Z wykształcenia leśnik i przyrodnik, zawodowo zajmuję się ochroną przyrody oraz problematyką inwazyjnych gatunków roślin. Autorka kilku publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Palm Oil Watch International, upowszechniam tematykę dotyczącą niszczenia lasów deszczowych.

osoby_Olszanowska.jpg