Symptoms of Upgrading Consumption in Rural Households


Abstract

The aim of the study was to analyse the structure of expenditure in rural households paying attention to the upgrading of consumption. The research material used in the present study was individual data from the household budget survey for 2004, 2006 and 2012 which is conducted annually by the Central Statistical Offi ce of Poland. In the conducted study a conventional statistical analysis and multivariate statistical method was used. The process of upgrading the structure of consumer spending is observed in all types of rural households. Disposable incomes are the main determinant affecting consumption models in rural households and their level of upgrading. Socio-demographic characteristics play an increasingly important role in shaping consumer expenditure in rural households. Decreasing spending on consumer staples, and increasing spending on goods of a higher order are observed in the structure of expenses.

Keywords

Household expenditures; Budgets of households; Consumption; Food

Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H. Beck. GUS (2012).

Budżety Gospodarstw Domowych. Indywidualne dane. Materiał niepublikowany. Warszawa: GUS.

Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności - determinanty i zróżnicowania. Katowice: UE. Kiełczewski, D. (2008).

Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Molenda, J. (1997). Postawy kobiet wiejskich wobec unowocześniania gospodarki chłopskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. W: A. Żarnowska, A.

Szwarc (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów (t. 5). Warszawa: DiG.

Piekut, M. (2014). Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków. Wiad. Stat., 5, 75-89.

Stanisz, A. (2002). Korelacja kanoniczna. Med. Prakt., 6
Download

Published : 2015-12-31


Gutowska, K., & Piekut, M. (2015). Symptoms of Upgrading Consumption in Rural Households. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 407-415. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.44

Krystyna Gutowska  krystyna_gutkowska@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Marlena Piekut 
Politechnika Warszawska, filia w Płocku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.