Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adiunkt
Adres:
Złotniki, ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las

Adres alternatywny: Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:
61 846 6680

 

 

Dydaktyka

 • higiena mleka, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego (na kierunku weterynaria),
 • towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych (na kierunku zootechnika),
 • przedmioty dotyczące przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego (na kierunkach: zootechnika, turystyka i rekreacja).

 

Badania

 • ocena wartości tucznej, rzeźnej i jakościowej mięsa różnych gatunków zwierząt w aspekcie czynników genetycznych, środowiskowych oraz interakcji jaka miedzy nimi występuje,
 • analiza jakości higienicznej, wartości odżywczej  oraz przydatności technologicznej mleka różnych gatunków zwierząt (owcze, kozie, krowie, klaczy),
 • technologia wytwarzania produktów mlecznych (napoje fermentowane, sery) o właściwościach prozdrowotnych (zwiększona zawartość składników bioaktywnych, obniżona zawartość laktozy).

Główne projekty badawcze, finansowane ze źródeł zewnętrznych:

 • projekt NCN Sonata nr UMO-2011/03/D/NZ9/05337 „Poszukiwanie genetycznego podłoża zmienności cech o złożonym uwarunkowaniu u koni z wykorzystaniem nowoczesnych metod genomiki strukturalnej i funkcjonalnej. Charakterystyka genomiczna składu mleka klaczy należących do wybranych ras koni (2012-2017, wykonawca), 
 • projekt „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr POIG.01.01.02.-14-090/09: zadanie 2.5. „Opracowanie technologii produkcji mleka kóz i owiec o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych” (2009-2013, wykonawca), 
 • grant 9/U/5119.1/2005  „Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów i wieku stada rodzicielskiego na wyniki odchowu, cechy rzeźne i jakość mięsa” (2006-2008, wykonawca),  
 • grant zamawiany PBZ-KBN-113/PO6/2005/02, Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi jakościowymi mięsa bydła i świń: zadanie „Ocena przemian energetycznych i białek tkanki mięśniowej oraz ich wpływ na wybrane właściwości kulinarne i przerobowe mięsa bydła o zróżnicowanym genotypie (2005-2008, wykonawca),  
 • grant KBN 2P06Z 001 26: „Wykorzystanie loszek jednorazówek jako metoda pozyskiwania mięsa wieprzowego” (2004-2007, wykonawca), 
 • grant KBN nr 2-T06T-079-27: “Ocena przemian białek celem wyznaczenia wskaźników wysokiej jakości kulinarnej mięsa świń” (2003-2005, wykonawca).

Publikacje

Rozprawa doktorska: Czyżak-Runowska G. (2004). „Cechy tuczne i rzeźne świń Linii 890 i 990” (maszynopis, AR w Poznaniu).

