Changes in Farmers' Participation in Rural Organizations of Opolszczyzna Region


Abstract

The article's fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna - self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period. 

Keywords

Social capital; Village; Self-government; Agricultural organizations

Czudec, A., Kata, R., Miś, T., Zając, D. (2008). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dyngus, M. (2005). Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw. Biul. Inf. ARR, 8.

Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption. New York: The Free Press.

Gliński, P. (2003). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - problemy i nadzieje. In: E. Nycz (Ed.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Opole: Wyd. Instytutu Śląskiego.

Górecki, J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś Roln., 123(2).

Kożuch, A. (1999). Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.

Lemanowicz, M. (2005). Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). In: B. Klepacki (Ed.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. SGGW.

Lewenstein, B., Palska, H. (2004). Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą - analiza badań jakościowych. In: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (Ed.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. IFiS.

Paszkowski, S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD). Wieś Roln., 1.

Sokołowska, S. (1994). Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej(na przykładzie badań w województwie opolskim). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

van Staveren, I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. J. Econ. Issues, 37(2).

Szreter, S. (2000). Social Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective. In: S. Baron, J. Field, T. Schuller (Ed.), Social Capital: Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Download

Published : 2016-12-31


Sokołowska, S., & Szwiec, P. (2016). Changes in Farmers’ Participation in Rural Organizations of Opolszczyzna Region. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 629-638. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.89

Stanisława Sokołowska  stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Poland
Paweł Szwiec 
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.