skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Wojciech Antkowiak, Mieczysław Czekalski

Dendroflora parku pałacowego w Siedlcu (województwo wielkopolskie)

Piotr Górski, Katarzyna Kiaszewicz

New distributional data on bryophytes of Poland, 15

Piotr Górski, Maciej Romański

Wątrobowiec Frullania dilatata w Wigierskim Parku Narodowym na tle jego występowania w Polsce

Mateusz Sowelo, Wojciech Antkowiak

Ocena wartości ozdobnej wybranych gatunków klonów Acer L. na podstawie obserwacji fenologicznych

Michał Chiliński, Katarzyna Czajkowska, Lech Krzysztofiak, Paweł J. Mazurkiewicz

Application of remote sensing indices in determining the interrelation between condition of tree stands and myrmecofauna in forests of Wigry National Park

Paweł Piotr Szumigała, Piotr Urbański, Miłosz Walerzak, Karolina Szumigała

Zieleń wodna i terenów zalewowych w parku Wodnym w Poznaniu

Back To Top
×Close search
Search