Meat as a functional and pro-healthy part of our diet

II komunikat

Ważna informacja od Organizatorów: pobierz

Istnieje wiele dowodów wskazujących na mięso jako ważny składnik w diecie człowieka. Można spotkać jednak również stanowiska całkowicie odmienne. Argumenty prezentowane przez obie strony są często podważane. Postęp w nauce i nowoczesne technologie wskazują, że wykorzystanie mięsa w jego naturalnej postaci, jak również jako składnika funkcjonalnego i pro-zdrowotnego w naszej diecie jest celowe i można nawet zwiększyć poprzez jej urozmaicenie. Prezentacje konferencyjne uwzględniające problematykę doskonalenia jakości mięsa, zagadnienia nutrigenomiki, pozyskiwanie bio-składników z mięsa, nowoczesnych technologii przetwórczych i autentyczności żywności wsparte dyskusją autorytetów naukowych w tych dziedzinach powinny wnieść nowe informacje do nauki i praktyki.

Zapraszamy do udziału wszystkich naukowców zajmujących się tematyką mięsną.

Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 27-29. czerwca 2018.