Konferencja naukowa już w grudniu 2015!!

Międzyuczelniana studencka konferencja naukowa pt.: „Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”  

Organizator: SKN Gospodarki Żywnościowej UEP, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  oraz SKN Ekonomistów Agrobiznesu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

read more

Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej

W dniach 18-19 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa „Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej”. W konferencji organizowanej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej udział wzięło około dwustu przedstawicieli środowisk akademickich, ekspertów w zakresie integracji europejskiej oraz polityki monetarnej. Dwudniowa konferencja stanowiła podsumowanie piątej edycji ogólnopolskich studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, realizowanych ze wsparciem finansowym Narodowego Banku Polskiego przez 17 ośrodków akademickich ze wszystkich województw.

read more

Liga Młodych Menedżerów

W dniach 7-8 maja 2014 roku odbyła się długo wyczekiwana przez wszystkich studentów VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu LIGA MENEDŻERÓW BIZNESU. Przedsięwzięcie to zorganizował Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Instytut Zarządzania i Marketingu oraz Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER.

read more