 34 (4): 309-311.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Neue Nenteria-Arten aus der Ukraine, aus Kambodscha, aus den USA, von der Elfenbeinküste und aus Peru (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 34 (4): 313-322.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Dendrolaelaps-Arten (Acarina: Trichopygidiina) eingeschleppt nach Polen auf exotischen Hölzern. Teil I. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (3): 289-316.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1993. Dendrolaelaps-Arten (Acarina, Trichopygidiina) eingeschleppt nach Polen auf exotischen Hölzern. Teil II. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 41 (3): 317-338.

 

1992

Błaszak C., Skorupski M. 1992. Zercon wisniewskii sp. n. (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) a new species of mite from Russia. Genus, 3 (4): 201-210 (ryc.16)

Gwiazdowicz D.J., Klejnotowski Z. 1992. Czy powinniśmy polować na wilki? Przegląd Leśniczy, 2: 7.

Gwiazdowicz D.J., Skorupski M. 1992. Tytuł Doktora Honoris Causa dla profesora Bohdana Kiełczewskiego. Las Polski, 12: 23.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1992. Die Teilgänge (Larve, Protonymphe, Deutonymphe) von Polyaspinus schweizeri und Polyaspinus nicolae (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 39: 161-168.

Hirschmann W., Wiśniewski J., Hiramatsu N. 1992. Gang und Stadien von 2 neuen Iphidinychus-Arten aus USA und Japan (Uropodini, Uropodinae).  Acarologie, Nürnberg, 39: 173-180.

Kiełczewski B. 1992. Ochrona lasu i ochrona przyrody. W: Lasy Państwowe w Polsce 1930-1990. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 80-93.

Skorupski M. 1992. Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Sylwan, 6: 63-70 (ryc.1)

Skorupski M., Gwiazdowicz D.J. 1992. Dendrolaelaps (Insectolaelaps) kielczewskii nov. sp. aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 40 (3): 225-234.

Wiśniewski J., Hiramatsu N., Hirschmann W. 1992. Gang und Stadien von 9 neuen Uroobovella-Arten der ipidis-Gruppe (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 39: 109-128.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Phoretic deutonymphs of three new Uroobovella species from the USA (Dinychini, Uropodinae). International Journal of Acarology, 18 (1): 43-48.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Dendroseius congoensis nov. spec. (Acarina, Mesostigmata) auf importierten Holz in Polen. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 29: 63-67.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Die Deutonymphe von Trachyuropoda formicaria (Lubbock 1881) und Stadien von T. myrmecophila nov. spec. (Acarina, Uropodina) aus Polen. Acarologia, Paris, 33 (1): 5-15.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Vier neue Trichouropoda-Arten (Acarina, Uropodina). Acarologia, Paris, 33 (2): 117-125.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Gang und Teilgang von 2 neuen Uroobovella-Arten der fimicola- und vinicolora-Gruppe aus Kuba (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 39: 100-109.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Teilgang und Stadien von 5 neuen Trichouropoda-Arten der sociata-Gruppe aus der autonomischen Republik Tuva (Sowjetunion) (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 39: 128-141.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Zehn neue Trichouropoda-Deutonymphen aus Polen, Sowjetunion, Laos, Sambia, Brasilien, Guatemala (Trichouropodini, Urodinae). Acarologie, Nürnberg, 39: 141-156.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Gangsystematische Studie von 3 neuen Antennophorus-Arten aus Polen (Mesostigmata, Antennophorina). Acarologia, Paris, 33 (3): 233-244.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Neue Uropodina-Arten (Acarina) aus dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Lwow (Ukraine). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 40 (1): 43-65.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Eine neue Euzercon- und Euzerconoides  Art aus Südamerika (Acarina, Euzerconidae). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 40 (3): 211-218.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1992. Euzerconiella nov. gen. ghanae nov. spec. aus Ghana (Acarina, Celaenopsoidea, Euzerconidae). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 40 (3): 219-223.

Wiśniewski J., Hirschmann W., Hiramatsu N. 1992. Neue Centrouropoda-Arten (Uroactiniinae, Uropodina) aus den Philippinen, aus Brasilien und Mittelafrika. Acarologia, Paris, 33 (4): 313-320.

Wiśniewski J., Karg W., Hirschmann W. 1992. Die Adultengattung Halozercon nov. gen. Typenart Halozercon karacholana nov. spec. aus Sibirien (Halolaelapidae, Ascoidea, Gamasina). Acarologie, Nürnberg, 39: 180-186.

Wiśniewski J. 1992. Ameisen als Nahrungs- und Genussmittel. Ameisenschutz aktuell, 6 (3): 66-68.

Wiśniewski J. 1992. Dinychus kielczewskii nov. spec. (Acarina, Uropodina) aus dem russischen Teil des Uvs-Nuur Tal. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 40 (1): 37-42.

 

1991

Gwiazdowicz D.J. 1991. Niedźwiedzia...stopa. Przegląd Leśniczy, 2: 9.

Gwiazdowicz D.J., Kowalkowski W., Piechowska D., Stróżczyński A., Szóstak A. 1991. Wilk w Puszczy Białowieskiej. Roczniki Akademii Rolniczej, Leśnictwo, Poznań, 231: 75-83.

Hirschmann W., Kaczmarek S., Wiśniewski J. 1991. Weltweite Revision der Ganggattung Sejus C.L.Koch 1836 (Trichopygidiina). Beine und Palpen der Sejus Arten. Acarologie, Nürnberg, 38: 215-220.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1991. Oplitis dimidiatasimilis nov. spec., O. subcorticalis nov. spec. In: W. Hirschmann, Die Ganggattung Oplitis (Berlese  1884.Acarologie, Nürnberg, 38: 61-62, 65.

Hirschmann W., Wiśniewski J., Kaczmarek S. 1991. Weltweite Revision der Ganggattung Sejus C.L.Koch 1836 (Trichopygidiina). Neubeschreibung von 26 Sejus-Arten. Wiederbeschreibung der Typenart. Acarologie, Nürnberg, 38: 136-214.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Uropodella congoensis nov. spec. (Trichopygidiina) eine nach Polen eingeschleppte Milbenart. Acarologia, Paris, 32 (2): 99-107.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Vier neue Cyllibula-Arten (Acarina, Uropodina). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (1): 109-118.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Unbekannte Weibchen von drei Trichouropoda-Arten (Acarina, Uropodina) aus Polen, Jordanien und Kongo. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (1): 119-123.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Zwei neue Uropodina-Arten (Acarina) aus Palmenhaus in Poznań. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (1): 125-132.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Neue Dendrolaelaps-Arten (Trichopygidiina) aus Polen, China und Rumänien. Acarologia, Paris, 32 (3): 223-231.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Oplitis uvsnuurensis nov. spec., O. euchroeana nov. spec., O. solmani nov. spec., O. cubana nov. spec. In: W. Hirschmann, Die Ganggattung Oplitis Berlese 1884. Acarologie, Nürnberg, 38: 36-38, 52-53, 67-68, 73-74.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Die Larve und Protonymphe von Microsejus truncicola Trägardh, 1952 (Acarina, Microgyniina) aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (2): 185-187.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Protogamasellopsis posnaniensis nov. spec. (Acarina, Mesostigmata) aus Palmenhaus in Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (2): 189-194.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Zwei neue Uropodina-Arten (Acarina) aus Nepal. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (2): 195-198.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Multidenturopoda nov. gen. Camerunis nov. spec. (Acarina, Uropodina) aus Kamerun. Acarologia, Paris, 32 (4): 303-309.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Dendrolaelaps (Duplodendrolaelaps nov. subgen.) duplodens nov. spec. aus Polen (Acarina, Trichopygidiina). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (4): 403-407.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Ergänzungsbeschreibung von Nenteria pallida (Vitzthum 1925) aus Polen (Acarina, Uropodina). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 39 (4): 409-415.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Ergänzungsangaben über Verbreitung und Lebensräume der Trichouropoda-Arten (Acarina, Uropodina). Fragmenta Faunistica, 35 (11): 173-178.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1991. Neue Trichouropoda-Arten (Acarina, Uropodina) aus Käfersammlung im Národní Muzeum - Praha. Sborník Národního Muzea v Praze, Rada B, Prir. Ved. 47 (1-4): 105-124.

 

1990

Bałazy S., Espadaler X., Wiśniewski J. 1990. A new myrmecophilic Hyphomycete, Aegeritella maroccana sp. nov. Mycological Researche, 94 (2): 273-275.

Bogucki J., Kiełczewski B. 1990. Kształtowanie postaw społeczno-kulturowych wobec lasu. W: Rekreacyjne użytkowanie lasów. Warsztaty Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa: 43-51.

Kiełczewski B. 1990. Dr inż. Alojzy Młynarek. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 2: 5-6.

Kiełczewski B. 1990. Ochrona lasu a ochrona przyrody w regionie. Kronika Wielkopolska, 3: 45-56.

Skorupski M. 1990. Pomnikowe czeremchy. Komunikaty dendrologiczne, 15: 36-39 (ryc.3)

Wiśniewski J. 1990. Missbildungen bei Waldameisen. Die Waldameise, 3 (1): 8-9.

