skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2021 Liczba punktów – 5 Ilość artykułów – 2

Piotr Hałucha

Nowe stanowisko Carex buekii (Cyperaceae) na Pogórzu Rzeszowskim

Aneta Czarna

Synantropijne stanowisko Erysimum wittmannii Zaw. (Brassicaceae) w Beskidzie Sądeckim

 

Back To Top
×Close search
Search