Oryginalne prace twórcze - w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Cieślak J.,  Maćkowski M., Czyżak-Runowska G.,  Wojtowski J., Puppel K.,  Kuczyńska B.,  Pawlak P. (2015). Screening for the Most Suitable Reference Genes for Gene Expression Studies in Equine Milk Somatic Cells . PloSONE , DOI: 10.1371/journal.pone.0139688.
 2. Czyżak-Runowska G.,  Wojtczak J., Łyczyński A., Wójtowski J., Markiewicz-Kęszycka M., Stanisławski D., Babicz M. (2015). Meat quality of crossbred porkers without the gene RYR1T depending on slaughter weight. The Asian Australasian Journal Animal  Science, 28, 3: 398-404. 
 3. Cais-Sokolińska D.,  Pikul J.,  Wójtowski J., Danków Teichert J., Czyżak-Runowska G., and Emilia Bagnicka (2015). Evaluation of quality of kefir from milk obtained from goats supplemented with a diet rich in bioactive compounds. Journal of the Science Food and Agriculture, 95 (6): 1343-1349. 
 4. Markiewicz-Kęszycka M., Czyżak-Runowska G., Wójtowski J., Jóźwik A.,  Pankiewicz R., Łęska B., Krzyżewski J., Strzałkowska N.,  Marchewka J., Bagnicka E. (2015). Influence of stage of lactation and year season on composition of mares’ colostrum and milk and method and time of storage on vitamin C content in mares’milk. Journal of the Science Food and Agriculture, 95: 2279-2286. 
 5. Pikul  J.,  Wójtowski J., Danków R.,  Teichert J., Czyżak-Runowska G.,  Cais-Sokolińska D., Cieślak A., Szumacher-Strabel M.,  Bagnicka E. (2014). The effect of false flax (Camelina sativa) cake dietary supplementation in dairy goats on fatty acid profile of kefir. Small Ruminant Research, 122: 44-49. 
 6. Steppa R., Szkudelska K., Wójtowski J., Stanisz M., Szumacher-Strabel M., Czyżak-Runowska G., Cieślak A., Markiewicz-Kęszycka M., Pietrzak  M. (2014): The metabolic profile of growing lambs fed diets rich in unsaturated fatty acids. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98: 914-920.
 7. Markiewicz-Kęszycka M., Wójtowski J., Czyżak-Runowska G., Kuczyńska B., Puppel,K.,  Krzyżewski J., Strzałkowska N., Jóźwik A., Bagnicka E. (2014).  Concentration of selected fatty acids, fat-soluble vitamins and β-carotene in late lactation mares’ milk. International Dairy Journal, 38: 31-36. 
 8. Markiewicz-Kęszycka M.,  Czyżak-Runowska G.,  Lipińska P., Wójtowski J. (2013). Fatty acid profile of milk and its importance for human health – a review. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57: 135-139.
 9. Markiewicz-Kęszycka M., Wójtowski J., Kuczyńska B., Puppel K., Czyżak-Runowska G., Bagnicka E., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J. (2013). Chemical composition and whey protein fraction of late lactation mares’ milk. International Dairy Journal, 31: 62-64. 
 10. Markiewicz-Kęszycka M., Wójtowski J., Kuczyńska B., Puppel K., Czyżak-Runowska G., Bagnicka E., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J. (2013). Chemical composition and whey protein fraction of late lactation mares’ milk. International Dairy Journal, 31: 62-64. 
 11. Markiewicz-Kęszycka M.,  Czyżak-Runowska G.,  Lipińska P., Wójtowski J. (2013). Fatty acid profile of milk and its importance for human health – a review. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57: 135-139 DOI: 10.2478/bvip-2013-0026. 
 12. Mazurkiewicz J., Przybył A., Czyżak-Runowska G., Łyczyński A. (2011). Cold-pressed rapeseed cake as a component of the diet of common carp (Cyprinus carpio L.): effects on growth, nutrient utilization, body composition and meat quality. Aquaculture Nutrition, 17, 387-394, DOI: 10.1111/j.1365-2095.2010.00811.x 
 13. Czyżak-Runowska G., Łyczyński A., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Wojtczak J., Rzosińska E., Mikołajczak B., Grześ B., Iwańska E., Krzęcio E., Sieczkowska H., Antosik K. (2010). Electrical conductivity as an indicator of pork meat quality. Journal of Central European Agriculture . V. 11 , No. 1:105-112. 
 14. Iwanowska A., Pospiech E., Łyczyński A., Rosochacki S., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Rzosińska E., Czyżak –Runowska G. (2010). Evaluation of variations in principal indices of the culinary meat quality obtained from young bulls of various breeds. Acta Scientarum Polonorum, Technol. Aliment. 9 (2):133-149. 
 15. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Wojtczak J., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. (2009). Estimation of selected porcine meat quality indicators on the basis of electrical conductivity measured 24 hours post-slaugher. Anim. Sci. Papers and Reports, v. 27, no. 1: 51-58. 
 16. Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Mikołajczak B., Grześ B.,    Iwańska E., Koćwin-Podsiadła M. (2006). Pork meat quality in Line 990 and 890 pigs compared with danish crossbred pigs [(LxY) x Du]. Annals of Animal Science, 6, No2: 277-282. 
 17. Czyżak-Runowska G., Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Frankiewicz A., Mroczek  I. (2006). Meat quality assesment of pigs from lines 990 and 890. Annals of Animal Science, 2/1 (S): 261-266. 
 18. Czyżak-Runowska G., Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Frankiewicz A.,  Bestyńska A. (2006). Slaughter value of pigs from lines 990 and 890.  Annals of Animal Science, 2/1 (S):255-259.
