part 6. - seed pests

SEED PESTS

 1. BIEDROŃ S., GOŁĘBIOWSKA Z. 1972. Dezynsekcja nasion traw. Rocz. Nauk Rol. Ser. E. 69 (1): 53-59. il. bibl. rez. sum.
 2. CHMIELEWSKI W. 1969. Fauna roztoczy w przechowywanych nasionach buraka cukrowego. Pol. Pismo Entom. 39 (3): 619-628.
 3. CHMIELEWSKI W. 1971. Skład gatunkowy i nasilenie występowania akarofauny w nasionach traw w przechowalniach. Pr. Nauk. IOR 13 (2): 201-215.
 4. GOŁĘBIOWSKA Z. 1958. Wyniki badań laboratoryjnych nad długotrwałością działania preparatów DDT na wołka zbożowego (Colandria granaria L.). Biul. IOR 2: 79-97 il. tab. bibl. rez. sum.
 5. GOŁĘBIOWSKA Z. 1961. Badania Instytutu Ochrony Roślin nad owadami i roztoczami w przechowalniach. Biul. IOR 12: 181-199. bibl. rez. sum.
 6. GOŁĘBIOWSKA Z. 1968. Stan badań nad szkodnikami nasion w przechowalniach w Polsce. Biul. IHAR 76-77 (1-2): 145-146.
 7. GOŁĘBIOWSKA Z. 1968. O szkodliwości wołka zbożowego, wołka ryżowego i kapturnika zbożowca dla ziarna pszenicy i żyta. Przeg. Zboż. Młyn. 12 (6): 179-181.
 8. GOŁĘBIOWSKA Z., CHMIELEWSKI W., FILIPEK P. 1970. An increase of the population of insects and mites in the wheat grain. Ekol. Pol. 18 (38): 805-816. il. bibl.
 9. GOŁĘBIOWSKA Z., FILIPEK P. 1961. Wyniki wstępnych badań nad szkodliwością wołka zbożowego (Colandra granaria L.) dla ziarna pszenicy i żyta. Biul. IOR 13: 103-113. tab. bibl. rez. sum.
 10. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J. 1968. Skuteczność działania preparatów: Nogos EC 50 i Nuran EC 50 na niektóre szkodniki magazynowe. Przeg. Zboż.-Młyn.: 243-245. il. res. rez. sum. Zsfg.
 11. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J. 1969. Larwy muchówek pryszczarkowatych (Diptera, Cecidomyidae) znalezione na nasionach traw w magazynach. Pol. Pismo Entom. 39 (2): 417-428.
 12. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J. 1970. Metody wykrywania ukrytego porażenia ziarna przez szkodniki przechowalniane. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol.
 13. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J. 1970. Ocena skuteczności kilku metod wykrywania szkodników ziarna zbóż. Przeg. Zboż. Młyn. 14 (5): 132-136. il. bibl.
 14. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J. 1978. Intensywność żerowania i płodność wołka zbożowego na całym i uszkodzonym ziarnie pszenicy. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 202: 173-182.
 15. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J., PRĄDZYŃSKA A. 1971. Charakter uszkodzeń ziarna pszenicy przez niektóre chrząszcze przechowalniane. Przeg. Zboż. Młyn. 15 (4-5): 107-109.
 16. GOŁĘBIOWSKA Z., NAWROT J., PRĄDZYŃSKA A. 1978. Lokalizacja i wpływ uszkodzeń powodowanych przez chrząszcze na ziarnie zbóż na kiełkowanie i wzrost roślin. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 202: 155-171.
 17. IGNATOWICZ S., ŁUCKA W. 1987. Podatność nasion różnych odmian fasoli na porażenie przez strąkowca fasolowego (Acanthoscelides obtectus Say.). Mat. XXVII Sesji Nauk. IOR cz. II Postery Poznań IOR 1987: 23 -26. tab. rez. sum.
 18. JUCHNOWICZ J. 1958. Z badań nad biologią strąkowca fasolowego (Bruchus obtectus Say.) Biul. IOR 2: 283-287. tab. bibl. rez. sum.
 19. KARNKOWSKI W. 1988. Znamionki - kwarantannowe szkodniki nasiondrzew leśnych. Ochr. Roś. 11/12: 21-22. il.
 20. ŁUCJANEK A. 1958. Badania nad wpływem HCH na wołka zbożowego (Colandra granaria L.) ukrytego wewnątrz ziarna. Ochr. Roś. 2: 193-198. tab. bibl. rez. sum.
 21. NAWROT J., SOBÓTKA W. 1985. Aktywność nowych związków typu inhibitorów syntezy chityny w stosunku do niektórych szkodników magazynowych. Mat. XXV Sesji Nauk IOR. Poznań 1985. Poznań IOR: 349-360. il. tab. bibl. rez. sum.
 22. ROMANKOW W. 1958. Z badań nad biologią strąkowca fasolowego Bruchus (Acanthoscelides) obtectus Say. Biul. IOR 2: 229-240. tab. bibl. rez. sum.
 23. RUSZKOWSKA J. 1957. Z badań nad strąkowcem grochowym (Bruchus pisorum L.). Biul. IOR 1: 139-157. il. tab. bibl. rez. sum.
 24. SZWEJDA J. 1981. Zaprawianie - ważny zabieg ochrony warzyw przed szkodnikami. Hasło Ogrod. 43: 43-44.
 25. WIEWIÓRA B., KOLASIŃSKA K. 2000. Występowanie Ditylenchus dipsaci Kühn. na nasionach i jego szkodliwość dla roślin bobiku. Biul. IHAR 215: 329-333.