Wiśniewski J. 1990. Ameisen in Märchen und Erzählungen für Kinder. Die Waldameise, 3 (2): 42-43.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Ergänzungsbeschreibung von Nenteria pandioni Wiśniewski et Hirschmann, 1985 (Acarina, Uropodina) aus Polen. Annales Zoologici, 43 (9): 259-269.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Variabilität der Adulten von Dendrolaelaps bidentatus Daele, 1977 (Acarina, Trichopygidiina) und Beschreibung der Entwicklungsstadien dieser Art. Annales Zoologici, 43 (10): 271-286.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Uropoda (Cilliba) sopronensis sp. n. aus Ungarn (Acarina, Uropodina). Acta Zoologica Hungarica, 36 (1-2): 157-161.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Castrichovella nov. gen. mesoafricana nov. spec. (Uropodina) eine neue aus Mittelafrika nach Polen eingeschleppte Milbenart. Acarologia, Paris, 31 (2): 113-123.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Ergänzungsbeschreibung von zwei Trichouropoda-Arten (Uropodina) aus Polen. Acarologia, Paris, 31 (3): 221-228.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1990. Neue Nenteria-Arten (Acarina, Uropodina) aus Kamerun, Kuba, Neuguinea und Polen. Annales Zoologici, 43 (23): 441-460.

 

1989

Bałazy S., Wiśniewski J. 1989. Pathogenische Pilze bei Milben. Mikrokosmos, 78 (10): 299-304.

Bałazy S., Wiśniewski J. 1989. Aegeritella superficialis Bał. et Wiś. Ein epizoischer Pilz auf Ameisen. Die Waldameise, 2 (2): 49-50.

Blackwell M., Moser J.C., Wiśniewski J. 1989. Ascospores of Pyxidiophora on mites associated with beetles in trees and wood. Mycological Research, 92 (4): 397-403.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1989. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Geschichte, Bestimmungstabellen, Artenverzeichnisse (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 36: 1-65.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1989. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Krankheiten, Missbildungen, Ernährung, Feinde, Feindabwehr (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 36: 65-72.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1989. Uroobovella formosana Phillipsen u.Coppel 1978 sensu Hirschmann u. Wiśniewski 1989. In: W. Hirschmann, Die Ganggattung Uroobovella Berlese 1903. Acarologie, Nürnberg, 36: 111-114.

Kiełczewski B. 1989. Dr Inż. Alojzy Młynarek (1923-1988). Sylwan, 133 (1-2): 83-85.

Kiełczewski B., Siwecki R. 1989. Szkodniki i choroby grzybowe drzewostanów w okręgach przemysłowych. Nasze drzewa leśne, 21: 397-421.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1989. Ochrona lasu a ochrona środowiska leśnego. Sylwan, 133 (1-2): 37-44.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1989. Neue Dendroseius- und Dendrolaelaps Arten (Acarina, Trichopygidiina) aus Indien, Jawa, Peru und Bulgarien. Polskie Pismo Entomologiczne, 59 (2): 319-333.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1989. Dendrolaelaps (Monodendrolaelaps nov. subgen.) monodentatus nov. spec. (Acarina, Trichopygidiina) aus Polen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 37 (4-6): 117-124.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1989. Neue Digamasellus- und Dendrolaelaps Arten (Trichopygidiina) aus Kuba. Acarologia, Paris, 30 (4): 305-323.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1989. Dendrolaelaps (Luxtondendrolaelaps nov. subgen.) und eine neue Dendrolaelaps-Art (Trichopygidiina) aus Australien. Acarologia, Paris, 30 (4): 325-332.

Wiśniewski J., Wajer T. 1989. Die Protonymphe von Trichouropoda sibirica Wiśniewski et Michalski 1984 (Acarina; Trichouropodini, Uropodinae) aus Polen. Polskie Pismo Entomologiczne, 59 (3): 591-596.

 

1988

Bałazy S., Wiśniewski J. 1988. Functional aspects of communities of the mites (Acarina) in the feeding sites of cambio- and xylophagous insects. IV Symp. Protection of Forest Ecosystems, Rogów, 1986: 143-151.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. IX. Die elegans-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 1-29.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. X. Die urospinoidea-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 29-59.

Hirschmann W., Wiśniewski J.;1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. XI. Die orbicularis-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 59-85.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Nachträge zu den von 1986 bis 1988 revidierten Gruppen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 85-115.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Teilgänge, Adulte von 10 neuen Trichouropoda-Arten. Ergänzungsbeschreibungen von 2 bekannten Trichouropoda-Arten (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 115-139.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Neu- und Ergänzungsbeschreibungen von 17 strukturlosen Trichouropoda-Deutonymphen (Trichouropodini, Uropodina). Acarologie, Nürnberg, 35: 139-158.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1988. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. Neu- und Ergänzungsbeschreibungen von Trichouropoda-Deutonymphen und Trichouropoda-Protonymphen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 35: 158-197.

Wiśniewski J. 1988. Badania z zakresu arachnologii leśnej w Wielkopolsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 364: 21-25.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1988. Zwei neue Nenteria-Arten aus Neuguinea und Uruguay (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 29 (1): 19-34.

 

1987

Bałazy S., Wiśniewski J., Kaczmarek S. 1987. Some noteworthy fungi occurring on mites. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 35 (7-9): 199-224 (12tabl.).

Espadaler X., Wiśniewski J. 1987. Aegeritella superficialis Bał. et Wiś. and A. tuberculata Bał. et Wiś. (Deuteromycetes), epizoic fungi on two Formica (Hymenoptera: Formicidae) species in the iberian peninsula. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat., 54 (sec. Bot. 6): 31-35.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1987. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. VI. Die longiseta-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 34: 1-50.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1987. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. VII. Die sociata-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 34: 51-132.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1987. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. VIII. Die patavina-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 34: 132-177.

Sokołowski A., Wiśniewski J. 1987. Przenikanie pyretroidu Decis 2,5 EC do gniazd mrówki ćmawej Formica polyctena Förster (Hymenoptera, Formicidae). Sylwan, 131 (1): 61-67.

Wiśniewski J. 1987. Nowe stanowiska gładyszka mrowiskowego - Formicoxenus nitidulus (Nyl.) (Hymenoptera, Formicidae) w Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnia, ser. C, Zoologia, 35: 125-128.

Wiśniewski J. 1987. Einfluss der anthropogenen Faktoren auf Wälder und Möglichkeiten der Schadenverminderung. Medz. ved. Konf. "Funkcne integrovane obhodarovania lesov...". Zvolen, IX, 1987: Sek. 2: 159-170.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1987. Missbildungen bei Waldameisen  Arbeiterinnen aus der Formica rufa-Gruppe (Hymenoptera, Formicidae). Waldhygiene, 17 (4): 113-128.

 

1986

Bałazy S., Lenoir A., Wiśniewski J. 1986. Aegeritella roussillonensis n. sp. (Hyphomycetales, Blastosporae) une espece nouvelle de champignon epizoique sur les fourmis Cataglyphis cursor (Fonscolombe) (Hymenoptera, Formicidae) en France. Cryptogamie, Mycologie, 7 (1): 37-45.

Bałazy S., Wiśniewski J. 1986. Two new species of Hirsutella infecting mites in Poland. Transactions of the British Mycological Society, 86 (4): 629-635.

Bogucki J., Kiełczewski B. 1986. Turystyka i rekreacja a środowisko przyrodnicze człowieka. Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, 35: 31-57.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1986. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. I. Die ovalis-Gruppe (Trichouropodini, (Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 33: 1-81.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1986. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. II. Die interstructura-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 33: 81-109.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1986. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. IV. Die dalarnaensis-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 33: 117-148.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1986. Weltweite Revision der Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. V. Die obscura-Gruppe (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 33: 149-176.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1986. Deutonymphe einer neuen Nenteria-Art aus Aquatorialafrika (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 27 (3): 221-227.

 

1985

Gogola E., Stolina M., Kiełczewski B., Sierpiński Z. 1985. Hmyzí škodcovia drevín (porastov). W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa. Pririda, Bratislava: 195-22.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Nenteria serrulata nov. spec. Hirschmann u. Wiśniewski 1985. In: W. Hirschmann, Die longitricha-Gruppe, eine neue Adulten-Gruppe der Ganggattung Nenteria. Acarologie, Nürnberg, 32: 13-15.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Die micronycha-Gruppe, eine neue Adulten-Gruppe der Ganggattung Nenteria. Teilgang, Stadien von 11 neuen Nenteria-Arten aus Kolumbien, Ekuador, Brasilien, Guatemala, Trinidad, Ghana, Neuguinea (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 32: 48-73.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Die stammeri-Gruppe, eine neue Adulten- Gruppe der Ganggattung Nenteria. Stadien von 2 neuen Nenteria-Arten aus Mittel- und Südamerika. Neubeschreibung des Männchens von Nenteria ritzemai (Oudms. 1903). Neuzeichnungen und Ergänzungsbeschreibungen von 9 bekannten Nenteria-Arten (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 32: 74-95.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Die rühmi-Gruppe, eine neue Adulten Gruppe der Ganggattung Nenteria. Gang, Teilgang, Stadien von 12 neuen Nenteria-Arten aus Israel, Venezuela, Ekwador, Guatemala, Tanzania, Rwanda, Java, Sumatra, Laos, Neuguinea, Neu-Britanien. Neuzeichnungen und Ergänzungsbeschreibungen von 3 bekannten Nenteria-Arten (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 32: 96-132.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Die Deutonymphengattung Nenteria Oudemans 1915. Stadium einer neuen Nenteria-Art aus Guinea (Uropodina). Acarologie, Nürnberg, 32: 134-137.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Weltweite Revision der Gattung Nenteria Oudemans  1915 (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 32: 139-160.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1985. Stadium einer neuen Nenteria-Art der stammeri-Gruppe aus einem Fischadlernest in Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 32: 161-163.

