Kontakt

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU  

WYDZIAŁ LEŚNY       KATEDRA EKONOMIKI LEŚNICTWA

ul. Wojska Polskiego 71c, 60 - 625 Poznań  Tel. (061) 848 76 85    e-mail: ekonlesn@up.poznan.pl 

 

Subskrybuj Katedra Ekonomiki Leśnictwa RSS