DIFFERENCES IN RURAL DEVELOPMENT POTENTIAL ACROSS POLISH REGIONS


Abstract

Socioeconomic development, both at regional and national level, is determined by a set of resources which constitute the development potential. The resources may grow, shrink or even vanish depending on the soundness of themeconomic policy in place. The purpose of this paper is to asmsess the heterogeneity of, and changes in, rural development potential under the influence of European Union integration processes. The results of this study suggest that the potential for rural development in Poland varies strongly from one region to another. In 2016, the highest levels were recorded in northern voivodeships (Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorskie) and the lowest in southern voivode ships (Śląskie, Dolnośląskie and Opolskie). Within the last 12 years, the former considerably increased their development potential while the latter did so only to a limited extent.

Adamowicz M., 2018, Fundusze europejskie dla obszarów wiejskich a regionalna konwergencja rolnictwa w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauki Ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 7-8 czerwca 2018 r.

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.

Churski P. 2014, Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014.

Dwilińska M., 2005, Potencjał innowacyjny gospodarki – pojęcie, determinanty, mierniki, Zeszyty Naukowe SGH. Kolegium Gospodarki Światowej, nr 18, s. 113-132.

Famulska T., Znaniecka K. 2004, Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Gawlikowska-Hueckel K., 2008, Potencjał rozwojowy polskich województw w latach 1995-2005, w: Zielińska Głębocka (red.) Lokalizacja przemysłu aa konkurencyjność polskich regionów 9w kontekście integracji europejskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Hwang C. L., Yoon K., 1981, Multiple attribute decision making. Methods and applications. Springer, Berlin.

Kopyściański T, Rólczyński T., 2013, Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w latach 2006-2012, Zarządzanie i Finanse, vol. 3, wyd. 2, s. 115-127.

Kudełko J., 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, w: Z. Zioło (red.) Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjność regionów, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.

Łuczak A., 2016, Wielokryterialne metody ilościowe w diagnozowaniu i modelowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Nazarczuk J.M., 2014, Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Paszkowski S., Sarniak ł., 2018, Zmiany zasobów czynników rozwoju na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W druku.

Roczniki Statystyczne Województw z lat 2006 i 2017. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
14.
gospodarczej, w: Z. Olesiński (red.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. PWE, Warszawa.

Stern S., Porter M.E., Furman J. L., 2000, The Determinants of National Innovative Capacity. Working Paper No 7876, National Bureau of Economic Research, Cambridge.

Tarkowski M., 2014, Recenzja: Nazarczuk J. M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, https://www.pol-int.org/pl/publikacje/potencjal-rozwojowy-aktywnosc-inwestycyjna-wojewodztw-i#r3866.

Walesiak M., 2011, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Zawalińska K. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pan, Warszawa, 2009.
Download

Published : 2019-04-05


Sarniak, Łukasz, & Paszkowski, S. (2019). DIFFERENCES IN RURAL DEVELOPMENT POTENTIAL ACROSS POLISH REGIONS. Journal of Agribusiness and Rural Development, 51(1), 59-68. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01102

Łukasz Sarniak  lukasz.sarniak@mail.up.poznan.pl
Poznan University of Life Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4079-7192
Stanisław Paszkowski 
Poznan University of Life Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4450-0253


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.