Adaptation of the Opole Voivodeship Agricultural Holdings to New Managing ConditionsAbstract

A new outlook at the position, role and function of agriculture in the economy is connected with an attempt to answer the question how its development potential can be used as factors of economical growth. At the microeconomic level, not only the estimation of effectiveness of used production factors is important but also the identification of incentives which influence decisions, concerning the ways of economic activity of holdings, made by their managers. The second issue is important due to the fact that the institutions close to the reformed CAP direct agriculture onto the path of a balanced development, which requires the new types of its multifunctionality to take shape. The following work suggests the mechanism of this process as "the autonomic aims of the agricultural holdings" which are a mean of implementation of universal aims. The research was based on a survey held in 150 holdings in the Opole voivodeship. The results confirm that the structures, which co-govern agriculture and are shaped by CAP, encourage the holdings to look for market benefits, as well as for institutional benefits which enable their multi-functioning.

Keywords

Development potential; Arable farm; Sustainable development; Rationality; Resource allocation; Economic rationality

Adamowicz M., 2004. Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej. Wieś Roln. 4, 9-30.

Bisaga A., 2009. Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim. J. Agribus. Rural Dev. 2, 27-34.

Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., 2010. Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Wyd. Uniw. Opol., Opole.
Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. 2000. Red. T. Hunek. FAPA, Warszawa.

Józwiak W., 2011. Efektywność i innowacyjność a konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych. Wieś Roln. 1, 75-86.

Noga A., 2009. Teorie przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.

Sokołowska S., Bisaga A., 2009. Komunikacja i współpraca sieciowa rolników jako warunek zrównoważonego zarządzania gospodarstwami. Wyniki badań w województwie opolskim. W: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka. Red. B. Fiedor, R. Jończy. Uniw. Ekon., Wrocław, 190-206.

Sokołowska S., Bisaga A., 2010. Kapitał instytucjonalny wspólnej polityki rolnej jako przesłanka zarządzania wiedzą w rolnictwie. W: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Red. A. Grzelak, A. Sapa. Zesz. Nauk. 150. Wyd. UE, Poznań, 261-279.

Sokołowska S., Bisaga A., Szwiec P., 2006. Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską. Wyd. Uniw. Opol., Opole.

Szymanowski W., 2008. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.

Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Inst. Rozw. Wsi Roln. PAN, Warszawa.

Urban S., 2010. Dzierżawa gruntów rolnych w Polsce. W: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Red. A. Grzelak, A. Sapa. Zesz. Nauk. 150. Wyd. Uniw. Ekon., Poznań, 343-362.

Wilkin J., 2008. Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś Roln. 3, 18-28.

Zegar J.S., 2007. Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagad. Ekon. Roln. 4, 5-27.

Published : 2012-12-31


Bisaga, A., & Sokołowska, S. (2012). Adaptation of the Opole Voivodeship Agricultural Holdings to New Managing Conditions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 25(3), 25-33. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/545

Anna Bisaga 
Uniwersytet Opolski  Poland
Stanisława Sokołowska  ssokolowska@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.