dr hab. Andrzej Węgiel

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Katedra Urządzania Lasu

ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań

tel. 601-284-680

e-mail: wegiel@up.poznan.pl