skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2021 Liczba punktów – 5 Ilość artykułów – 2

Ewa Fudali, Magda Podlaska, Anna Koszelnik-Leszek

The vascular flora ecological diversity in the mid-field woodlots situated on the agricultural outskirts of Wrocław

Aneta Czarna

Górski gatunek Chamaenerion palustre (Onagraceae) w Wielkopolsce

 

 

Back To Top
×Close search
Search