 19.  W., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G., Grześ B., Mikołajczak B., Bocian M. (2006). Meat quality of primaporus sows in relation to carcass weight. Annals of Animal Science, 2/1 (S):281-285.
 20. Frankiewicz A., Bestyńska A., Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Antosik P.  (2006). Effect of rapeseed cake in feed mixtures on production results in weaners. Annals of Animal Science, 2/1 (S):149-153. 
 21. Frankiewicz A., Bestyńska A., Przybecka I., Mroczyk W., Łyczyński A., Czyżak- Runowska G. (2006). Production indices and carcass fat quality in fatteners fed  mixtures containing different levels of rapeseed cake. Pol. J. Natur. Sci., 3 (S), 1: 285-291.
 22. Łyczyński A., Wajda S., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B. (2006). Effect on environmental condition on pork meat quality. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56, 2:  109-116. 
 23. Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. (2006). Quality of porcine meat in relation to pig genotype and intramuscular fat content. Anim. Sci. Papers and  Reports, 24, 2: 195-204. 
 24. Przybylski W., Niemyjski S., Pospiech E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2005). Ocena przydatności wybranych grup genetycznych świń do produkcji ciężkich tuczników mięsnych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego T.XLII/XLIII: 7-15. 
 25. Grześ B., Pospiech E.,  Łyczyński A., Koćwin-Podsiadła M., Mikołajczak B., Iwańska E.,  Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2006). Zależność pomiędzy zróżnicowaną podatnością świń na stres a kruchością mięsa i szybkością degradacji titiny. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego T. XLIV: 25-31. 
 26. Czyżak-Runowska G., Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Koćwin-Podsiadła M. (2005). Rate of growth of porkers and selected  fattening and slaughter traits and meat quality. Annals of Animal Science, 2 (S): 17-20. 
 27. Rzosińska E., Łyczyński A., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Czyżak–Runowska G., Frankiewicz A., Urbaniak M., Mroczek I. (2005). The effect of genotype and dietary protein level on fatteners’ carcass and meat quality traits. Annals of Animal Science, 2 (S): 169-172. 
 28. Iwańska E., Pospiech E., Mikołajczak B., Grześ B., Łyczyński A., Czyżak-Runowska G. (2005). Effect of protein changes on pork tenderness. Annals of Animal Science, 2 (S): 63-66. 
 29. Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Ślósarz  P. (2005). Comparison of different types of pork meat quality. Annals of Animal Science, 2 (S): 95-98. 
 30. Łyczyński A., Pospiech E., Rzosińska E., Czyżak-Runowska G., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Ślósarz  P. (2005). Correlations between electrical conductivity and quality parameters of pork meat. Annals of Animal Science, 2 (S): 99-102. 
 31. Czyżak–Runowska G., Łyczyński A., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Rzosińska E.,  Grześ B., Krzęcio E. (2004). Gender of porkers, their fattening and slaughter traits and meat quality. Annals of Animal Science, 2 (S): 217-222. 
 32. Łyczyński A., Pospiech E., Koćwin-Podsiadła M., Rzosińska E., Czyżak–Runowska G., Grześ B., Krzęcio E. (2004). „Level of intramuscular fat selected slaughter traits and pork meat quality. Annals of Animal Science, 2 (S): 235-239. 
 33. Łyczyński A., Pospiech E., Grześ B., Czyżak–Runowska G., Pietrzak M., Rzosińska E.   (2004). „Carcass weight and selected pork slaughter and  meat quality traits”. Annals of Animal Science, 2 (S): 241-246. 
 34. Ślósarz P., Gut A., Łyczyński A., Buczyński J.T. , Stanisz M., Pospiech E., Pietrzak M.,  Rzosińska E., Czyżak-Runowska G. (2004). The application of computer image analysis of the longissimus dorsi muscle cross-section in pig to estimate intramuscular fat content. Anim. Sci. Papers and Reports, v. 22, Suppl. 3: 259-265. 
 35. Domański J., Łyczyński A., Stanisławski D., Rzosińska E., Runowska G., Pietrzak M. (1999). Knury i kojarzenia w kształtowaniu cech mięsności i otłuszczenia tusz świń złotnickich białych. Rocz. AR w Poznaniu, t. CCCXIX; 89-113. 
 36. Domański J., Łyczyński A., Pietrzak M., Runowska G., Stanisławski D. (1998). Świnie złotnickie białe ze stad Przybroda i Sielinko w ocenie wartości rzeźnej. Roczniki AR w Poznaniu, t. CCCII, Zootech., 50:67-90.
 37. Łyczyński A., Heiman D., Czyżak-Runowska G., Martin Rillo S. (1997). Comparación de resultados de desarrollo reproductivo en cerdas en relación con el área del lombo in  vivo. Med. Veterinaria.,  Barcelona, v. 14, 9: 492-494.
 38. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Urbaniak M., Kliber A. (1995). Wpływ zastąpienia w dawce pokarmowej poekstrakcyjnej śruty sojowej śrutą rzepakową lub nasionami rzepaku „Polo” na cechy rzeźne i jakość mięsa świń. Rośliny Oleiste, t. XVI: 407-412. 
 39. Pietrzak M., Buczyński J., Czyżak G. (1993).Wartość pH1 w różnych warstwach mięśnia najdłuższego grzbietu w zależności od metody pomiaru. Zesz. Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 9: 199-205. 

