O zwierzętach chcemy
wiedzieć wszystko

Informacja o RODO
www.facebook.com/wmwzup.poznan

Nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatu odbyło się w środę, 15 stycznia 2020 roku o godz. 13.30 w Sali Senatu.

Msza św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 18 stycznia 2020 r. (sobota)
o godz. 11.00 w Kościele św. Jana Vianneya, ul. Podlaska 10 w Poznaniu
(dzielnica Sołacz).

Pogrzeb odbędzie się po mszy tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu
przy ulicy Lutyckiej/Szczawnickiej w Poznaniu.

Autobus zostanie podstawiony pod kościół (około godziny 11.00). Po mszy zabierze zainteresowanych na cmentarz przy ulicy Lutyckiej
i z powrotem na teren Uczelni.

Logo-UCMW

Zadbamy o Twojego pupila jak nikt inny

Odwiedź przychodnię


PROF. MAŁGORZATA SZUMACHER WYBRANA NA CZŁONKA KORESPONDENTA PAN

5 grudnia 2019r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (PAN), na członka korespondenta w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych, wybrana została Pani prof. dr hab. Małgorzata Szumacher z Katedry Żywienia Zwierząt naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor tej zaszczytnej godności!

LAUREATKI KONKURSU MINIATURA 

4 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 3, skierowanego do osób realizujących działania naukowe obejmujące badania wstępne, pilotażowe, staże naukowe czy wyjazdy badawcze. Wśród laureatów tego konkursu znalazły się 2 osoby z naszego Wydziału – dr Kinga Skieresz-Szewczyk z Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt (wniosek pt. „Analiza połączeń komunikacyjnych jonowo-metabolicznych w nabłonku ortorogowym i pararagowym błony śluzowej narządów jamy dzioba ptaków”) oraz dr inż. Aleksandra Łangowska z Pracowni Pszczelnictwa (wniosek pt. „Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepaku”). Paniom serdecznie gratulujemy!

DIAMENTOWY GRANT DLA NASZEJ STUDENTKI

4 grudnia 2019r. MNiSW ogłosiło wyniki ósmej edycji konkursu Diamentowy Grant, skierowanego do studentów bądź absolwentów studiów licencjackich prowadzących badania naukowe. Laureatką tego konkursu została nasza studentka – Pani Klaudia Szala, która będzie realizowała projekt pt. „Rola pigmentacji skorup jaj w doborze płciowym: czy intensywność pigmentacji jest wskaźnikiem kondycji samicy i wpływa na wielkość inwestycji rodzicielskiej samca? (na przykładzie gąsiorka Lanius collurio)”. Serdecznie gratulujemy!

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROFESORA PIOTRA TRYJANOWSKIEGO

25 listopada 2019r. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii, otrzymał najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa Czech University of Life Sciences w Pradze. To zaszczytne wyróżnienie jest uznaniem dla ogromnego dorobku naukowego Profesora, głównie w dziedzinie zoologii i ekologii. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że tak wybitna postać jest członkiem naszej społeczności akademickiej!

GRANT NCN DLA PRACOWNIKA NASZEGO WYDZIAŁU

18 listopada 2019r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursu OPUS 17 na projekty badawcze. Finansowanie w ramach tego konkursu uzyskała dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Pani doktor będzie realizowała projekt o wartości 1 048 080 zł dotyczący identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin u świń. Serdecznie gratulujemy!

STYPENDIA MNiSW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15 listopada 2019r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla 211 wybitnych młodych naukowców, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mają imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wśród nich znalazły się 2 osoby z naszego Wydziału: dr Anna Maria Kubicka z Instytutu Zoologii oraz dr Marcin Hejdysz z Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców. Serdecznie gratulujemy!

WSPÓLNE POSIEDZENIE 3 RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN

15 listopada 2019r. odbyło się wspólne posiedzenie 3 Rad Naukowych Dyscyplin (RND) przypisanych do naszego Wydziału – Nauk Biologicznych, Weterynarii oraz Zootechniki i Rybactwa. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych na posiedzeniu było przygotowanie do ewaluacji dyscyplin w 2021r. Czeka nas wszystkich okres wytężonej pracy, aby reprezentowane przez nas dyscypliny uzyskały jak najlepszą kategorię.

NOWY KIERUNEK STUDIÓW DUALNYCH Z ZAKRESU ŻYWIENIA ZWIERZĄT

plakat na stronę 2019_2020

NASZ KIERUNEK WYSOKO W RANKINGU PERSPEKTYW

Nasza Turystyka i rekreacja została wysoko sklasyfikowana w rankingu PERSPEKTYW 2018

perspektywy TiR 2018

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA PRZYZNAJE NASZEJ ZOOTECHNICE OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ

zdjecie-PKA-wyroznienie

NASZ KIERUNEK ZOOTECHNIKA ZOSTAJE NR 1 W POLSCE

Według Rankingu Perspektyw 2019 kierunek Zootechnika jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Perspektywy2019