skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2019 Liczba punktów – 5 Ilość artykułów – 1

Piotr Górski, Paweł Pawlikowski, Grzegorz Vončina, Monika Staniaszek-Kik, Barbara Fojcik, Anna Rusińska, Stanisław Rosadziński, Mariusz Wierzgoń, Sławomir Szlagowski

New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 17

Back To Top
×Close search
Search