Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (XXII Konferencji Taksonomicznej) "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania"Abstract

W dniach 16-18 września 2009 roku w hotelu Wolin w Międzyzdrojach odbyła się XVIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych - Teoria i Zastosowania (XXIII Konferencja Taksonomiczna) "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania". Organizatorami konferencji byli Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD) Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedra Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja zgromadziła ponad 80 osób, wśród których byli naukowcy z wielu polskich uczelni oraz instytutów badawczych. Konferencja SKAD stanowi coroczne forum, służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy z zakresu klasyfikacji i analizy danych, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań. Należy podkreślić, że Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych powstała w 1989 roku i jest jedną z najbardziej aktywnych sekcji Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Ponadto SKAD jest członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw klasyfikacyjnych (International Federation of Classification Societies - IFCS). Obecnie należy do niej ponad 170 osób z polskich uczelni oraz instytutów badawczych. Sekcja ta organizuje każdego roku konferencje naukowe, służące wymianie wyników badań. Corocznie jest też wydawana książka z najlepszymi artykułami z konferencji pt. "Taksonomia. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania". Celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych (taksonomia, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, analiza dyskryminacyjna, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne) i aplikacyjnych (analiza danych przestrzennych, analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych i inne zastosowania analizy danych - w tym aplikacje komputerowe metod statystycznych) zagadnień klasyfikacji i analizy danych.

Keywords

Scientific conference; Data analysis; Data classifications


Published : 2010-12-31


Łuczak, A. (2010). Sprawozdanie z XVIII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych (XXII Konferencji Taksonomicznej) "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania". Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 149-151. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/768

Aleksandra Łuczak  luczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.