Liga Młodych Menedżerów

W dniach 7-8 maja 2014 roku odbyła się długo wyczekiwana przez wszystkich studentów VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu LIGA MENEDŻERÓW BIZNESU. Przedsięwzięcie to zorganizował Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Zarządzania i Marketingu oraz Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER.

Ligę Menedżerów Biznesu uroczyście otworzył Prodziekan ds. Studenckich dr Paweł Krawczyk. Zgromadzonych gości powitał takżeProrektor ds. Rozwoju prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk.

Pierwszego dnia LMB odbył się konkurs złożony z czterech etapów. W rywalizacji wzięło udział 6 trzyosobowych zespołów studentów z: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 2 zespoły z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W pierwszym etapie wszystkie drużyny zaprezentowały wcześniej przygotowane projekty zlecone przez firmę Wokas. Głównym problemem, który należało rozwiązać w projekcie była niska konkurencyjność jednego z produktów firmy – ziemi ogrodowej. Zadaniem studentów było:

 • zidentyfikowanie przyczyn bezpośrednich i praprzyczyny problemu w postaci drzewa problemów;
 • przeformułowanie praprzyczyny i przyczyny na cele zgodne z regułą SMART i przedstawienie ich w postaci drzewa celów;
 • zidentyfikowanie interesariuszy i pogrupowanie ich w zależności od rodzaju i siły oddziaływania między projektem, a interesariuszem;
 • przeanalizowanie możliwości realizacji przyjętych celów i zaproponowanie najbardziej efektywnej strategii;
 • wykonanie matrycy logicznej projektu;
 • przygotowanie zarysu kampanii promocyjnej ziemi ogrodowej.

Projekty ocenione zostały przez eksperta z zakresu zarządzania projektami - dr Marka Szajczyka, przedstawicieli firmy Wokas oraz jury złożone z pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz przedstawicieli sponsorów. Ocena odbywała się pod kątem sześciu kryteriów:

 1. zgodność projektu z założeniami;
 2. odniesienie do rzeczywistości;
 3. realność zaproponowanych rozwiązań;
 4. efektywność (relacja efektów do nakładów);
 5. oryginalność i kreatywność;
 6. autoprezentacja i retoryka.

Drugim etapem była rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Rozmowa prowadzona była przez pochodzącą z Kanady panią Caroline Korbel. Ocenie podlegał m.in. poziom zrozumienia zadanych pytań, świadomość swoich słabych i mocnych stron oraz umiejętność prawidłowego posługiwania się językiem angielskim.

W kolejnym etapie zespoły zmierzyły się z quizem tematycznym, który obejmował m.in. pytania przygotowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wśród pytań znalazły się zagadnienia z finansów, ekonomii i zarządzania.

We wszystkich konkurencjach bezkonkurencyjny był zespół z UMCS w Lublinie, który pewnie wszedł do finału. Drugim zespołem, który wszedł do ostatecznej rozgrywki był zespół z UPH w Siedlcach.

Zadanie finałowe przygotowało Centrum Medyczno-Diagnostyczne. Studenci mieli wcielić się w członków zespołu przeprowadzającego badanie Due Diligence spółki Lux-Medix na zlecenie spółki ABC MED nabywającej 100% udziałów spółki Lux-Medix. Otrzymali informacje od Zarządu spółki Lux-Medix, dane finansowe oraz dane prawne. Ich zadaniem było zidentyfikowanie jak największej liczby niezgodności w przedstawionych danych oraz ryzyk, które wpływają w istotny sposób na wycenę spółki i na ryzyko finansowe, prawne i operacyjne.

Zwycięzcami VIII edycji Ligi Menedżerów Biznesu okazali się studenci z UMCS w Lublinie: Aleksandra Abramek, Bartosz Bodziak i Piotr Dzimira. Drugie miejsce zajął zespół z UPH w Siedlcach w składzie: Katarzyna Telakowiec, Martyna Baj oraz Daniel Nasiłowski. Na trzecim miejscu uplasowali się również studenci z UPH w SiedlcachMariusz Lipski, Ewelina Borkowska i Karolina Kowalczyk. Czwarte miejsce zajął zespół z UP w Poznaniu – Agnieszka Sobczak, Norbert Szalaty, Danuta Walaszczyk. Na piątym miejscu znaleźli się studenci z SGGW w Warszawie: Joanna Chlebiej, Anna Skutnik, Daniel Saga. Natomiast szóste miejsce zajęła drużyna z WAT w Warszawie: Izabela Mazurek, Joanna Paklepa, Dominika Pulkowska.

