Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adiunkt
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6686

 

 

Dydaktyka

 • Wykłady, seminaria i ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i terenowe prowadzone dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia studiów miejscowych i zamiejscowych na kierunkach (Zootechnika, Biologia, Weterynaria, Turystyka i rekreacja,) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (wcześniej WHiBZ) oraz kierunkach (Rolnictwo, Ochrona środowiska, Biotechnologia, Ekonomia) Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii (wcześniej WR) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu związane z następującymi przedmiotami: Hodowla i użytkowanie bydła, Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, Zwierzęta hodowlane, Higiena mleka, Chów i hodowla zwierząt, Technologie w produkcji zwierzęcej, Podstawy produkcji zwierzęcej, Doradztwo zootechniczne, Chów zwierząt, Hodowla i użytkowanie zwierząt, Rolnicza produkcja zwierzęca,
 • Koordynator Dziekana WMWiNoZ, (wcześniej WHiBZ) ds. praktyk zawodowych studentów stacjonarnych kierunku Zootechnika spec. Hodowla zwierząt, Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, Agroturystyka,
 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach,
 • Aktualna liczba wypromowanych: inżynierów  31, magistrów  45 (w tym 6 nagrodzonych w konkursie PTZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych).

Badania

 • Badania wartości opasowej i rzeźnej młodego bydła, prace hodowlane nad uszlachetnianiem miejscowego bydła czarno-białego oraz nad wyhodowaniem nowej populacji bydła charakteryzującej się wysoką zawartością białka w mleku,
 • Uwarunkowania efektywnej produkcji mleka wysokiej jakości, czynniki determinujące skład chemiczny, jakość białka, profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu, jakość higieniczną i przydatność technologiczną mleka krów różnych ras, doskonalenie genetyczne cech produkcyjnych i  funkcjonalnych, wpływ wybranych czynników na zawartość mocznika i zdrowotność gruczołu mlekowego krów w produkcji wielkotowarowej, ocena użytkowości rozpłodowej i jej oddziaływanie na produkcyjność, wpływ czynników na przebieg porodów i odchów cieląt rasy jersey, intensywność i przyczyny brakowania, produkcyjność życiowa krów różnych ras oraz użytkowość krów z uwzględnieniem systemu produkcji i dobrostanu, badania związane z aklimatyzacją i behawiorem zwierząt w stadach bydła mlecznego, mięsnego i bawołów wodnych.

Członek Rady Naukowej serii Zootechnika czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS), Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica,

Członek Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • Projekt badawczy celowy, grant KBN nr 67/93/IG, „Analiza genetycznej determinacji białka w mleku krów” (1993-1996, wykonawca),
 • Projekt badawczy, grant KBN nr 5 PO6GD 026 08 koordynowany przez IGiHZ PAN w  Jastrzębcu, „Interakcja, genotyp x środowisko w produkcji i reprodukcji i zdrowiu zwierząt” - umowa 49/92/U, (1992-1997, wykonawca),

Publikacje

Rozprawa doktorska:  Antkowiak I. (1996): „Charakterystyka czterech genotypów bydła i ocena wydajności i jakości mleka” (maszynopis, AR w Poznaniu),

Rozprawa habilitacyjna:  Antkowiak I.R. (2013): „Wydajność oraz skład chemiczny, jakość higieniczna i profil lipidowy mleka krów rasy jersey pochodzących po ojcach trzech odmian” Wydawnictwo UP w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 467.

 Autor 143 prac, w  tym  85  w  języku kongresowym  (88 oryginalnych prac twórczych, 1 monografia, 12 prac i 39 streszczeń w materiałach konferencyjnych, 3 artykuły popularno-naukowe i popularne).

Wybrane publikacje:

 1. Szyda J.,  Komisarek J.,  Antkowiak I., 2014: Modelling effects of candidate genes on complex traits as variables over time. Animal Genetics, doi: 10.1111/age.12144.
 2. Stefański P.P., Stefańska B., Antkowiak I., Pytlewski J., 2014: Częstotliwość występowania chorób racic w stadach bydła mlecznego w zależności od fazy i kolejnej laktacji. Med. Weter. Vol. 70 (3) 129-192: 176-179.
 3. Antkowiak I., Pytlewski J., Purczyńska A., Skrzypek R., 2012: A preliminary study of the behaviour of water buffaloes (Bubalus bubalis) imported to Poland. (Short Comunication) Archiv Tierzucht 55 (5): 415-419. Archives Animal Breeding.  
 4. Pytlewski J., Antkowiak I., Adamski M., Kucera J., Skrzypek R., 2012: Factors associated with hygienic quality of bulk tank milk produced in central Poland" Annals of Animal Science, Vol., No.: 227-235.
 5. Pytlewski J., Antkowiak I., Staniek M., Skrzypek R., 2010: Intensity and causes of culling and lifetime performance of Polish Holstein-Friesian cows of the Black-and-White variety. Annals of Animal Science, Vol.10, No. 4: 477-487.
 6. Antkowiak I., Pytlewski J., Jakubowski M., Skrzypek R., 2010: The effect of genotype and   selected environmental factors on colostrum production and intake in cattle.  Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 13, No. 1: 137-141.
 7. Pytlewski J., Antkowiak I., Skrzypek R., Kęsy K., 2009: The effect of dry period length on milk performance traits of Black-and-White Polish Holstein-Friesian and Jersey cows. Annals of Animal Science, Vol. 9, No. 4: 341-353.
 8. Komisarek J., Antkowiak I., 2007: The relationship between leptin gene polymorphisms and reproductive traits in jersey cows. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 10, No.4: 193-197.
 9. Antkowiak I., Pytlewski J., Skrzypek R., 2007: Wpływ kolejnej laktacji i jej fazy na użytkowość mleczną krów rasy jersey i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Med. Weter. Vol. 63 (11), 1265-1392:1366-1369.
 10. Skrzypek R., Antkowiak I., Pytlewski J., 2007: Zależność między liczbą komórek somatycznych w mleku a wskaźnikami płodności krów. Med. Weter. Vol. 63 (10), 1137-1264:1247- 1250.
 11. Antkowiak I., Pytlewski J., Dorynek Z., 2007: Effect of cows body weight on milking performance. Annals of Animal Science, Vol.7, No.2: 197-206.  
 12. Pytlewski J., Antkowiak I., Dorynek Z., 2006: Relationship between interpregnancy interval and lifetime productivity of cows. Annals of Animal Science, Vol. 6, No. 1: 53-58.