Kapuściński S., Wiśniewski J. 1985. Wandernymphen von Milben als Passagiere auf Käfern. Mikrokosmos, 74 (6): 161-163.

Kiełczewski B. 1985. Wyznaczniki i bariery wypoczynku w lesie. Z Warsztatów Badawczych. „Zdrowie i Kultura Fizyczna", Warszawa: 5-27.

Kiełczewski B. 1985. Rytmika w przyrodzie. Zagadnienia Chronoter. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Poznań.

Michalski J., Ratajczak E., Wiśniewski J. 1985. Roztocze (Acarina: Mesostigmata) towarzyszące kornikom (Coleoptera: Scolytidae) Gór Świętokrzyskich. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 60: 85-92.

Stolina M., Kiełczewski B. 1985. Lesné požiare. W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa. Pririda, Bratislava: 108-130.

Stolina M., Kiełczewski B. 1985. Špeciálne spôsoby zvyšovania odolnosti porastov proti pŕirodným škodlivým činitelóm. W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa Pririda, Bratislava: 303-305.

Wiśniewski J. 1985. Neue Milbenarten-gefunden in Sammlungen exotischer Käfer. Mikrokosmos, 74 (11): 334-336.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1985. Weibchen und Männchen einer neuen nach der BRD aus Brasilien eingeschleppten Dendrolaelaps-Art (Acari, Parasitiformes, Trichopygidiina). Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Hamburg, 8 (124): 71-80.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1985. Larve und Protonymphe von Uroobovella moseri Hirschmann, 1972 aus Honduras (Dinychini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 26 (4): 311-317.

 

1984

Bałazy S., Wiśniewski J. 1984. Records on some lower fungi occurring in mite (Acarina) from Poland. Acta Mycologica, 20 (2): 159-172 (8 tabl.).

Berndt K. P., Wiśniewski J. 1984. Zur Teratologie der Körperanhänge bei der Pharaoameise Monomorium pharaonis (L.) (Hymenoptera, Formicidae). Zoologischer Anzeiger, 213 (5/6): 313-321.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1984. Teilgang, Stadien von 9 neuen Dendrolaelaps-Arten aus den Ländern Tschechoslowakei, Polen, Vietnam, Südafrika, Brasilien und Ekuador (Trichopygidiina). Acarologie, Nürnberg, 31: 87-98.

Wiśniewski J. 1984. Biocenotic effects of colonization by ants of the Formica rufa-group (Hym., Formicidae). Materiay II. Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów 1981: 65-74.

Wiśniewski J. 1984. Fauna roztoczy z rodzaju Dendrolaelaps Halbert 1915 (Acarina) w gniazdach mrówek (Hymenoptera, Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 58: 153-157.

Wiśniewski J. 1984. Stadium einer neuen Uropoda (Phaulodinychus)-Art aus Polen (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 73-75.

Wiśniewski J. 1984. Teilgang einer neuen Discourella-Art der baloghi-Gruppe aus Polen (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 115-118.

Wiśniewski J. 1984. Die Deutonymphe von Trichouropoda obscurasimilis Hirschmann u. Zirngiebl-Nicol 1961 (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 118-119.

Wiśniewski J. 1984. Teilgang Deutonymphe, Männchen von Dendrolaelaps (Insectolaelaps) latopini Hirschmann u. Wiśniewski 1982 (Trichopygidiina). Acarologie, Nürnberg, 31: 120-123.

Wiśniewski J. 1984. Die Deutonymphe von Oplitis alophora (Berlese 1903) aus Polen (Trachyuropodini, Oplitinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 123-125.

Wiśniewski J. 1984. Ergänzung der Beschreibung des Weibchens von Urodiaspis shcherbakae (Hirschmann 1972) aus Polen (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31 141-142.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Larve und Protonymphe von Polyaspis (Polyaspis) patavinus Berlese 1881 sensu Hirschmann u. Zirngiebl-Nicol 1961 und sensu Athias1976 (Polyaspidini, Oplitinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 63-67.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Larve und Protonymphe von Uropoda (Phaulodinychus) splendida Kramer 1882 aus der Tschechoslowakei (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 67-70.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Teilgang einer neuen Trichouropoda-Art aus Borkenkäfergängen in Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 71-73.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Stadien von 6 neuen Trichouropoda-Arten auf Käfern aus Kamerun, Burundi, Tanzania, Argentinien und Liebligh-Inseln (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 81-87.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Teilgang einer neuen Asternolaelaps-Art aus Polen (Trichopygidiina). Acarologie, Nürnberg, 31: 101-104.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Die Larve von Uroseius hunzikeri Schweizer 1922 aus einem Vogelnest in Polen (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 31: 147-149.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1984. Stadien von 2 neuen Dendrolaelaps (Epistodendrolaelaps)-Arten auf Cerambyciden aus Kamerun (Trichopygidiina). Acarologie, Nürnberg, 31: 149-153.

Wiśniewski J., Michalski J. 1984. Stadien von 3 neuen Trichouropoda-Arten aus Sibirien, nebst einigen zoogeographischen Angaben über die Uropodiden-Fauna der Sowjetunion. Acarologie, Nürnberg, 31: 75-80.

 

1983

Bałazy S., Wiśniewski J. 1983. Two species of entomopathogenic fungi on the myrmecophilic mite Trachyuropoda coccinea (Michael, 1891) (Acari: Uropodina). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 30 (1-12): 81-84.

Bałazy S., Wiśniewski J. 1983. A new species of epizoic fungus on ants - Aegeritella tuberculata sp. nov. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological sciences, 30 (1-12): 85- 88.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1983. Das Rückenschildbehaarungsschema von Laelaps nach Zachvatkin 1948 und das Rumpfbehaarungsschema von Dendrolaelaps nach Hirschmann 1957. Acarologie, Nürnberg, 30: 8-11.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1983. Die Quersegmente des Milbenrumpfes nach Zachvatkin 1952 und die Rumpfbehaarung nach Hirschmann 1957 bei Rhodacaridae. Acarologie, Nürnberg, 30: 12-17.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1983. Lebensräume der Dendrolaelaps- und Longoseius-Arten. Acarologie, Nürnberg, 30: 21-33.

Kiełczewski B., Moser J.C., Wiśniewski J. 1983. Surveying the acarofauna associated with polish Scolytidae. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 22: 151-159.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1983. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part I. and II. Introduction and Mesostigmata. Folia Forestalia Polonica, ser. A: 129-162.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Die Spermatophorentäger der Dendrolaelaps- und Longoseius-Arten. Acarologie, Nürnberg, 30: 39-48.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Teilgang, Stadien von 3 neuen Dendrolaelaps-Arten aus Polen. Acarologie, Nürnberg, 30: 103-110.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Stadium einer neuen Uroactinia (Chiropturopoda)-Art aus einem Vogelnest in Polen (Uroactiniini, Uroactiniinae). Acarologie, Nürnberg, 30: 110-113.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Stadium einer neuen Trichocylliba-Art auf Ameisen in Rwanda und Ergänzung der Artbeschreibung von Trichocylliba elongata aus Ekuador (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 30: 113-118.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Neuer Teilgang und neue Stadien bekannter Dendrolaelaps- und Polyaspis-Arten aus Polen. Acarologie, Nürnberg, 30: 118- 126.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1983. Stadium einer neuen Dinychus-Art aus Ameisennest in Polen (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 30: 133-135.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1983. Nowe stanowiska grzybów Aegeritella superficialis Bałazy et Wiśniewski i Erynia myrmecophaga (Turian et Wuest) Remaudiere et Hennebert na mrówkach w Polsce. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 56: 137-144.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1983. Stanowiska pseudogin Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae) w Polsce. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 56: 145-149.

Wiśniewski J., Michalski J. 1983. Stadium einer neuen Dendrolaelaps-Art aus Sibirien. Acarologie, Nürnberg, 30: 101-103.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1983. Rzadko spotykane zmiany teratologiczne robotnic mrówek z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 56: 151-156.

 

1982

Berndt K.P., Eichler W., Wiśniewski J. 1982. Bibliografia mrówki faraona -Monomorium pharaonis (L.) (Hymenoptera, Formicidae). Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, rozprawy naukowe, 117: 1-38.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1982. Weltweite Revision der Gattungen Dendrolaelaps Halbert 1915 und Longoseius Chant 1961 (Parasitiformes). Beschreibung der Untergattungen und Arten, Bestimmungstabellen, Chaetotaxie, Porotaxie. Acarologie, Nürnberg, 29-I: 1-190.