Nagrody wręczył Prodziekan ds. Studenckich dr Paweł Krawczyk, przedstawiciele Centrum Medyczno-Diagnostycznego oraz firmy Wokas. Całkowita pula nagród wyniosła ponad 12 000 zł.

Każdy z członków najlepszego zespołu otrzymał: tablet ufundowany przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne, nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł od firmy Wokas, voucher weekendowy dla 2 osób od firmy Arche, pióro Waterman ufundowane przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. nzw. dr hab. Jarosława Kardasa, upominek od Urzędu Miasta, oraz konsultację zawodową od Y-Consulting.  Zespół otrzymał również statuetkę ufundowaną przez firmę Wokas.

Laureaci drugiego miejsca otrzymali: tablety ufundowane przez firmę ODMET, kursy językowe ufundowane przez firmę Etutor.pl, nagrody pieniężne po 250 zł ufundowane przez Bank Zachodni WBK, odtwarzacze MP3 ufundowane przez JM Rektor UPH w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Tamarę Zacharuk, upominki od Urzędu Miasta oraz statuetkę ufundowaną przez firmę Wokas.

Drużyna, która zajęła trzecie miejsce otrzymała: 1 tablet i 2 czytniki e-booków ufundowane przez firmę Eurolingua. Ponad to każdy z członków zespołu otrzymał słuchawki bezprzewodowe ufundowane przez firmę Zeltech, książkę od Księgarni Współczesnej, notes oraz upominki od Urzędu Miasta. Zespół otrzymał również statuetkę ufundowaną przez firmę Wokas.

Członkowie drużyny, która zajęła czwarte miejsce otrzymali: power banki ufundowane przez Dyrektora IZiM prof. nzw. dr hab. Marka Ciska, książki ufundowane przez dr Beatę Domańską-Szarugę, upominki od Urzędu Miasta oraz notesy.

Zespół, który uplasował się na piątym miejscu otrzymał: upominki od Urzędu Miasta, notesy, książki oraz kalendarze.

Natomiast zdobywcy szóstego miejsca zostali nagrodzeni: książkami i notesami.

Podczas LMB Koło Top Manager zorganizowało także konkurs dla publiczności. Do wygrania było: 12 kuponów na masaż wyszczuplający, 6 kart uczestnictwa na zajęcia indywidualne z tańca towarzyskiego ufundowane przez Agencję Artystyczną Anny Jaroszyńskiej, 4 karnety na podwójną jazdę gokartami oraz 5 kuponów na jedno bezpłatne wejście na zajęcia  ufundowane przez Fitness Club Atletic.

Wieczorem uczestnicy i organizatorzy LMB wzięli udział w imprezie integracyjnej w restauracji Bollywood Hollywood.

W ramach drugiego dnia Ligi odbyły się 3 certyfikowane szkolenia: warsztaty z kreatywności, które poprowadziła pani Maryla Karczewska-Czapska, warsztaty ze skutecznej komunikacji poprowadzone przez panią Annę Pstrągowską oraz szkolenie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 oraz 2014-2020” poprowadzone przez pana Zbigniewa Czarnockiego z WUP i szkolenie „Rynek pracy, zawody przyszłości, dokumenty aplikacyjne” poprowadzone przez pana Pawła Lewczuka.

Patronat honorowy nad LMB objęli Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski oraz Wschodnia Izba Gospodarcza, natomiast patronem merytorycznym była Komisja Nadzoru Finansowego.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Gazeta Ogłoszeniowa, Podlasie24, Kuryer Uniwersytecki, TV Wschód oraz TVP Warszawa.

Poczęstunek w trakcie przerwy był sponsorowany przez restaurację GreenBaar oraz restaurację Al.-Amir.

Uśmiechy na twarzach wszystkich uczestników były dla organizatorów największą nagrodą za pracę włożoną w przygotowanie tego wydarzenia. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję LMB.