Integration and Logistic Activities Based on Dairy Farms in the Mazowsze and Podlasie Regions


Abstract

The aim of the study was to investigate and assess integration and logistic activities in dairy farms operating in the FADN regions of Mazovia and Podlasie. The study used primary data from studies conducted by the author in 2013 on a target group of 100 households. The investigated population of farms was divided in terms of the number of cows in the following groups of up to 10 cows (9 households), 11-20 cows (27 households), 21-30 cows (31 households), 31-40 cows (14 households) and above 40 cows (19 households). The study used the survey method using questionnaire interviews. The research shows that farmers most frequently collaborated on the joint use of equipment and supplies of agricultural inputs. In contrast, farmers in the study frequently sold products to processing companies or intermediaries. 

Keywords

Logistic strategies; Integration strategy; Milk production

Baryła-Paśnik, M., Piekarski W., Dudziak, A., Piecak, A. (2014). Zarządzanie systemem logistycznym transportu w dystrybucji mleka. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 1, 937.

Beba, P., Poczta, W. (2014). Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2, 32, 5-16.

Bórawski, P., Brodziński, Z. (2014). Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach mlecznych w opinii ich właścicieli. Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Roz. Obszar. Wiej. 101, 1, 127-136.

Bruska, A. (2012). Wsparcie logistyczna na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 3(25), 31-39.

Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31-39

Jałowiecki, P., Jałowiecka, E., Olejniczak, M. (2014). Ocena złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 67-71.

Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB Warszawa.

Knecht, D., Środoń, S. (2013). Analiza działalności grup producentów trzody chlewnej na przykładzie zrzeszenia producentów rolnych grupy Biała. J. Agribus. Rural Dev., 1,(27), 101-117.

Kobus, J., Kmiecik, D. (2006). Jakość mikrobiologiczna i skład chemiczny mleka surowego pochodzącego z wielkich i małych gospodarstw rolnych wielkopolski w 2004 roku. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 2(47), 108-115.

Parzonko, A. (2005). Rola doradztwa w rozwoju rolniczych grup producenckich. Wyd. SGGW Warszawa.

Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wyd. SGGW Warszawa.

Pawlewicz, A., Gotkiewicz, W. (2012). Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Logistyka 4, 1168-1174.

Pietrzak, M., Baran, J., Maciejczak, M. (2010). Zakres i rola logistyki w przedsiębiorstwach mleczarskich. Wieś Jutra 1(138), 1-5.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2014.

Regulation (EC) no. 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (2004). Official Journal of the European Union L 139 of 30 April 2004 139, item 55.

COMMISSION REGULATION (EC) No. 1662/2006 of 6 November 2006 amending regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin. SECTION IX: RAW MILK, COLOSTRUM, DAIRY PRODUCTS AND COLOSTRUM-BASED PRODUCTS.

Sass, R. (2007). Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Rocz. Nauk Rol. Ser. 93, 2, 71-79.

Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Wybrane problemy funkcjonowania grup producentów owoców z regionu grójeckiego i rawskiego. J. Agribus. Rural Dev., 3(29), 121-131.

Szczepaniak, I. (2014). Konkrecyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym-wybrane elementy. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 4, 281-287.

Śmigła, M. (2014). Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 143-150.

Ziętara, W. (2014). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 1, 257-262.
Download

Published : 2016-12-31


Bórawski, P. (2016). Integration and Logistic Activities Based on Dairy Farms in the Mazowsze and Podlasie Regions. Journal of Agribusiness and Rural Development, 41(3), 263-271. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.53

Piotr Bórawski  pboraw@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)