Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Starszy specjalista
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
514-917-329 ; 61 846 6665

 

Badania

 • ·         wykorzystanie zachowawczych ras świń w gospodarstwach ekologicznych i systemach hodowli ekstensywnej,
 • ·         prowadzenie ksiąg i oceny wartości użytkowej świń ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej,
 • ·         ocena tucznej i rzeźnej wartości hodowlanej świń i jej związki z użytkowością rozrodczą.

Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 •  ·     grant KBN nr 3 P06Z 065 22: „Przyżyciowa, ultradźwiękowa ocena marmurkowatości mięsa trzody chlewnej i owiec” (2002-2004,  wykonawca),
 • ·       grant KBN nr 0815/PO1/2006/30: „Opracowanie metod prognozowania i kontroli spokrewnienia i zinbredowania zwierząt w kolejnych pokoleniach istniejących populacji ras zachowawczych świń” (2006-2007, wykonawca).

Publikacje

Rozprawa doktorska: Luciński P. (2005):  Przyżyciowa ocena loszek hodowlanych w różnym wieku i jej związek z użytkowością rozpłodową (maszynopis, AR w Poznaniu).

Oryginalne prace twórcze - w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Luciński P., Buczyński J.T.,  (2000): Metody hodowlane zmierzające do poprawy mięsności świń rasy pbz i wbp. Roczniki Naukowe Zootechniki Suplement., z.9 str.107‑112.
 2. Buczyński J.T., Szulc K., Panek A., Fajfer E., Luciński P., Kulczewska A.(1999): Wpływ liczebności miotu i masy ciała w okresie odchowu prosiąt na wyniki tuczne i rzeźne. Roczniki Naukowe Zootechniki, Instytut Zootechniki Kraków Suplement  z. 3: 97 - 105.
 3. Buczyński J.T., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., Łukomski W. (2000): Porównanie knurów utrzymywanych w Stacji Unasieniania Loch w Kościelcu. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu z. 52: 59-66
 4. Buczyński J.T., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P. (1999): Porównanie wyników oceny przyżyciowej loszek różnych ras. Roczniki Naukowe Zootechniki, Instytut Zootechniki Kraków, Suplement  z. 3: 87 - 97.
 5. Buczyński J.T., Panek A., Luciński P., Rezler D. (2000): Wpływ wybranych parametrów nasienia knura na wyniki użytkowości rozpłodowej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu z.52: 39-46.
 6. Buczyński J.T., Panek A., Fajfer E., Szulc K., Zaborowski T., Luciński P. (2000): Wyniki użytkowości rozpłodowej loch krzyżówkowych (wbp x pbz) na podstawie mas ciała prosiąt i ich liczebności w miotach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu z.52: 47-57.
 7. Buczyński J.T., Panek A., Fajfer E., Sesiuk S., Luciński P.  (2000): Wpływ liczby sutków u loch i knurów na wyniki użytkowości rozpłodowej. Roczniki Naukowe Zootechniki,  Supl. Z. 10: 65-72.
 8. Buczyński J.T., Luciński P., Panek A., Fajfer E., Szulc K., Ćwiek I. (2001):  A comparison of fattening and slaughtering performance of PLW sows on the basis of live testing of their daughters. PTPN, Poznań, T. 91: 196 - 208
 9. Buczyński J.T., Luciński P., Fajfer E., Panek A., Szulc K. (2001): Correlations between fattening and slaughter traits measured live after the first and the second phase of rearing Polish Large White breeding gilts. Ann. Anim. Sci. Suppl. No. 1: 31-36
 10. Buczyński J.T., Fajfer E., Szulc K., Panek A., Luciński P., Antkowiak P. (2000): Zmiany jakościowe żywca wieprzowego ocenianego w latach 1996 – 1998 w zakładach mięsnych POZMEAT S. A. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement z. 5: 64 – 67.
 11. Buczyński J.T., Fajfer E., Panek A., Luciński P., Łukomski W.  (2000): Wpływ dolewu krwi świń rasy wba na wyniki użytkowości rozpłodowej knurów rasy wbp. Roczniki Naukowe zootechniki, Supl. z. 10: 109-110.
 12. Buczyński J., Drymel W., Zaborowski T., Ćwiek I., Luciński P., (1996).  Wyniki krzyżowania knurów rasy pietrain z lochami rasy wbp. Roczniki AR w Poznaniu - CCLXXXIX, str. 3-10.
 13. Buczyński J. T., Szulc K., Skrzypczak E.,  Panek A., Luciński P. (2003): Dzielność tuczna i rzeźna świń w zależności od miotu pochodzenia. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 211 – 216.
