Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojska Polskiego 31; 60-624 Poznań
e-mail: przemyslaw.kowalczewski@up.poznan.pl

osoby_kowalczewski.png
Naukowo związany jestem z żywnością prozdrowotną. W swoim dorobku posiadam nie tylko publikacje naukowe i doniesienia konferencyjne, ale także szereg przyznanych patentów na nowe, funkcjonalne produkty spożywcze niefarmakologicznie wspomagające leczenie chorób układu pokarmowego. Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego.

Popularyzacja rzetelnej wiedzy i podnoszenie świadomości konsumentów traktuję jako hobby, stąd też organizuję konferencje naukowe, wykłady otwarte oraz działam ze studenckim kołem naukowym. Ponadto jestem członkiem amerykańskiego towarzystwa naukowego Institute of Food Technologists w Chicago oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.