Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Starszy specjalista
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6668

 

 

Badania

Główne kierunki badawcze: 

 • Kontrola użytkowości mlecznej przeżuwaczy oraz prawidłowych parametrów dojarek,
 • Analizy laboratoryjne mleka krów, kóz, owiec, klaczy, loch, zwierząt futerkowych (m.in. skład podstawowy: białko, tłuszcz, laktoza, kazeina, s.m., minerały, gęstość, punkt krzepnięcia; jakość higieniczna: ogólna zawartość komórek somatycznych, ogólna liczba drobnoustrojów; kwas mlekowy, kwasowość czynna i miareczkowa, próba alizarolowa, fosfataza alkaliczna, próba na laktoperoxydazę, próba podpuszczkowa, dyspersja tłuszczu),
 • Technologia wytwarzania produktów mleczarskich (jogurty, kefiry, maślanka, masło, sery twarogowe, sery podpuszczkowe niedojrzewające, sery dojrzewające) oraz analizy ww produktów (skład, jakość, trwałość, tekstura),
 • Technologia wytwarzania liofilizatów produktów spożywczych m.in. mleka i napojów fermentowanych,
 • Badania ultrasonograficzne wymion i strzyków.

 Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • projekt „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02.-14-090/09: Zadanie 2 - „Pozyskiwanie mleka o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej spełniającego kryteria żywności funkcjonalnej”. Podzadanie 2.5- „Opracowanie technologii produkcji mleka kóz i owiec o podwyższonej wartości składników biologicznie czynnych” (wykonawca),
 • sieć naukowa MNiSzW „BIOMILK, składniki biologicznie czynne i immunostymulujące a wartość odżywcza, prozdrowotna siary, mleka i produktów mlecznych różnych gatunków zwierząt gospodarskich” (2007-2009, wykonawca),
 • grant KBN nr 2 P06Z 022 30: „Związek użytkowości mlecznej z morfologią wymienia przeżuwaczy” (2006-2008, grant promotorski - główny wykonawca),
 • grant KBN nr 3 P06Z 025 25: „Związek jakości higienicznej mleka z morfologią strzyków badaną metodą USG” (2003-2006, wykonawca).

Publikacje

Rozprawa doktorska: Bielińska S. (2007): Związek użytkowości mlecznej z morfologią wymienia przeżuwaczy (maszynopis Akademia Rolnicza w Poznaniu. ss.87+supl.158).

Oryginalne prace twórcze w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Bielińska-Nowak S., Wójtowski J., Ślósarz P., Markiewicz-Kęszycka M. (2012): Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka. Nauka, Przyroda, Technologie 6, 4, #67: 1-7.
 2. Bielińska-Nowak S., Wójtowski J., Ślósarz P., Markiewicz-Kęszycka M. (2012): Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka. Nauka, Przyroda, Technologie 6, 4, #68: 1-8.
 3. Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Bielińska S., Stanisz M., Wójtowski J. (2011): Camelina sativa cake improved unsaturated fatty acids in ewes milk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91: 2031-2037.
 4. Cais-Sokolińska D., Majcher M., Pikul J., Bielińska S., Czauderna M., Wójtowski J. (2011): The effect of Camelina sativa cake diet supplementation on sensory and volatile profiles of ewe’s milk. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (37): 7245-7252.
 5. Ślósarz P., Wójtowski J., Bielińska S., Frąckowiak A., Ludwiczak A., Krzyżewski J., Bagnicka E., Strzałkowska N. (2010): Machine induced changes of caprine teats diagnosed by ultrasonography. African Journal of Biotechnology Vol. 9 (50): 8698-8703.
 6. Steppa, R., Wójtowski, J., Bielińska, S. (2009): The effect of transferrin and hemoglobin polymorphism on milk traits in sheep. Züchtungskunde, 81 (2): 125-132.
 7. Wójtowski J., Ślósarz P., Bielińska S., Nowicki S., Gut A., Danków R. (2006): Ultrasound image of morphological changes of teat end in sheep caused by machine milking - Archiv fur Tierzucht, Dummerstorf 49 (2006) Special Issue: 231-237.
 8. Wójtowski J., Danków R., Skrzypek R., Górecki M.T., Bielińska S. (2005): Mikrobiologiczna jakość mleka koziego w zależności od pory roku, wielkości stada i metody schładzania. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 21: 135-138.

 Podręczniki:

1. Wójtowski J., i wsp. (2013): Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

    - Rozdz.11. Wójtowski J., Bielińska -Nowak S. Przydatność mleka koziego do przetwórstwa,

    - Rozdz. 18. Bielińska - Nowak S., Wójtowski J. Zachowanie się kóz

    - Rozdz. 20. Bielińska - Nowak S., Wójtowski J. Budynki inwentarskie i pomieszczenia dla kóz.