 14. Buczyński J. T., Panek A., Szulc K., Luciński P. (2003): Wyniki oceny przyżyciowej loszek rasy wbp, pbz, i pietrain. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 193 – 197.
 15. Buczyński J. T., Panek A., Szulc K., Luciński P. (2003): Wykorzystanie wyników użytkowości rozpłodowej w selekcji knurów. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 167 – 175.
 16. Buczyński J. T., Panek A., Skrzypczak E., Luciński P. (2003): Dzielność rozpłodowa w zależności od liczby sutków u loch i knurów. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 133-140.
 17. Buczyński J. T., Panek A., Luciński P., Szulc K., Skrzypczak E., Ćwiek I. (2003): The quality of slaughter material delivered by various suppliers to the Pozmeat S. A. meat processing plant. Ann. Anim. Sci. Suppl., No. 1: 35 – 39.
 18. Buczyński J. T., Panek A., Luciński P., Szulc K., Skrzypczak E. (2003): Jakość surowca rzeźnego na zapleczu zakładów mięsnych POZMEAT S. A. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 103-110.
 19. Buczyński J. T., Panek A., Luciński P., Kowalski W., Zaborowski T. (1998): Quality of fatteners slaughtered in meat factory Pozmeat S. A. in Poznań. Supplement to Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Vol. 7/48, No. 4: 122-126.
 20. Buczyński J. T., Panek A., Luciński P. (2003): Niektóre czynniki wpływające na wyniki dzielności rozpłodowej loch mieszańców (wbpxpbz). PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 141-148.
 21. Buczyński J. T., Luciński P., Panek A., Szulc K. (2003): Wyniki oceny przyżyciowej loszek hodowlanych rasy wielkiej białej polskiej. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 185 – 192.
 22. Buczyński J. T., Luciński P., Panek A., Skrzypczak E., Szulc K. (2003): Fattening and slaughter performance of Polish Landrace sows studied live in 1995 – 2002. Ann. Anim. Sci. Suppl., No. 1: 25-29.
 23. Buczyński J. T., Luciński P., Panek A., Skrzypczak E., (2003): Ocena przyżyciowa loszek hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 178-183.
 24. Buczyński J. T., Ćwiek I., Panek A., Luciński P., Szulc K. (2003): A comparison of breeding performance results of Polish Large White and Polish Landrace sows in the Lubuskie province. Ann. Anim. Sci. Suppl., No. 1: 19-23.
 25. Buczyński J. T., Ćwiek I., Panek A., Luciński P., Skrzypczak E. (2003): A comparison of live testing of two generations of Polish Large White and Polish Landrace sows at breeding farms in the Lubuskie province. Ann. Anim. Sci. Supl., No. 1: 13-17.
 26. Buczyński J. T., Ćwiek I., Panek A., Luciński P. (2003): Porównanie ras wbp i pbz na podstawie wyników użytkowości rozpłodowej. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 111-118.
 27. Buczyński J. T., Ćwiek I., Panek A., Luciński P. (2003): Ocena przyżyciowa dwóch pokoleń loch hodowlanych rasy wbp i pbz. PTPN, Prace z zakresu nauk rolniczych, tom 95 Suplement, 93-102.
 28. Buczyński J.T., Luciński P., Kozera M., Panek A. (2007): Assessment of potential for złotnicka spotted pig breeding in organic farms. Ann. Anim. Sci. Suplement 1, st. 227-231.
 29. Magdalena Szyndler-Nędza, Żak Grzegorz, Luciński P. (2008) „Zmiany w cechach użytkowych loszek ocenianych przyżyciowo w latach 1997-2006” Roczniki Naukowe Zootechniki (2008) nr 1 T.35 s 25-35.
 30. Szyndler-Nędza M., Janusz T. Buczyński, P. Luciński, Z. Bajda. „Trzoda chlewna”. Kraków, 2007 s.23-32 (10 stron) Rozdział w opracowaniu monograficznym. pt. „Polskie rasy zachowawcze” Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. (2007) 
 31. Szulc K., Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Buczyński J.T. (2011) The effect of sex, slaughter weight and weight gains in PEN-AR-LAN fatteners on their slaughter value. African Journal of Biotechnology, vol. 10 (71) 16107-16112.  IF=0,57
 32. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Różycki M., Ciemiński Ł., Blicharski T., Babicz M., Szulc K., Luciński P. 2014. Wpływ poziomu zinbredowania  na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony . Roczniki Naukowe PTZ, t. 10, nr 3, 9-21

 Prace w materiałach konferencyjnych:

 1. Buczyński J.T., Panek A., Szulc K., Ćwiek I., Luciński P., Skotarczak W. (2000): Influence of the boar on the their breeding performance. Konf. Naukowa w 5 rocznicę śmierci Prof. dr hab. S. Alexandrowicza, Poznań, 27 listopada 2000 r.
 2. Buczyński J.T., Luciński P., Fajfer E., Panek A., Szulc K. (2001): Relationships between fattening and slaughter traits of Polish Large White breeding gilts estimated during the last stage of rearing. Konf. Naukowa „Prace genetyczno-hodowlane nad świniami ras rodzimych” Poznań, 28-29.11.2001.
 3. Buczyński J.T., Panek A., Luciński P. (2001): The influence of selected factors on reproductive utilisation parameters of crossbred sows (Polish Large White x Polish Landrace). Konf. Naukowa „Prace genetyczno-hodowlane nad świniami ras rodzimych” Poznań, 28-29.11.2001.
 4. Buczyński J.T., Fajfer E., Korbanek K., Luciński P.(1998): Wyniki oceny przyżyciowej loszek rasy pbz i wbp. Materiały konferencyjne, Sympozjum naukowe „Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku” Lublin, 10- 11 wrzesień 1998 r. str. 137 - 138
 5. Buczyński J.T., Korbanek K., Fajfer E., Luciński P.(1998): Przydatność świń rasy złotnicka pstra jako komponentu krzyżowania towarowego. Materiały konferencyjne, Sympozjum naukowe „Przyszłość hodowli a dobrostan zwierząt” Kraków , 22 – 23 czerwca 1998, str. 31
 6. Buczyński J.T., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., (1999): Ocena przyżyciowa loszek różnych ras. Materiały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rasy mięsne świń w Polsce” Poznań, 16 – 17 listopada 1999 r.
 7. Buczyński J.T., Szulc K., Fajfer E., Panek A., Luciński P., Kulczewska A. (1999): Wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej w zależności od miotu pochodzenia. Międz. Konf. Nauk. „Rasy mięsne świń w Polsce”. Poznań, 16-17 listopad  1999.
 8. Buczyński J. T.,  Fajfer E., Szulc K., Panek A., Luciński P., Łukomski W. (2000): Wyniki użytkowości rozpłodowej knurów rasy wbp w zależności od dolewu krwi importów. Konf. Nauk. w 5 rocznicę śmierci Prof. dr hab. St. Aleksandrowicza, Poznan, 27 listopad 2000.
 9. Buczyński J.T., Panek A., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K. (2003): Wpływ genotypu na wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej świń. Konf. Nauk. „Prace genetyczno – hodowlane nad świniami ras rodzimych”. Poznań, 18 – 19 listopada  2003 r.
 10. Magdalena Szyndler-Nędza, Luciński Piotr, Bajda Zbigniew (2007) „Rodzime rasy świń w Polsce objęte programem ochrony” doniesienie w jęz polskim i angielskim. Materiały międzynarodowej  konferencji naukowej pt” Ochrona zasobów genetycznych zwierząt w Europie i w Polsce – osiągnięcia i dylematy” Kraków s: pol. 48-49 i ang.  46-47
 11. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Blicharski T., Skrzypczak E., Szulc K., Luciński P. Monitoring mleczności loch ras rodzimych na podstawie masy miotu. Doniesienie na konferencję międzynarodową pt „Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich – praktyczne wykorzystanie – teraźniejszość i przyszłość” Balice 15-17.10.2013, s. 377-378
 12. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Różycki M., Ciemiński Ł., Blicharski T., Szulc K., Luciński P. Wpływ zinbredowania loch ras objętych programem ochrony na wyniki ich użytkowości rozpłodowej. Materiały konferencyjne VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych" , Ustroń 18-21 luty 2014, s. 211
 13. Szyndler-Nędza M., Babicz M., Bajda Z., Skrzypczak E., Szulc K., Luciński P. Analiza zmian w cechach użytkowych świń objętych programem ochrony. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ "Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku", Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 15-17 wrzesień 2014. s, 151

 WYNIKI OCENY ŚWIŃ

 1. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z. (2006) Świnie ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny. Wydanie własne IZ, Kraków, ISBN 83-60127-58-1 zeszyt 1, s: 3-14
 2. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z.  (2007) Świnie ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny. Wydanie własne IZ, Kraków, zeszyt 2
 3. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z. (2008) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2007“. Wydanie własne IZ, Kraków, 2008, zeszyt 3,  s. 1-19
 4. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z. (2009) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2008“. Wydanie własne IZ, Kraków, 2009, zeszyt 4, s. 1-33
 5. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z. (2010) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2009“. Wydanie własne IZ, Kraków, zeszyt 5, s. 1-24
 6. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Bajda Z. (2011) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2010“. Wydanie własne IZ, Kraków 2011, zeszyt 6, s. 1-24
 7. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Szulc K., Bajda Z. (2012) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2011“. Wydanie własne IZ PIB, Kraków 2012, zeszyt 7,  s. 3-29
 8. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Szulc K., Bajda Z. (2013) „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2012“. Wydanie własne IZ, Kraków 2013, zeszyt 8.
 9. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2014). Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2013. Wydanie własne IZ, Kraków 2014, zeszyt 9
 10. Szyndler-Nędza Magdalena, Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2015). Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2014. Wydanie własne IZ, Kraków 2015, zeszyt 10

 ARTYKUŁY:

 1. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z., Babicz M. (2011) charakterystyka świń utrzymywanych w kraju – rasy rodzime. Gospodarka Mięsna II/2011, s.8-10
 2. Babicz m., Bajda Z., Blicharski T., Buczyński T, Luciński P., Szyndler-Nędza M., Różycki M., Skrzypczak E., Szulc K. "Aktualne problemy w hodowli świń ras zachowawczych w Polsce. Przegląd hodowlany 2013, 6:1-3.