Oryginalne prace twórcze  - w materiałach konferencyjnych

 1. Mazurkiewicz J., Czyżak-Runowska G., Andrzejewski W., Pietrzak M., Przybylska K., Żołnierewicz K. (2014). Jak ocenić jakość mięsa karpi? Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Rybackiego, 19-21 luty 2014, Licheń Stary.  Materiały konferencyjne: 180-186.
 2. Wójtowski J., Pikul J., Cieślak J., Czyżak-Runowska G., Szumacher-Strabel M.,  Danków R., Stanisz M., Bielińska S. (2013): Suplementy dawek pokarmowych małych przeżuwaczy podwyższające zawartość składników bioaktywnych mleka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Poznań Congress Center, 25.09.2013, materiały konferencyjne: 39-49.
 3. Pikul J., Wójtowski J., Danków R., Teichert J., Czyżak-Runowska G., Cieślak A., Szumacher-Strabel M. (2013): Profil kwasów tłuszczowych kefiru z mleka kóz żywionych suplementem makucha z lnianki (Camelina sativa). Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Poznań Congress Center, 25.09.2013, materiały konferencyjne: 152-153.
 4. Wójtowski M. Cieślak A. Szumacher-Strabel M. , Stanisz M., Czyżak-Runowska G., Bielińska S.: (2012): Suplement dawek pokarmowych małych przeżuwaczy podwyższające zawartość składników bioaktywnych w mleku owiec i kóz, Materiały Sympozjum Naukowego projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października 2012: 60-65. 
 5. Łyczyński A., Pospiech E., Runowska G., Rzosińska E., Mikołajczak B., Grześ B.,  Iwańska E., Wojtczak J. (2007). Utilisation of electrical conductivity for rapid diagnosis of pork meat quality. British Society of Animal Science, 1: 80-81.
 6. Pospiech E., Łyczyński A., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E. (2007).  A comparison of physico-chemical properies of meat coming from young bulls of varied origin and age. 53nd International Congress of Meat Science  and Technology, 5th – 10th August 2007, Beijing, China: 627-628.
 7. Pospiech E., Mikołajczak B., Łyczyński A., Kapelański W., Iwańska E., Grześ B., Runowska G., Rzosińska E. 2006). Differentiation of acid meat from other quality groups (RFN and   PSE) through the analysis of proteins of its drip. British Society of Anim. Sci, 1: 30-31.
 8. Łyczyński A., Urbaniak M., Pietrzak M., Czyżak-Runowska G., Kujawiak R. (1999). Wpływ wybranych premiksów na użytkowość tuczną i rzeźną świń. Materiały X Konf. Naukowo-Technicznej CLPP w Jankach k. Warszawy, 15-16 listopada 1999r. Pasze Przemysł., 11/12: 32-33.
 9. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Urbaniak M., Chichłowska J., Buczyński J. (1996).  Wpływ wybranych wariantów krzyżowania świń na ich użytkowość tuczną i wartość  rzeźną. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Genetyczne i    środowiskowe uwarunkowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt”. Lublin, 13-14.06.1996:161-165.
 10. Pietrzak M., Łyczyński A., Czyżak-Runowska G. (1996). Porównawcza ocena jakości mięsa świń złotnickich białych na podstawie pH1 według różnych metod klasyfikacji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt”. Lublin, 13-14.06.1996: 155-160.
 11. Kliber A., Chichłowska J., Szkudelski T., Urbaniak M., Czyżak- Runowska G., Chałupka  D., (1995). Zmiany wskaźników lipidowych w surowicy krwi oraz wątrobie i mięśniu tuczników żywionych paszą  z dodatkiem nasion łubinu. Polskie Towarzystwo Łubinowe. Łubin: kierunki badań i perspektywy użytkowe. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „ Łubin- Białko- Ekologia”.
 12. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Urbaniak M. (1994). Influence of lupin seeds used  as a soy-bean meal substitute on fettening of pigs and their carcass traits. IInd  Internat. Conf. „Influence of genetic and non genetic traits on carcass and meat quality”, November  7-8, Siedlce: 159-163.
 13. Gronek P., Buczyński J., Stanisławski D., Szlandrowicz S., Luciński P., Czyżak-Runowska  G. (1994). Wild pig quality. IInd  Internat. Conf. „Influence of genetic and non genetic traits     on carcass and meat quality”, November   7-8, Siedlce: 159-163.
 14. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Kolat K. (1994). Wpływ dodatków paszowych na wartość tuczną i rzeźną świń holenderskich Dalland. Materiały konferencji naukowej nt.  „Współczesne zasady żywienia zwierząt”. PAN Jabłonna, 30-31 maja:  67-70.