 Materiały konferencyjne:

 1. Bielińska S., Wójtowski J., Ślósarz P. (2005): Ultrasound examination of udder morphology in ruminants. Abstracts of Polish-German Seminar on Modern approaches to animal breeding”, Poznan, 17-18.11.2005: 27.
 2. Bielińska S., Ślósarz P., Wójtowski J., Gut.A., Nowicki S., Frąckowiak A. – Machine induced changes of caprine teat diagnosed by ultrasonography – Internationales Symposium „Perspektiven der Shaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa”, 4-6.10.2007, Iden, Deutschland, DGfZ-Schriftenreihe, 47: 322-327.
 3. Steppa  R., Wójtowski J., Bielińska S. (2007): The effect of transferrin and hemoglobin polymorphism on milk traits in sheep. Międzynarodowe Sympozjum „Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa”, Iden, 4-6 Oktober 2007, Deutschland, DGfZ-Schriftenreihe, 47: 304-305.
 4. Ślósarz P., Wójtowski J., Bielińska S., Frąckowiak A., Ludwiczak A. (2010): Ultrasonograficzna diagnostyka zmian morfologicznych strzyków kóz spowodowanych dojem mechanicznym. 75. Zjazd Naukowy PTZ, Olsztyn.
 5. Bielińska S., Wójtowski J., Markiewicz- Kęszycka M., Ślósarz P., Łyczyński A., Czyżak-Runowska G. (2011) Zależność budowy morfologicznej sutka monitorowanego techniką USG z jakością cytologiczną i mikrobiologiczną mleka owiec. Sympozjum „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 7-9. 09.2011: 27-28.
 6. Markiewicz- Kęszycka M., Czyżak- Runowska G., Poławska E., Jóźwik A., Bielińska S., Marchewka J., Wójtowski J. (2011) Jakość mleka klaczy oraz zmiany wybranych składników chemicznych w zależności od metody przechowywania mleka. Sympozjum „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 7-9. 09.2011: 19-20.
 7. Wójtowski J., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Stanisz M., Czyżak-Runowska G., Bielińska S. (2012): Suplement dawek pokarmowych małych przeżuwaczy podwyższające zawartość składników bioaktywnych w mleku owiec i kóz. Materiały Sympozjum Naukowego projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października 2012 r., 60-65
 8. Wójtowski J., Pikul J., Cieślak J., Czyżak-Runowska G., Szumacher-Strabel M.,  Danków R., Stanisz M., Bielińska S. (2013): Suplementy dawek pokarmowych małych przeżuwaczy podwyższające zawartość składników bioaktywnych mleka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Poznań Congress Center, 25.09.2013, materiały konferencyjne, 39-49.
 9. Bielińska-Nowak  S., Czyżak-Runowska G. (2014) Zmiany jakościowe mleka owczego w zależności od fazy laktacji. Konferencja naukowa „Identyfikacja i ocena żywności o gwarantowanej wysokiej jakości”. Poznań, 18.11.2014.
 10. Bielińska-Nowak S., Wójtowski J., Ślósarz P. (2015) Ultrasonografia w ocenie zmian morfologicznych strzyków krów mlecznych. XI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. Poznań.
 11. Bielińska - Nowak S., Czyżak - Runowska G., Wójtowski J., Bagnicka E. (2015) Wybrane cechy fizyko-chemiczne siary owczej w zależności od czasu pobrania. Materiały konferencji "Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej" - poświęcona pamięci profesora Zdzisława Śliwy, twórcy nowych ras owiec, w 20. rocznicę śmierci. p.55
 12. Czyżak - Runowska G., Wójtowski J., Bielińska - Nowak S. (2015) Skład podstawowy, jakość mikrobiologiczna oraz zawartość witaminy C w mleku owczym w zależności od metody utrwalania. Materiały konferencji "Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej" - poświęcona pamięci profesora Zdzisława Śliwy, twórcy nowych ras owiec, w 20. rocznicę śmierci. p.57.
 13. Czyżak - Runowska G., Wójtowski J., Bielińska - Nowak S., Pietrzak M. (2015) Cechy fizykochemiczne sera oraz serwatki z mleka owczego. Materiały konferencji "Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej" - poświęcona pamięci profesora Zdzisława Śliwy, twórcy nowych ras owiec, w 20. rocznicę śmierci. p.58.

 Artykuły popularno-naukowe:

 1. Bielińska S. (2002): Przyfermowa przetwórnia mleka owczego i koziego w Złotnikach. Poznański Tygodnik Gminny, 14: 10.
 2. Bielińska S. (2002): Właściwości dietetyczne i zdrowotne mleka owczego i koziego. Poznański Tygodnik Gminny, 16: 10.
 3. Bielińska S. (2005): Mleko kozie i jego przetwory. Poradnik Gospodarski, 7-8/2005, 40-41
 4. Bielińska S. (2007): Jak poprawić jakość higieniczną mleka koziego? Poradnik Gospodarski, 3/2007: 38-39.
 5. Bielińska S. (2007): Kozie mleko. Tygodnik Rolniczy, 18/19: 56-57.
 6. Bielińska S. (2008): Wpływ doju mechanicznego na struktury strzyków. Poradnik Gospodarski, 11/2008: 26-28.
 7. Bielińska S. (2008): Nowoczesne metody badania wymienia i jego stanu zdrowotnego -Poradnik Gospodarski, 12/2008: 26-28.