Hirschmann W., Wiśniewski J. 1982. Weltweite Revision der Gattungen Dendrolaelaps Halbert 1915 und Longoseius Chant 1961 (Parasitiformes). Artenverzeichnisse, Krankheiten, Missbildungen, Inseminationsapparate, Abbildungen. Acarologie, Nürnberg, 29-II: 1-48 (94 tabl.)

Kiełczewski B., Moser J.C., Wiśniewski J. 1982. Surveying the acarofauna associated with polish Scolytidae. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 22: 151-159.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1982. Las w środowisku życia człowieka. PWRiL, Warszawa: 1-205.

Wiśniewski J. 1982. Für die Fauna Polens neue Uropodina (Acari: Parasitiformes). Teil II. Fragmenta Faunistica, 27 (10): 143-147.

Wiśniewski J. 1982. Nietypowe zachowanie się robotnic Lasius flavus (Fabr.) (Hym., Formicidae) w sytuacji stresowej. Przegląd Zoologiczny, 26 (2): 177-178.
164. Wiśniewski J. 1982. Zmiana w budowie morfologicznej samca Hypoaspis cuneifer (Michael) (Acarina: Parasitiformes). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 54: 163-165.

Wiśniewski J., Buschinger A. 1982. Aegeritella superficialis Bał. et Wiś. Ein epizootischer Pilz bei Waldameisen in der Bundesrepublik Deutschland. Waldhygiene, 14 (5): 139-140.

Wiśniewski J., Kraszewska M., Wybrański-Sadkowska T. 1982. Fauna mrówek z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae) w tzw. „Królestwie mrówek" Wolińskiego Parku Narodowego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 54: 167-172.

 

1981

Kiełczewski B. 1981. Instytut Biologii Stosowanej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 135: 227-228.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1981. Problematyka ochrony roślin i środowiska w badaniach pracowników Akademii Rolniczej w Poznaniu. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 135: 295-297.

Wiśniewski J. 1981. Tendencje rozprzestrzeniania się mrówki faraona -Monomorium pharaonis (L.) w Polsce. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 32 (3): 69-73.

Wiśniewski J. 1981. Gynandromorfy Formica rufa L. i F. pratensis (Retz.) (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 52: 181-184.

Wiśniewski J. 1981. Recenzja; Andrzej Szujecki: Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 1980. Las Polski, 8: 18-19.

Wiśniewski J. 1981. Klammerdeformationen bei Ameisen aus der Formica rufa Gruppe (Hymenoptera, Formicidae). Waldhygiene, 14 (1/2): 39-44.

Wiśniewski J. 1981. Die Larve von Uroobovella ipidisimilis Hirschmann u. Zirngiebl-Nicol 1962 aus Ameisennest in Polen (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 28: 86-87.

Wiśniewski J. 1981. Stadien von 3 neuen Uroobovella-Arten aus der Costai Grupe aus Java und der Goldküste (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 28: 87-89.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1981. Einführung in die Morphologie der Uropodiden. Acarologie, Nürnberg, 28: 7-85.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1981. Die Larve und die Protonymphe von Uropoda (Phaulodinychus) hamulifera Michael 1894 aus Ameisennest in Polen (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 28: 86.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1981. Stadium einer neuen Nenteria-Art aus Java (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 28: 89-90.

Wiśniewski J., Kapyszewska E., Zielińska G. 1981. Mrówki z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae) w lasach gospodarczych Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 52: 185-193.

 

1980

Kiełczewski B. 1980. Wpływ aktywności słońca na biosferę. Materiały IX Sesji Astronomicznej Dąbrowa Górnicza: 3-9.

Kiełczewski B., Korpikiewicz H. 1980. Perspektywy astrologii naukowej. Problemy Astrologii, Poznań: 7-20.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1980. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part III. Tarsonemini, Prostigmata, Acaridiae. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D 20: 161-175.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1980. Individuelle Variabilität der Weibchen von Proctolaelaps fiseri Samsinak (Acari: Blattisociidae). Annales Zoologici, 23 (26): 475-482.

Wiśniewski J. 1980. Roztocze (Acarina, Parasitiformes) dotychczas nie wykazane z gniazd mrówek z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae) w Polsce. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 50: 165-168.

Wiśniewski J. 1980. Teratologische Untersuchungen an Ameisenweibchen und Männchen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae). Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 20: 149-159.

Wiśniewski J. 1980. Inseminationsapparate bei den Dendrolaelaps-Weibchen (Acari: Rhodacaridae). Annales Zoologici, 35 (14): 215-219.

Wiśniewski J. 1980. Teilgang einer neuen mit Dendrolaelaps fallax (Leitner 1949) verwandten Art aus Ameisennestern Polens (Mesostigmata, Rhodacaridae). Acarologie, Nürnberg, 27: 7-8.

Wiśniewski J. 1980. Gang einer neuen mit Trichouropoda spatulifera (Moniez 1892) verwandten Art aus Ameisennestern Polens (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 8-10.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen Trichouropoda-Art aus der Dalarnaensis-Gruppe aus Kamerun (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 10-11.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen Trichouropoda-Art aus der Verwandschaft um Trichouropoda bipilis (Vitzthum 1920) aus Afrika (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 11-12.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen Trichouropoda-Art aus Uganda (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 12-13.

Wiśniewski J. 1980. Stadien von 2 neuen Uropoda-Arten aus Neuguinea (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 13-14.

Wiśniewski J. 1980. Ergänzung der Deutonymphenbeschreibung von Uropoda (Phaulodinychus) spinosula (Kneissl 1916) (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 15.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen mit Oplitis testigosensis (Sellnick 1963) verwandten Art aus Daressalam (Trachyuropodini, Oplitinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 15-16.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen Polyaspis-Art aus Polen (Polyaspidini, Oplitinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 16-17.

Wiśniewski J. 1980. Stadium einer neuen Uroobovella-Art (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 17-18.

Wiśniewski J. 1980. Stadien von 2 neuen Uroobovella-Arten aus der Verwandschaft um Uroobovella costai Hirschmann und Zirngiebl-Nicol 1972 aus Neuguinae (Dinychini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 18-19.

Wiśniewski J. 1980. Distribution des ourmisdu groupe Formica rufa en Europe. (G. Ronchetti red.) Deuxiéme édition. Organisation Internationale de Lutte Biologique contre les Animaux et les Plantes Nuisibles. Gruppe de Travail "Formica rufa" - Pavia, 5 map.

Wiśniewski J., Hirschmann W. 1980. Stadium einer neuen Trichouropoda-Art (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 27: 12.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1980. Cyst-like formations in ants of the Formica rufa-group (Hymenoptera, Formicidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 50 (2): 175-183.

 

1979

Kiełczewski B. 1979. Działalność Instytutu Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kosmos, ser. A, Biologia, 28, 5 (160): 615-617.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1979. Zmiany kształtu wentrianale samic roztoczy z rodzaju Dendrolaelaps Halbert (Acarina, Rhodacaridae). Przegląd Zoologiczny, 23 (3): 263-266.

Wiśniewski J. 1979. Die Wander- und Dauernymphe von Trichouropoda elegans Kramer 1882) und die Dauernymphe von Trichouropoda spatulifera (Moniez 1892) aus Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 37-38.

Wiśniewski J. 1979. Das Männchen von Trichouropoda stammerisimilis Hirschmann 1978 aus Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 38-39.

Wiśniewski J. 1979. Stadium einer neuen Nenteria-Art aus Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 39-41.

Wiśniewski J. 1979. Stadien von 2 neuen Oplitis-Arten aus Kamerun (Trachyuropodini, Oplitinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 41-43.

Wiśniewski J. 1979. Stadien von 2 neuen Uroseius (Uroseius)-Arten aus Ameisennestern Polens (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 43-46.

Wiśniewski J. 1979. Stadien von 3 neuen mit Uropoda depilata (Trouessart 1902) verwandten Arten aus Brasilien und Argentinien (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 25: 46-48.

Wiśniewski J. 1979. Über "Kältekrüppel" bei Ameisen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae). Waldhygiene, 13 (1): 13-15.

Wiśniewski J. 1979. Uroobovella hirschmanni sp. n. (Acari, Uropodina) aus Polen. Annales Zoologici, 34 (17): 475-479.

Wiśniewski J. 1979. Spotkanie grup roboczych: „Formica rufa" oraz „Vertebrated Predators of Insects" w Varennie. Przegląd Zoologiczny, 23 (2): 204-205.

Wiśniewski J. 1979. Aktueller Stand der Forschungen über Ameisen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae) in Polen. Comptes Rendus de la Reunion des Groupes de la Travail "Formica rufa" et "Vertebres Predateurs des Insectes" del'OILB (Varenna, Italia 1978). Bulletin Section Regionale Ouest Palearctique, II-3: 285-301.

Wiśniewski J. 1979. Praktische Ausnützung der Ameisen aus der Formica rufa Gruppe (Hym., Formicidae) zum Schutz der polnischen Waldbestände. Comptes Rendus de la Reunion des Groupes de la Travail "Formica rufa" et "Vertebres Predateurs des Insectes" de l'OILB (Varenna, Italia 1978). Bulletin Section Regionale Ouest Palearctique, II-3: 303-310.

Wiśniewski J. 1979. Zur Kenntnis der Uropodiden-Fauna Polens. Acarologie, Nürnberg, 26: 70-74.

