Organizatorzy akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie logo „Nie jem palmowego – chronię orangutany” do celów niekomercyjnych. Pliki do pobrania (w różnych formatach graficznych) znajdują się poniżej.

Wykorzystanie logo w celach komercyjnych (np. oznakowanie produktów nie zawierających oleju palmowego) wymaga zgody organizatorów akcji.

Formaty rastrowe:

Formaty wektorowe: