Get Adobe Flash player

Technika leśna

pic03.gifTematy zajęć z przedmiotu "Technika leśna" w zakresie maszynowego pozyskiwania drewna i oddziaływania technologii pozyskiwania drewna na środowisko:

 1. Uwarunkowania stosowania maszyn wielooperacyjnych w procesie pozyskiwania drewna (3h)
 2. Przegląd dostępnych na polskim rynku maszyn wielooperacyjnych (harwesterów) (2h)
  - podziały, klasyfikacje maszyn,
  - kryteria doboru maszyn do realizacji określonych zadań gospodarczych.
 3. Systemy komputerowe w maszynach wielooperacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania manipulacyjnego i pomiarowego (4h)
 4. Logistyka w procesie pozyskiwania drewna z użyciem maszyn wielooperacyjnych (5h)
  - organizacja procesu pozyskiwania drewna,
  - przemieszczanie maszyn.
 5. Wydajność, koszty i próg rentowności przy maszynowym pozyskiwaniu drewna (3h)
 6. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna maszynami wielooperacyjnymi w cięciach rębnych i przedrębnych oraz w warunkach klęsk żywiołowych (3h)
 7. Ergonomia i bezpieczeństwo w pracy w pozyskiwaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi (3h)
 8. Kontraktowanie prac z zakresu pozyskiwania drewna maszynami wielooperacyjnymi (SIWZ jako narzędzie kreowania rynku usług leśnych w obszarze technicznego wyposażenia firm) (3h)
 9. Wymagania dozoru technicznego w stosunku do maszyn wielooperacyjnych (3h)
  - ustawa o dozorze technicznym, rozporządzenia i akty wykonawcze do niej,
  - rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
  - tryb postępowania przy obejmowaniu urządzeń dozorem technicznym,
  - rodzaje badań technicznych prowadzonych przez UDT.
 10. Udostępnianie drzewostanów dla maszyn pozyskujących i zrywających drewno (3h)
  - zasady udostępniania drzewostanów szlakami operacyjnymi,
  - oddziaływanie szlaków na potencjał produkcyjny drzewostanów.
 11. Wpływ maszynowych technologii pozyskiwania drewna na poziom uszkodzeń środowiska leśnego (5h)
  - uszkodzenia drzew i gleby,
  - oddziaływanie olejów, spalin i hałasu na środowisko.
 12. Wyjazd terenowy (8h)
 13. Studium przypadków (10h)

Razem 55 godzin zajęć