osoby_Wegiel_A.jpgAdiunkt w Katedrze Urządzania Lasu UP w Poznaniu. Specjalista z zakresu urządzania lasu,  geomatyki, chiropterologii i ochrony przyrody. Prowadzi badania na temat biomasy leśnej, stabilności drzewostanów, akumulacji węgla i aktywności nietoperzy. Koordynował polsko-niemiecki projekt ForseenPOMERANIA dotyczący szacowania biomasy leśnej metodami teledetekcyjnymi (2011-2013). Inicjator i główny organizator międzynarodowej konferencji „Forest Biomass Conference 2013”. Koordynator programu stypendialnego „Lasy Świata”, w ramach którego odbyły się wyprawy naukowe: Karaiby 2013, Borneo 2014, Amazonia 2016. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Zainteresowania: podróże, speleologia, przyroda, książki historyczne.