Wiśniewski J. 1979. Zwei neue mit Proctolaelaps xyloteri Sams. (Mesostigmata, Blattisociidae) verwandte Proctolaelaps-Arten aus Polen. Acarologia, Paris, 21 (1): 3-8.

Wiśniewski J. 1979. Für die Fauna Polens neue Uropodina (Acari: Parasitiformes). Fragmenta Faunistica, 25 (5): 73-76.

Wiśniewski J. 1979. Dendrolaelaps wengrisae sp. n. (Acarina, Rhodacaridae). Annales Zoologici, 35 (4): 53-57.

Wiśniewski J. 1979. Vier neue Arten von heteromorphen Dendrolaelaps Männchen (Acarina; Rhodacaridae) in Borkenkäfergängen aus Polen. Acarologia, Paris, 21 (2): 149-162.

Wiśniewski J., Borowski S., Pośpiech R., Ramczykowski M. 1979. Inwentaryzacja kopców mrówek z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 48: 187-199.

Wiśniewski J., Faralisz M., Ocelik P., Bielecki G. 1979. Faunistyczno ekologiczne obserwacje związków troficznych pomiędzy mszycami (Aphidinea) i mrówkami z rodzaju Formica L. (Hym., Formicidae). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 553: 89-98.

 

1978

Bałazy S., Sokołowski A., Wiśniewski J. 1978. Rozpoznanie entomoftorozy mrówek i jej występowanie w Polsce. Sylwan, 122 (11): 57-61.

Bałazy S., Wiśniewski J. 1978. Nowy dla Polski gatunek owadomorka (Mycophyta, Entomophthoraceae) z roztocza Veigaia sp. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 46: 3-6.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1978. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part IV. Oribatei. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 18: 119-133.

Majewski T., Wiśniewski J. 1978. New species of parasitic fungi occurring on mites (Acarina). Acta Mycologica, 14 (1/2): 3-12.

Majewski T., Wiśniewski J. 1978. Records of parasitic fungi of the "Thaxteriolae" group on subcortical mites. Mycotaxon, 7 (3): 508-510.

Moser J.C., Kiełczewski B., Wiśniewski J., Bałazy S. 1978. Evaluating Pyemotes dryas (Vitzthum 1923) (Acari: Pyemotidae) as a parasite of the southern pine beetle. International Journal of Acarology, 4 (2): 67-70.

Wiśniewski J. 1978. Dalsze badania zmienności teratologicznej robotnic mrówek z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 46: 153-166.

Wiśniewski J. 1978. Ergänzung der von Hirschmann und Hutu 1974 veröffentlichten Liste der Uropodiden der Erde, geordnet nach dem Gangsystem und nach den Ländern in zoogeographischen Reichen und Unterreichen. Acarologie, Nürnberg, 24: 114-117.

Wiśniewski J. 1978. Drapieżne mrówki. W: J. Boczek, J.J. Lipa (red.) Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa: 363-370.

 

1977

Bałazy S., Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Zarodniki grzybów na roztoczach w żerowiskach korników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 44: 3-11.

Bałazy S., Wiśniewski J. 1977. Record on a new species of epiphytic fungi Aegeritella lenkoi sp. nov. (Mycophyta, Hyphomycetales) from the brasilian ant Camponotus sericeiventris (Guerin). Acta Mycolologica, 13 (2): 271-274.

Kiełczewski B. 1977. Nauki o podstawach przyrodniczych leśnictwa. W: Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Zakład Narodowy Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk: 77-84.

Kiełczewski B. 1977. Ochrona lasu. W: Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Zakład Narodowy Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk: 313-322.

Kiełczewski B. 1977. Parasitic arthropods under anthropopressure. Wiadomości Parazytologiczne, 23 (1-3): 3-7.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Morphological changes of the females of the genus Trichouropoda (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 18 (3): 404-406.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Notes on larval development of the mites of the genus Trichouropoda (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 18 (3): 407-409.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Ruch turystyczny i wypoczynkowy w lasach. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa: 166-173.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Nicienie (Nematoda) i pierścienice (Annelida). W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 304-313.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Metody biologiczne i integrowane. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 405-417.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Pajęczaki (Arachnida) i krocionogi (Diplopoda). W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 418-434.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Przegląd gatunków ślimaków (Gastropoda), charakterystyka szkód i zwalczanie. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 435-437.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Wprowadzenie do metod ekologicznych w ochronie lasu. Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-66.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Irregularities in the guanine expel in the mite Cunaxa setirostris (Herm.) (Acarina, Cunaxidae). Acarologia, Paris, 19 (4): 619-621.

Sokołowski A., Wiśniewski J. 1977. Mikroteratologische morphologische Veränderungen der Ameisenarbeiterinnen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae). Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 17: 227-234.

Wiśniewski J. 1977. Osobnicza oraz patologiczna zmienność użyłkowania skrzydeł mrówek Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 44: 157-162.

Wiśniewski J. 1977. Stadium einer neuen Trichouropoda-Art aus Polen (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie, Nürnberg, 23: 72-73.

Wiśniewski J. 1977. Super individual aspects of social functions: nutrition, care of offspring and homeostasis. Proceedings of the VIII International Congress IUSSI, Wageningen: 95-96.

Wiśniewski J. 1977. Occurrence of fungus Aegeritella superficialis Bał. and Wiś., 1974, on Formica lugubris Zett. in Italian Alps. Bolletino della Societá Entomologia Italiana, 109 (4-6): 83-84.

 

1976

Kiełczewski B. 1976. Ogólne wiadomości o stawonogach. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 27- 41.

Kiełczewski B. 1976. Gromada: Skorupiaki. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 87-89.

Kiełczewski B. 1976. Gromada: Wije. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 90-93.

Kiełczewski B. 1976. Gromada: Pajęczaki. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 102-124.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1976. Ochrona przyrody i środowiska (Sozologia dla leśników). Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-167.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1976. Roztocze znalezione na gronostaju (Mustela erminea L.) w Wolińskim Parku Narodowym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 42: 65-66.

Wiśniewski J. 1976. Jad mrówek Formica rufa L. oraz F. polyctena Först. i jego znaczenie. Przegląd Zoologiczny, 20 (1): 70-75.

Wiśniewski J. 1976. Występowanie grzyba Aegeritella superficialis Bał. et Wiś. W Wielkopolskim Parku Narodowym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 42: 131-135.

Wiśniewski J. 1976. Zmiany teratologiczne mirmekofilnych chrząszczy. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 42: 123-125.

Wiśniewski J. 1976. Skład materiału budulcowego gniazd Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae) w drzewostanach świerkowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 42: 127-130.

Wiśniewski J., Sokołowski A. 1976. Mechanische Verletzungen bei Ameisen Arbeiterinnen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae). Zeitschrift für angewandte Entomologie, 80 (4): 382-385.

Wiśniewski J. 1976. The occurrence rate of ants from the Formica rufa-group in various phytosociologic associations. Oecologia, Berlin: 25: 193-198.

 

1975

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1975: Histiogaster sudeticus n. sp. (Acarina, Acaridae). Acarologia, Paris, 17 (1): 120-125.

Sokołowski A., Wiśniewski J. 1975. Bemerkungen über das Vorkommen von Uropodina Deutonymphen (Acarina) auf Ameisen der Formica rufa-Gruppe. Insects Sociaux, 22 (1): 47-50.

Sokołowski A., Wiśniewski J. 1975. Teratologische Untersuchungen an Ameisen-Arbeiterinnen aus der Formica rufa-Gruppe (Hym., Formicidae). Insects Sociaux, 22 (2): 117-134.

Wiśniewski J. 1975. Pharaoameisenbekämpfung im Zoologischen Garten mit Bacillus thuringiensis. Angewandte Parasitologie, 18 (1): 43-49.

Wiśniewski J. 1975. Problematyka mirmekologiczna w literaturze naukowej XIX i początku XX wieku. Przegląd Zoologiczny, 19 (2): 188-194.

Wiśniewski J. 1975. Zmienność osobnicza ząbkowania żuwaczek robotnic niektórych gatunków mrówek z rodzaju Formica L. (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 40: 145-150.

Wiśniewski J. 1975. Nietypowy kopiec mrówki ćmawej (Formica polyctena Först.), zbudowany z drobnego materiału nieorganicznego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 40: 139-143.

Wiśniewski J. 1975. Osobnicza zmienność budowy morfologicznej pseudogin mrówki ćmawej - Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 40: 151-153.

Wiśniewski J., Moskaluk A. 1975. Mrówki z grupy Formica rufa (Hym., Formicidae) w Karkonoskim Parku Narodowym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 40: 155-158.

 

1974

Bałazy S., Wiśniewski J. 1974. Aegeritella superficialis gen. et sp. nov. -epifityczny grzyb na mrówkach z rodzaju Formica L. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 3-15.

Kiełczewski B. 1974. Wydział Leśny. W: Akademia Rolnicza w XXX-leciu Polski Ludowej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 75: 73-80.

Kiełczewski B. 1974. Jednostki międzyuczelniane i międzywydziałowe. W: Akademia Rolnicza w XXX-lecie Polski Ludowej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 75: 123-131.

Kiełczewski B. 1974. Obchody Kopernikowskie w Poznaniu. Wszechświat, 4: 108. 

