skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Witamy na nowej stronie czasopisma naukowego STECIANA

Czasopismo STECIANA zostało zarejestrowane w bazie danych Index Copernicus

Autorzy publikacji muszą przestarzegać przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994r.)

Czasopismo jest kontynuacją Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu Seria Botanika, wydawanych w latach 1999-2006 (PL ISSN 1508-9193) i Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu Seria Botanika-Steciana, wydawanych w latach 2007-2013 (PL ISSN 1896-1908).

Artykuły przyjmowane są na bieżąco.

Publikowane artykuły posiadają cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI (Digital Object Identifier).

Czasopismo wdrożyło procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting.

Autorzy składający prace do redakcji jednocześnie oświadczają że praca ma charakter oryginalny.

W podziękowaniach należy podać źródło finansowania badań.

Back To Top
×Close search
Search