Konferencja naukowa już w grudniu 2015!!

Międzyuczelniana studencka konferencja naukowa pt.: „Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”  

Organizator: SKN Gospodarki Żywnościowej UEP, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  oraz SKN Ekonomistów Agrobiznesu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

read more