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1974. Roztocze występujące na łasicy łasce (Mustela nivalis L.) w okolicy Żmigrodu. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 49-52.

Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. 1974. Roztocze występujące na drobnych gryzoniach leśnych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice, pow. Kępno. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 53-63.

Wiśniewski J. 1974. Zmiana teratologiczna pokrywy oczatki - Anatis ocellata L. (Col., Coccinellidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 235-237.

Wiśniewski J., Dudek J. 1974. Zmiany w liczebności mrowisk z grupy Formica rufa w Nadleśnictwie Prószków, w okresie 5 lat. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 239-247.

 

1973

Kiełczewski B. 1973. Rozwój nauk leśnych. W: Nauka w Wielkopolsce. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 1043-1063.

Kiełczewski B., Bałazy S., Seniczak S. 1973: Rola drapieżnych roztoczy w ograniczaniu liczebności szkodników w lesie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 144: 131-138.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1973. Fauna roztoczy wymarłych gniazd mrówek z grupy Formica rufa w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 36: 33-38.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1973. Wybrane zagadnienia z ochrony lasu. Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-231.

Wiśniewski J. 1973. Ochrona mrowisk w świetle prawa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 29 (3): 27-31.

Wiśniewski J. 1973. Rola owadów drapieżnych w ograniczaniu liczebności szkodników w lesie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 144: 97-104.

Wiśniewski J. 1973. Badania nad przydatnością patentu PRL nr 54123 w sprawie pobierania poczwarek z mrowisk. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 36: 247-250.

Wiśniewski J. 1973. Polskie słownictwo mirmekologiczne. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 36: 251-263.

Wiśniewski J. 1973. Zmiany teratologiczne robotnicy mrówki ćmawej Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae). Przegląd Zoologiczny, 17 (4): 472.

Wiśniewski J. 1973. Mrówki faraona (Monomorium pharaonis L.) w oczach... dziennikarzy. Wszechświat, 1 (2111): 24.

 

1972

Kiełczewski B., Bogucki J. 1972. Zarys biometeorologii sportu. Sport i Turystyka, Warszawa: 1-212.

Kiełczewski B., Kędziora N., Mrozowski J. 1972. Próba określenia korelacji pomiędzy gęstością populacji strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i poprocha cetyniaka (Bupalus piniarius L.) a wybranymi czynnikami meteorologicznymi przy pomocy maszyny cyfrowej „MINSK 22". Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 34: 75-81.

Kiełczewski B., Seniczak S. 1972. Cykl rozwojowy drapieżnego roztocza Calvolia fraxini E. Türk et F. Türk (Tyroglyphidae, Acarina). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 34: 83-88.

Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. 1972. Parasitische Milben auf kleinen Nagetieren in der Forstversuchsanstalt Siemianice bei Kępno. Wiadomości Parazytologiczne, 18 (4-6): 765-769.

Wiśniewski J. 1972. Problematyka myrmekologiczna w świetle literatury nowożytnej (do końca XVIII w.). Przegląd Zoologiczny, 16 (2): 181-190.

Wiśniewski J. 1972. Przydatność rozwiązań technicznych patentu nr 53908 w sprawie zakładania mrowisk. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 34: 211-222.

 

1971

Kiełczewski B. 1971. Działalność Instytutu Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Kosmos, ser. A, 20 (4): 377-379.

Kiełczewski B. 1971. Wzrost roli lasu. Las Polski, 45 (7): 33-34.

Kiełczewski B., Kitta B., Wiśniewski J. 1971. Wstępne badania nad zmiennością ładunków powierzchniowych na mrówkach Formica polyctena Först. Kosmos, ser. A, 20 (4): 327-333.

Kiełczewski B., Seniczak S. 1971. Mechowce (Oribatei) występujące na świerku pospolitym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 32: 45-49.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1971. Fauna roztoczy na mrówkach w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 32: 51-55.

Wiśniewski J. 1971. Zastosowanie mrówek w medycynie ludowej. Przegląd Zoologiczny, 15 (3): 272-274.

Wiśniewski J., Myjak P., Przyborowski T. 1971. Chemiczne zwalczanie mrówki faraona. Przemysł Spożywczy, 25 (3): 111-114.

Wiśniewski J.; Myjak P., Przyborowski T. 1971. Mrówki faraona - Monomorium pharaonis L. (Hym., Formicidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 41 (2): 459-474.

 

1970

Kiełczewski B. 1970. Badania podstawowe w leśnictwie. Sylwan, 114 (8-9): 66-68.

Kiełczewski B. 1970. Ochrona lasu przed szkodnikami i czynnikami abiotycznymi. Las Polski, 44 (15-16): 25-27.

Kiełczewski B., Nawrot J., Wiśniewski J. 1970. Roztocze występujące na gmachówce (Camponotus Mayr; Hymenoptera, Formicidae) i w jej gniazdach. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 30: 17-26.

Myjak P., Przyborowski T., Wiśniewski J. 1970. Die Pharaoameise im Wohngebiet von Gdańsk und ihre Bekämpfung. Angewandte Parasitologie, 11 (2): 83-90.

Nawrot J., Wiśniewski J. 1970. Owady występujące w mrowiskach gmachówki - Camponotus Mayr (Hym., Formicidae). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 30: 223-237.

Wiśniewski J. 1970. Wyniki wstępnej inwentaryzacji mrowisk z grupy Formica rufa w lasach Śląska Opolskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 30: 307-314.

Wiśniewski J. 1970. Die Verbreitung der Pharaoameise - Monomorium pharaonis L. (Hymenoptera, Formicidae) in Polen. Polskie Pismo Entomologiczne, 40 (3): 565-568.

 

1969

Kiełczewski B., Kadłubowski W., Wiśniewski J. 1969. Ćwiczenia z ochrony lasu. Skrypty Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań: 1-64.

Kiełczewski B., Lipa J. 1969. Cybernetyczna analiza samoregulacji w populacji owadów. Ekologia Polska, ser. B, 15 (1): 7-19.

Kiełczewski B., Śliżyński K. 1969. Występowanie hypopusów Acarus farris (Oudm.) na błonkówkach pasożytniczych. Przegląd Zoologiczny, 13 (4): 329-331.

Wiśniewski J. 1969. Inwentaryzacja mrowisk z grupy Formica rufa w Borach Niemodlińskich. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 28: 383-397.

Wiśniewski J. 1969. Wpływ składu gatunkowego drzewostanu i jego wieku na skład gatunkowy i liczebność mrowisk z grupy Formica rufa. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Poznańskie PTPN, Poznań, 28: 399-409.

Wiśniewski J. 1969. Wpływ typu siedliskowego lasu na liczebność i skład gatunkowy mrowisk z grupy Formica rufa oraz wielkość ich gniazd. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 28: 411-417.

 

1968

Bogucki J., Kiełczewski B. 1968. Zależność między występowaniem plam słonecznych i rozbłysków chromosferycznych (erupcji) a umieralnością mieszkańców Poznania w latach 1956-1961. Zagadnienia klimatu i warunków higienicznych na obszarze Poznania i strefy podmiejskiej. Komisja Upowszechniania Nauk PTPN, Poznań, 3: 151-158.

Kiełczewski B. 1968. Biocenoza lasu a ekonomiczne efekty chemicznego zwalczania szkodników. Sylwan, 112 (11): 31-36.

Wiśniewski J. 1968. Isopoda, Chilopoda i Diplopoda występujące w mrowiskach Formica polyctena Först. w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 25: 355-359.

 

1967

Kiełczewski B. 1967. The effect of physical exercise on the biological rhythm of the pituitary - adrenal system. Biometeorology, 2 (1): 152.

Kiełczewski B. 1967. Perspektywiczny rozwój Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania: 153-154.

Kiełczewski B., Bogucki J. 1967. Respiratory and pulse rats and blood pressure indices as parameters of acclimatization in students. Biometeorology, 2 (1): 145.

Kiełczewski B., Szmidt A., Kadłubowski W. 1967. Entomologia leśna z zarysem akarologii leśnej. PWRiL, Warszawa: 1-662.

Wiśniewski J. 1967. Rodzina biedronkowate - Coccinellidae. W: B. Kiełczewski, A. Szmidt, W. Kadłubowski (red.) Entomologia leśna z zarysem akarologii, PWRiL, Warszawa: 199-201.

Wiśniewski J. 1967. Rodzina mrówkowate - Formicidae. W: B. Kiełczewski, A. Szmidt, W. Kadłubowski (red.) Entomologia leśna z zarysem akarologii, PWRiL, Warszawa: 456-467.

Wiśniewski J. 1967. Owady towarzyszące mrowiskom Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae) w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 21 (2): 627-715.

Wiśniewski J. 1967. Analiza resztek pochodzenia zwierzęcego występujących w mrowiskach Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 37 (2): 385-390.

Wiśniewski J. 1967. Narośla zaobserwowane na robotnicach Formica polyctena Först. (Hym., Formicidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 37 (2): 379-383.

Wiśniewski J. 1967. Problematyka myrmekologiczna w literaturze starożytnej i średniowiecznej. Przegląd Zoologiczny, 11 (3): 205-212.

