skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2016 Liczba punktów – 7 Ilość artykułów – 5

Anna Matwiejuk, Paulina Chojnowska

Lichens of Łomża town (Podlasie, North-Eastern Poland)

Anna Matwiejuk, Paulina Chojnowska

Lichens as indicators of air pollution in Łomża

Małgorzata Klimko

Micromorphology and anatomy of leaves of Morus alba L. (Moraceae) cultivars from Poland

Piotr Górski, Anna Rusińska

New distributional data on Bryophytes of Poland and Slovakia, 6

Anna Szczepaniuk, Jan Kucharzyk

New occurrence of rare protected moss species Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Białowieża Forest

Back To Top
×Close search
Search