Scientific Committee – Chairman

Prof. Dr. hab. Edward Pospiech (Poznań University of Life Sciences in Poznań)

 

Scientific Committee Members from abroad

Dr. Veronique Sante-Lhoutellier (Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Saint Genès-Champanelle, France)

Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu (Ege University, Izmir, Turkey)

Doc. Dr. Anna Soletcka (Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine)

Dr. Andrzej Sośnicki (Pig Improvement Company (PIC) North America, Hendersonville, USA)

Prof. Dr. Fidel Toldrá (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC), Paterna, Valencia, Spain)

 

Scientific Committee Members from Poland

Dr hab. Hanna M. Baranowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr. hab. Bożena Danyluk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Prof. Dr. hab. Małgorzata Darewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. Dr. hab. Zbigniew Dolatowski (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie)

Prof. Dr. hab. Agnieszka Kita (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. Dr. hab. Wiesław Kopeć (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr. Eng. Ryszard Kowalski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr. Magdalena Montowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr. hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Prof. Dr. hab. Wiesław Przybylski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)

Prof. Dr. hab. Joanna Stadnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

Scientific Committee Members from abroad

Dr. Veronique Sante-Lhoutellier (Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Saint Genès-Champanelle, France)

Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu (Ege University, Izmir, Turkey)

Doc. Dr. Anna Soletcka (Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine)

Dr. Andrzej Sośnicki (Pig Improvement Company (PIC) North America, Hendersonville, USA)

Prof. Dr. Fidel Toldrá (Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC), Paterna, Valencia, Spain)