Wiśniewski J. 1967. Die Ausnützung der Waldameisen in biologischer Bekämpfung der Waldschädlinge. IV Ved. Konf. VULH, Zvolen, 1 (15): 1-8.

Wiśniewski J. 1967. Die Zusammensetzung des Baumaterials der Nesthügel von Formica polyctena in Kiefernwäldern. Waldhygiene, 7 (3/4): 117-121.

 

1966

Kiełczewski B. 1966. Nasz las żyje W: Wydawnictwo Okolicznościowe Ligi Ochrony Przyrody, Poznań: 27-30.

Kiełczewski B. 1966. Pospolite gatunki roztoczy biotopów leśnych, występujących na drzewach i towarzyszące niektórym owadom. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 65: 217-224.

Kiełczewski B. 1966. Wybrane zagadnienia adaptacji a aklimatyzacja organizmu do różnych środowisk klimatycznych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, 12: 231-235.

Kiełczewski B. 1966. Konferencja biometeorologiczna w Budapeszcie. Problemy, 6: 368-369.

Kiełczewski B., Bałazy S. 1966. Zagadnienie drapieżnictwa roztoczy (Acarina) na jajach korników (Scolytidae, Coleoptera). Ekologia Polska, ser. B, 12 (2): 161-163.

Kiełczewski B., Bogucki J., Czapska M. 1966. Czas reakcji prostej na tle rytmiki dobowej i warunków pogodowych. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/1: 27-30.

Kiełczewski B., Falkiewicz B. 1966. Aklimatyzacja strefowa i jej znaczenie w sporcie. Kultura Fizyczna, 1: 30-33.

Kiełczewski B., Falkiewicz S. 1966. Zagadnienia adaptacji i aklimatyzacji w różnych strefach klimatycznych. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/2: 21-25.

Kiełczewski B., Szwarc H. 1966. Wahania dobowe wydalania moczu i elektrolitów. Wiadomości Uzdrowiskowe, 2-4: 283-289.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1966. Akarozy mrówek. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 21 (1): 117-121.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1966. Zmiany w budowie morfologicznej roztoczy. Przegląd Zoologiczny, 10 (1): 49-50.

Wiśniewski J. 1966. Stawonogi myrmekofilne. Zasadnicze definicje i pojęcia, historia badań, perspektywy rozwojowe. Ekologia Polska, seria B, 12 (2): 101-115.

Wiśniewski J. 1966. Wyniki dalszych badań nad roztoczami towarzyszącymi mrowiskom Formica polyctena Först. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 21 (1): 253-261.

Wiśniewski J. 1966. Próba określenia kosztów związanych ze sztuczną kolonizacją mrówek z grupy Formica rufa L. na podstawie własnych badań. Sylwan, 60 (5): 71-76.

 

1965

Kiełczewski B. 1965. Przegląd głównych klasyfikacji rytmów biologicznych. Monografie, Podręczniki i Skrypty Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, seria Monografie, 5: 9-14.

Kiełczewski B. 1965. Rytmika biologiczna ustroju. Wszechświat, 2: 41-42.

Kiełczewski B., Bałazy S. 1965. Tarsonemoides gaebleri Schaarschmidt (Acar., Tarsonemidae) - jajożerny roztocz w żerowiskach kornika drukarza Ips typographus (L.). Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 1/2: 7-18.

Kiełczewski B., Bogucki J. 1965. Problematyka I. Krajowego Sympozjum Biometeorologii Sportu. Kultura Fizyczna, 3: 180-191.

Kiełczewski B., Czapski M. 1965. Ekologia ektopasożytów na tle rytmiki dobowej. Wiadomości Parazytologiczne, Supl. 1/2: 183-185.

Kiełczewski B., Kashyna E. 1965. Akarofauna kultur i młodników iglastych na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Wyższej Szkoły Rolniczej Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 17 (3): 377-383.

Wiśniewski J. 1965. Pajęczaki towarzyszące mrowiskom Formica polyctena Först. (Hym. Formicidae) w Nadleśnictwie Doświadczalnym WSR Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 17 (3): 537-584.

Wiśniewski J. 1965. Selected problems of the ecology of Arachnoidae accompanying ants Formica polyctena Först. in their nests. Ekologia Polska, seria A, 13 (19): 365-375.

Wiśniewski J. 1965. Sztuczna kolonizacja mrówek z grupy Formica rufa L. w świetle własnych badań. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 27: 297-303.

Wiśniewski J. 1965. Wpływ zmian sezonowych na zróżnicowanie składu gatunkowego pajęczaków towarzyszących mrowiskom Formica polyctena Först. w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Przegląd Zoologiczny, 9 (3): 265-266.

Wiśniewski J. 1965. Über die Bedeutung von Untersuchungen zur Fauna der Nesthügel bei den Roten Waldameisen. Collana Verde, 16: 406-414.

 

1964

Bogucki J., Kiełczewski B., Szwarc H. 1964. Przebieg aklimatyzacji na tle wybranych czynników fizjologicznych u studentów WSWF w Poznaniu. Wiadomości Uzdrowiskowe, 12: 101-106.

Kaczorowski R., Kiełczewski B. 1964. Pestycydy w ochronie lasu a problemy bezpieczeństwa i higieny pracy. Sylwan, 108 (1): 81-84.

Kiełczewski B. 1964. Biometeorologia w kulturze fizycznej i sporcie (Wykład inauguracyjny). Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań.

Kiełczewski B. 1964. Perspektywy rozwoju biometeorologii sportu na tle badań prowadzonych w Zakładzie Biologii i Antropologii WSWF (Szkoły Wychowania Fizycznego) w Poznaniu. Monografie, Podręczniki i Skrypty Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, seria Monografie 2: 5-10.

Kiełczewski B. 1964. Roztocze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 45: 61-64.

Kiełczewski B. 1964. Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce. W: Materiały z Konferencji, Skierniewice 8-9.VI.1962.

Kiełczewski B., Bogucki J., Szwarc H. 1964. Znaczenie bioklimatologii w sporcie. Kultura Fizyczna, 1/2: 79-83.

 

1963

Kiełczewski B. 1963. Udział w opracowaniu haseł Encyklopedii Ochrony Roślin. PWRiL, Warszawa.

Kiełczewski B., Kashyna E. 1963. Akarofauna upraw i młodników iglastych na terenie Nadleśnictwa Zielonka. Sprawozdania PTPN, Poznań, III i IV kw., 3: 389.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1963. Akarofauna wymarłych mrowisk Formica sp. w Nadleśnictwie Doświadczalnym WSR - Zielonka. Sprawozdania PTPN, Poznań, II i III kw., 3: 393.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1963. Arbeitsschutz bei der künstlichen Kolonievermehrung der Ameisen durch einfache Nestaufteilung. Zeitschrift für angewandte Entomologie, 52 (3): 298-301.

Wiśniewski J. 1963. Występowanie myrmekofilnej biedronki Coccinella divaricata Oliv. (Col., Coccinellidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny, 7 (2): 143-145.

Wiśniewski J. 1963. Analiza składu gatunkowego chrząszczy występujących w mrowiskach Formica rufa L. i F. polyctena Först. (Hymenoptera, Formicidae). Polskie Pismo Entomologiczne, seria A, 33 (9): 183-193.

Wiśniewski J. 1963.  Opracowanie haseł. W: S. Gałecki, J. Kabała, J. Kochman, W. Węgorek (red.) Encyklopedia Ochrony Roślin. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa.

Wiśniewski J. 1963. Über die Bedeutung von Untersuchungen zur Fauna der Nesthügel bei den Roten Waldameisen. Waldhygiene, Sonderheft: 21-22.

 

1962

Gumoś H., Wiśniewski J. 1962. Biocenotyczne znaczenie biedronkowatych (Coleoptera, Coccinellidae) w drzewostanach sosny pospolitej (Pinus silvestris L.). Ekologia Polska, seria B, 8 (4): 265-272.

Kiełczewski B. 1962. Fenologia na usługach ochrony lasu. Sylwan, 106 (2): 33-38.

Kiełczewski B. 1962. Od redakcji. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 16: 9-10.

Kiełczewski B. 1962. Koehler W. Patologia i ochrona lasu. Warszawa 1961. Recenzja. Sylwan, 106 (4): 87-90.

Kiełczewski B., Michalski J. 1962. Wpływ roztoczy (Acarina) na gęstość populacji ogłodków (Scolytinae). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 35: 133-135.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1962. Z badań nad akarofauną gniazd Formica rufa L. i F. polyctena Först. na tle pozostałych stawonogów towarzyszących. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 13 (1): 2-14.

Wiśniewski J. 1962. Ochrona mrowisk w świetle Instrukcji Ochrony Lasu. Przyroda Polski Zachodniej, 6: 86-91.

Wyganowska T., Wiśniewski J. 1962. Sprawozdanie z przebiegu obrad I. Krajowego Sympozjum Akarologicznego zorganizowanego przez Instytut Ochrony Roślin i Katedrę Ochrony Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w dniach 8-9 lutego 1962 roku. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 18: 11-40.

 

1961

Bogucki J., Kiełczewski B., Tyczka S. 1961. Rytmika dobowa umieralności dla Poznania w latach 1955-1956. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/2: 47-50.

