skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Marek Podsiedlik, Leszek Bednorz

Ekologiczne liczby wskaźnikowe dla starca wąskolistnego Senecio erucifolius z Polski

Wiesław Fałtynowicz, Agnieszka Winkowska-Grześkowiak, Martin Kukwa

Materials to the lichen biota of Western Pomerania (Northern Poland). Part 2

Piotr Górski, Anna Rusińska, Tomasz M. Karpiński, Artur Adamczak

New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 14

 

Back To Top
×Close search
Search