skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2017 Liczba punktów – 7 Ilość artykułów – 9

Magdalena Kluza-Wieloch, Dorota Wrońska-Pilarek, Irmina Maciejewska-Rutkowska

Trees with monumental dimensions in the south-western part of the Poznań agglomeration

Barbara Fojcik, Robert Zubel, Sylwia Wierzcholska, Stanisław Rosadziński, Monika Staniaszek-Kik, Anna Rusińska, Mirosław Szczepański, Grzegorz Vončina, Grzegorz Wolski, Wojciech Ciurzycki, Piotr Górski, Bartosz Piwowarski, Paweł Pawlikowski

Contribution to the bryoflora of the „Boczki” nature reserve (Puszcza Romnicka forest)

Piotr Górski, Paweł Pawlikowski, Barbara Fojcik, Ewa Fudali, Beata Cykowska-Marzencka, Rudolf Šoltés, Mariusz Wierzgoń, Ludwik Żołnierz

New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 12

Sławomir Janyszek, Mieczysław Grzelak

Niepublikowane stanowisko Widłaczka torfowego Lycopodiella inundata w Nadleśnictwie Rzepin i jego odporność na zaburzenia środowiskowe w latach 2010–2017

Sławomir Janyszek, Mieczysław Grzelak

Obfity pojaw Salwinii pływającej Salvinia natans  (L.) ALL.na rzece Regalicy w Szczecinie w 2016 roku

Konrad Świtalski

Locality of Solidago graminifolia (L.) Elliott in the Wielkopolska region (W Poland)

Paweł Urbański, Piotr Górski

Bryophytes of the „Urbanowo” nature reserve in the Wielkopolska region

Kornel Michalak

A new locality of Cephalathera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) in Lower Silesia

Monika Staniaszek-Kik

Mszaki zabytkowego cmentarza w Pławnie w Województwie łódzkim (Polska Środkowa)

Recenzenci (Review Board) Steciana 21 (zeszyty 1-4)

Review Board

Vol. 21, 2017

 

Krystyna Boratyńska  (Institute of Dendrology, Polish Academy of Science, Kórnik)

Julian Chmiel (Adam Mickiewicz University Poznań)

Mieczysław Czekalski (Poznań University of Life Sciences)

Władysław Danielewicz  (Poznań University of Life Sciences)

Barbara Fojcik (University of Silesia, Katowice)

Ewa Fudali (Wrocław University of Life and Environmental Sciences)

Marek Kasprowicz (Adam Mickiewicz University Poznań)

Małgorzata Klimko  (Poznań University of Life Sciences)

Anna Kryszak (Poznań University of Life Sciences)

Marta Mizianty (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków)

Renata Nowińska  (Poznań University of Life Sciences)

Anna Rusińska (Adam Mickiewicz University Poznań)

Zofia Sotek (University of Szczecin)

Ewa Szczęśniak (University of Wrocław)

Krystyna Tylkowska (Poznań University of Life Sciences)

Sylwia Wierzcholska (Białowieża Geobotanical Station, University of Warsaw)

Andrzej Wojciechowski (Poznań University of Life Sciences)

Rober Zubel (Maria Curie – Skłodowska University, Lublin)

Jan Żarnowiec (University of Bielsko-Biala)

Back To Top
×Close search
Search