KOMUNIKAT

UWAGA STUDENCI II  ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ LEKTORAT OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2021/22

 

 

ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

  1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze zimowym  (do wyboru: angielski lub niemiecki).
  1. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  1. Przydział do grupy językowej odbędzie się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z języka obcego.

 

JĘZYK ANGIELSKI

grupa poziomu B2 dla studentów, którzy uzyskali wynik co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali egzamin pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,

grupa poziomu B1+ dla studentów, którzy uzyskali wynik od 66% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,

grupa poziomu B1 dla studentów, którzy uzyskali wynik od 49% do 65% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 48% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia zaawansowania.

 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych.

 

  1. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż wyżej wymienione proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr A. Binczarowskiej,  celem dokonania zapisu na lektorat.
  1. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie tego faktu  na pierwszych zajęciach.

WAŻNE

Listy  studentów zakwalifikowanych na poszczególne języki w oparciu o powyższy komunikat (wg  numeru albumu) zostaną umieszczone  na drzwiach do sal ćwiczeniowych w SJO w dniu pierwszych zajęć z języka obcego.