Studia Podyplomowe BHP

„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LEŚNICTWIE”

Trwa nabór na XIV edycję studiów podyplomowych BHP w LEŚNICTWIE w roku akademickim 2021/2022

Program studiów podyplomowych "BHP w Leśnictwie" uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe

 

Organizator Studiów Podyplomowych BHP w Leśnictwie
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
tel. (61) 848 7754
http://www.up.poznan.pl/kuzl

Kierownik Studium Podyplomowego
prof. UPP dr hab. inż. Witold Grzywiński
e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.pl

Cele i zadania Studiów Podyplomowych

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).