Bogucki J., Kiełczewski B., Tyczka S. 1961. Daily mortality rhytm at Poznań in the years 1953-1956. In: II. International Biochematological Congress London: 25.

Gumoś H., Wiśniewski J. 1961. Obserwacje nad biologią biedronek drzewostanów sosnowych ze szczególnym uwzględnieniem Anatis ocellata (L.). Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 10: 213-226.

Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1961. Z badań nad akarofauną gniazd Formica rufa L. i F. polyctena Först. na tle pozostałych stawonogów towarzyszących. Sprawozdania PTPN, Poznań, I i II kw.: 86.

Wiśniewski J. 1961. Próba kompleksowej oceny składu fauny stawonogów mrówkolubnych u Formica rufa L. i F. polyctena Först. Ekologia Polska, seria B, 7 (2): 117-122.

 

1960

Gumoś H., Wiśniewski J. 1960. Nasilenie występowania biedronkowatych (Col., Coccinellidae) w drzewostanach sosnowych. Polskie Pismo Entomologiczne, seria B, 3/4 (25): 217-223.

Kiełczewski B. 1960. Chemia na usługach rolnictwa a biocenoza. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 9: 19-23.

Kiełczewski B., Szmidt A., Kadłubowski W. 1960. Perspektywy rozwoju metody biologicznego zwalczania szkodników leśnych. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 9: 59-61.

Wiśniewski J. 1960. Jeszcze o eliminowaniu wrogów mrówki rudnicy przy sztucznym rozprzestrzenianiu jej gniazd. Las Polski, 34 (13/14): 28-29.

 

1959

Janicki J., Kadłubowski W., Kiełczewski B., Matuszewski A. 1959. Przyczynek do badań nad składem gatunkowym owadów i roztoczy w niektórych magazynach zbożowych województwa poznańskiego. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 6: 41-50.

Kiełczewski B. 1959. O potrzebie ekologizacji wychowania fizycznego i sportu. Roczniki Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań: 307-316.

Kiełczewski B., Kurowska B., Kurowski W. 1959. Wstępne badania nad naturalną radioaktywnością u niektórych gatunków owadów leśnych. Sprawozdania PTPN, Poznań, I i II kw.: 58-61.

Wiśniewski J. 1959. Eliminowanie wrogów mrówki rudnicy przy sztucznym rozprzestrzenianiu jej gniazd. Las Polski, 33 (19): 6-7.

Wiśniewski J. 1959. Wstępne badania nad gatunkiem Pseudocistela ceramboides L. var. serrata Chevrl. Polskie Pismo Entomologiczne, seria B, 3/4 (9): 211-214.

 

1958

Kiełczewski B. 1958. Postępy nauk biologicznych (wykład inauguracyjny). Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań: 12-17.

Kiełczewski B. 1958. Wyniki wstępnych badań ekologicznych nad wpływem czynników kosmometeorologicznych na niektóre procesy fizjologiczne organizmu w stanie spoczynku i po próbie czynnościowej. W: II. Ogólnopolski Zjazd Balneoklimatyczny, Ciechocinek-Zdrój.

Kiełczewski B. 1958. Z badań nad roztoczami pasożytniczymi drobnych gryzoni leśnych. Wiadomości Parazytologiczne, 4 (3): 207-210.

 

1957

Kiełczewski B. 1957. Bioekologia wciornastka lnowego (Thrips lini Lind.). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 3 (8): 253-261.

Kiełczewski B. 1957. Aleksander Kozikowski (1879-1956). Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 6 (2): 51-54.

Kiełczewski B. 1957. Przegląd bibliograficzny entomologii lekarskiej za lata 1945-1956. Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 5 (4): 35-37.

Kiełczewski B., Szmidt A. 1957. Wstępne obserwacje nad wpływem ultradźwięków na owady. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 1: 29-36.

Kiełczewski B. 1957. Z badań nad fauną roztoczy Nadleśnictwa Warcino. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 1: 23-28.

Kiełczewski B. 1957. Z badań nad pasożytniczymi roztoczami drobnych gryzoni leśnych. Sprawozdania Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, I i II kw.: 82-83.

 

1956

Kiełczewski B. 1956. Aleksander Kozikowski (Nekrolog i spis publikacji). Sprawozdania PTPN, Poznań, 3/4: 107-112.

Kiełczewski B. 1956. Z żałobnej karty. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr Aleksandrze Kozikowskim oraz spis publikacji. Sylwan, 100 (11): 1-5.

 

1955

Kiełczewski B., Szmidt A. 1955. Ćwiczenia z entomologii leśnej. Klucze do oznaczania owadów i ich żerowisk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-110.

Kiełczewski B., Wszołek B. 1955. Kompleksowe obserwacje zaćmienia słońca dokonane 30 czerwca 1954 r. w Nadleśnictwie Zielonka koło Poznania. Kosmos, ser. B, 1 (1): 356-358.

 

1954

Kiełczewski B. 1954. Akarofauna glebowa. Wszechświat, 6: 144-145.

Kiełczewski B., Koebcke F., Witkowski J. 1954. Obserwuj zaćmienie słońca 30 czerwca 1954 roku. Wiedza Powszechna, 8: 1-29.

Kiełczewski B. 1954. Ultradźwięki w biologii i medycynie. Kosmos, 1: 41-50.

 

 

1952

Kiełczewski B., Żółtowski Z. 1952. Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego odbytego 6 i 7.IX.1952. Lekarz Wojskowy, 11: 1175-1184.

 

1951

Kiełczewski B., Żółtowski Z. 1951. Zarys entomologii lekarskiej. Podręcznik dla lekarzy i przyrodników. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 1- 340.

 

1949

 Kiełczewski B. 1949. Mit o jednorożcu. Problemy, 5 (1): 25-26.

Kiełczewski B. 1949. Kleszcze. Wiedza i Życie, 18 (5): 517-518.

Kiełczewski B. 1949. Kuprówka rudnica. Wszechświat, 3: 82-85.

Kiełczewski B. 1949. Cykliczność pewnych przejawów biologicznych. Wszechświat, 9: 278-280.

Kiełczewski B. 1949. Wędrujące owady. Wiedza i Życie, 18 (12): 1143-1148.

Kiełczewski B. 1949. Stanowisko skulika (Scymnus punctillum Wse) w Poznaniu. Polskie Pismo Entomologiczne, 19: 229-231.

1950

Kiełczewski B. 1950. Obserwacje nad wystąpieniem mniszki (Lymantria monacha L.) w latach 1947, 1948 i 1949 na tle teorii o masowych pojawach. Polskie Pismo Entomologiczne, 20: 37-54.

Kiełczewski B. 1950. Wegetatywna hybrydyzacja zwierząt. Problemy, 6 (11): 737-739.

Kiełczewski B. 1950. Wpływ promieniowania na rozwój organizmów zwierzęcych. Wszechświat, 7: 215-217.

Terlikowski F., Kiełczewski B., Kozikowski A., Kwinichidze M., Król S., Prusinkiewicz Z., Sapek Z. 1950. Ilościowe stosunki mikrofauny naszych gleb leśnych. Roczniki Gleboznawcze, 1: 48-53.

 

1948

 

Kiełczewski B. 1948. Do biologii zajadka Reduvius personatus. Wszechświat, 2: 54-55.

Kiełczewski B. 1948. Pasożyty zewnętrzne owadów. Polskie Pismo Entomologiczne, 18 (2-4): 432-435.

Kiełczewski B. 1948. Rola tasików (Hyponomeutidae) jako żywicieli pasożytniczych błonkówek i muchówek w lesie. Roczniki Nauk Rolniczych, 50: 150-160.

Kiełczewski B. 1948. Charakterystyczne zmiany u drzew przy uszkodzeniach przez owady. Przegląd Leśniczy, 4: 19-21.

Kiełczewski B. 1948. O „znajomości" praw fizyki u zwierząt. Problemy, 4 (2): 126-128.

Kiełczewski B. 1948. O zwierzętach jadowitych. Wiedza i Życie, 17 (1/2): 186-190.

Kiełczewski B. 1948. Śp. Prof. dr Ludwik Sitowski (Wspomnienie pośmiertne). Las Polski, 22 (1/2): 41.

Kiełczewski B. 1948. Sztuka maskowania się u owadów. Wiedza i Życie, 17 (12): 1113-1117.

 

1947

 

Kiełczewski B. 1947. Szkodniki pól i ogrodów. Koło Leśników Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 1-13.

Kiełczewski B. 1947. Klęska sówki chojnówki jako zagadnienie biocenotyczne. W: Stepowienie Wielkopolski. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, ser. B, 10 (4):167-171.

Kiełczewski B. 1947. Pryszczarek modrzewiowy. Las Polski, 21 (5): 129-130.

Kiełczewski B. 1947. Tajemnice pająków. Problemy, 3 (8/9): 478-481.

 

1946

Kiełczewski B. 1946. Kanibalizm wśród zwierząt. Przegląd Leśniczy, 7: 15-17.

Kiełczewski B. 1946. O symbiozie. Wszechświat, 5: 146-151.

Kiełczewski B. 1946. Najważniejsze szkodniki lasu. Koło Leśników Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 1-14.

 

 

 


 

Kontakt

image

Adres

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań

Email

klol@up.poznan.pl

Telefon

+48 (61) 848 78 62