2023 - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ LEŚNĄ W ŚWIETLE EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

X Konferencja ekonomiczno-leśna pt. „Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu”, odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 15-17 listopada 2023 roku. Konferencja jest realizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki – Doskonała Nauka.

Poznanie założeń Zielonego Ładu i ich implikacji na proekologiczną, wielofunkcyjną i zrównoważoną gospodarkę leśną przyczyni się do lepszego zarządzania lasami zgodnie z trendami rozwojowymi współczesnego świata. Mam nadzieję, że konferencja umożliwi poszerzoną i merytoryczną dyskusję nad aktualnymi wyzwaniami polskiego leśnictwa. Wymiana poglądów naukowców, leśników, przyrodników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przemysłu drzewnego pozwoli wypracować rozwiązania zmierzające do wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania zasobami leśnymi uwzględniających założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Miło nam poinformować, że konferencji ekonomiczno-leśnej będzie towarzyszyć jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Huberta Szramki, wieloletniego kierownika Katedry Ekonomiki Leśnictwa.

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych (Nr projektu DNK/SP/549087/2022, kwota dofinansowania 107 844,00 zł, całkowita wartość projektu 131 724,00 zł).