Artykuły popularno-naukowe

 1.  Łyczyński A., Pospiech E., Czyżak-Runowska G., Rzosińska E., Grześ B., Mikołajczak B., Iwańska E. (2007). Możliwości doskonalenia i kształtowania wartości rzeźnej i jakości mięsa wieprzowego. Przegląd Hodowlany, 2:9-13.
 2. Łyczyński A., Pietrzak M., Czyżak-Runowska G., Kujawiak R. (2000). Wpływ  premiksów Sano na użytkowość tuczną i rzeźną świń. Nowoczesne Żywienie   zwierząt, 3:11.
 3. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Michalak N. (1995). Przyżyciowa i  poubojowa ocena mięsności świń przy użyciu aparatury SFK-Technology. Pasze Polskie: 132.
 4. Łyczyński A., Czyżak-Runowska G., Kolat K., Borowicz M. (1994). Użytkowość  rozpłodowa, tuczna i rzeźna świń holenderskich dalland. Przegląd Hodowlany, 9: 6-9.
 5. Czyżak G. (1993). Jak krzyżowanie towarowe trzody chlewnej wpływa na jakość mięsa? Przegląd Hodowlany, 7: 21 –23.
 6. Domański J., Czyżak G. (1992). Stężenie poubojowe tusz wieprzowych – kryterium diagnostyczne stresopodatności knurów -  ojców ? Przegląd Hodowlany, 7: 20-22.
 7. Domański J., Czyżak G. (1992). Odczyn i stężenie poubojowe w jakościowej ocenie mięsa wieprzowego. Gospodarka Mięsna,7: 27-32.
 8. Domański J., Czyżak G. (1991). Związek stanu zdrowotnego tuczników z procesem niektórych przemian endogennych mięsa. Gospodarka Mięsna, 2: 23-26.
 9. Domański J., Pietrzak M., Czyżak G., Luciński P. (1991).Wartość rzeźna tuczników  zakupionych z byłej  NRD. Przegląd Hodowlany, 4:19-22.
 10. Czyżak G., Pietrzak M.(1991). Próba zastosowania pomiaru pH24 jako kryterium oceny   jakości mięsa na przykładzie badania tusz rasy złotnickiej białej. Gospodarka Mięsna, 5:19-20. 
 11. Czyżak G., Domański J., Pietrzak M. (1991). Wykorzystanie pomiaru grubości mięśni     grzbietu (górnica) w ocenie wartości rzeźnej świń.  Trzoda Chlewna , 6:17-18.
 12. Domański J., Czyżak G. (1991). Punktowa ocena wartości hodowlanej knurów. Przegląd Hodowlany, 3:15-20.
 13. Czyżak G. (1991). Czy import tuczników niemieckich ma sens?  Trzoda  Chlewna, 7: 15-18.
 14. Czyżak G. (1991). Wpływ płci, masy i otłuszczenia na straty chłodnicze w tuszach wieprzowych. Gospodarka Mięsna, 2: 7-11.
 15. Pietrzak M., Czyżak G. (1990). Ocena wartości rzeźnej świń w warunkach terenowych. Trzoda Chlewna, 11: 6-7.  
 16. Domański J., Czyżak G. (1990). Wpływ masy ciała prosiąt odsadzonych na cechy tuczne i rzeźne tuczników. Przegląd Hodowlany, 19/20: 8-10.