Das Agrarabkommen - Immer Verhandlungen ohne WendeAbstract

Der Misserfolg der VII. Ministerkonferenz, die die seit 2001 dauernden Doha Entwicklungsrunde abschließen sollte, zwingt zur Suche nach Antworten auf die Frage nach Ursachen dieses Misserfolgs, und lässt überlegen, ob in der nächsten Zukunft Überhaupt möglich ist eine Einigung in Sachen Landwirtschaft zu erzielen.

Keywords

Agriculuture; Negotiations; Accession negotiations; Doha round

Barroso J.M., 2006. Barroso hails EU's role in Hong Kong WTO talks. The World Trade Review. http://www.worldtradereview.com/news.asp?pType=N&iType=A&iID=123&siD=8&nID=25 210 [dostęp: 31.01.2010].

Cluff M., Vanzetti D., 2005. Commodity Market Review. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. www.fao/org/docrep/fao008/a0034e/a0334eoo.pdf.

Dlaczego Komisarz Mandelson myli się w sprawie WTO - wyjaśniają europejscy rolnicy. Komentarz prasowy. 2008. COPA-COGECA. Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej. PUB(08)4649:1, http://www.copa-cogeca.be/img/user/File/declaration_4649/dec4649-1p.pdf [dostęp: 14.07.2010].

Doha's benefis for Europe and everyone else. 2008. Komunikat prasowy KE. http://trade.ec.europa.eu/doclib/doc/2008/july_13978.pdf [dostęp: 18.07.2008].

Dydoń A., Niemczyk J., 2006. Handel Rolny - co uzgodniono w Hongkongu? Wspólnoty Europejskie 1 (170).

Fishel-Boel M., 2006. EU move on export subsidies takes Doha forward. Wypowiedź Komisarz UE ds. Rolnictwa z 18 grudnia. http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/who/hongkong/index_en.htm.

Francja walczy o starą dobra WPR. 2008. Agra Europe Weekly 2323.

Gradziuk A., 2005. Przyczyny i konsekwencje zawieszenia negocjacji WTO w ramach DDA. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 45 (385).

Idrac A., 2008. Francja: nie będzie dalszych ustępstw w sprawie rolnictwa w ramach WTO. Wypowiedź z 18 lipca. www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/francja-nie-bedziedalszych-ustepstw.

Ingo I., Nash J., 2004. Agriculture and the WTO creating a Trading System for Development. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington. http://vle.worldbank.org/bnpp/files/TF053524FrontmatterAgricultureandtheWTO.pdf.

Kaczurba J., 1998. Polska w WTO. PWN, Warszawa.

Kaliszuk E., 2008. Negocjacje w Genewie - Fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie 4 (191).

KE 2005. http://ec.europa.eu/trade/issues/nweround/doha_do/pr281005_en.htm.

Konferencja Ministerialna WTO w Hongkongu 13-18 grudnia 2005. 2005. Red. S. Dębski, A. Eberhard, M. Krzysztofowicz, Ł. Kulesza, E. Pietras, E. Poseł- Częścik.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 92 (337) z 20 grudnia. http://www.pism.pl/biuletyny/files/337.pdf.

Lamy P., 2008. Lamy calls for "serious reflection" on next steps. 30.07.2008. http://wto.org./english/news_e/news08_e/meet08_chair_30july08_e.htm.

Lamy P., 2008. Lamy says food crisis adds urgensy to concluding the round. 7.05.2008. http:// wto.org./english/news_e/news08_e/meet08_chair_30july08_e.htm.

Lemetayer J.M., 2008. Rolnicy sprzeciwiają się słowom unijnego Komisarza Mandelsona na temat rozmów w WTO. Komunikat prasowy COPA- COGECA z 14 lipca. CDP (08)4056:1.

Mandelson P., 2006. O co toczy się gra? http.//trade.ec.europa.eu/doclib/docs/october/tradoc_128505.pdf.

Mandelson P., 2006. The costs of Doha failure demand we find a deal. http://trade.eu.europa.eu/doclib/docs/october/tradoc_128505.pdf [dostęp: 23.06.2010].

Mroczek W., 1993. Francja utrudnia zakończenie Rundy Urugwajskiej GATT. Wspólnoty Europejskie 10 (26).

Nowak B., 2005. W poszukiwaniu szans rozwojowych Światowa Organizacja Handlu i Runda z Doha. Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy 9. http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty.

Piotrowski J., 2006. Zawieszenie wielostronnych negocjacji handlowych w ramach rundy rozwoju. Wspólnoty Europejskie 7/8 (176/177), 17.

Przygodzka R., 2006. Liberalizacja światowego handlu rolnego a polityk a rolna UE. Rocz. Nauk. Stow. Ekonom. Roln. Agrob. 8, 4, 286-290.

Revised Draft Modalities for Agriculture of 10 July 2008. TN/AG/W/4/Rev.3.

Revised Draft Modalities for Agriculture of 19 May 2008. TN/G/4/Rev.2.

Sawicki M., 2008. Wystąpienie w Sejmie RP w dniu 9 kwietnia 2008 w sprawie stanu negocjacji w ramach Rundy Doha. http://orka2.sejm.gov.pl/126nsf/main/6F99F51E.

Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. 2001. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. IKIC HZ, Warszawa, 205-229.

Wielkopolska A., 2003. Lekcja z Cancun. Rzeczypospolita z 12.12.2003.

WTO trade negotiations: Facto and Figurek on the Doha Development Agenda. 2011.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_14760 [dostęp: 28.01.2010].

Załącznik 1A - do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) w sprawie rolnictwa. 1996. Dz. U. RP. Załącznik do nru 9, poz. 54 z dnia 27 stycznia 1996, art. 7-10.

Zapędowski W., 2008. Liberalisation of Agriculutral Trade within WTO: A Challenge for European Union. Institute of Agriculture and Food Economics, Warsaw.
www.ierigz.waw.pl/documents/Raport_PW-98_1.pdf.

Published : 2010-12-31


Daszkowska, E. (2010). Das Agrarabkommen - Immer Verhandlungen ohne Wende. Journal of Agribusiness and Rural Development, 15(1), 29-44. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/758

Elżbieta Daszkowska  e.daszkowska@wp.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.