skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2015 Liczba punktów – 7 Ilość artykułów – 5

Leszek Bednorz, Anna Kowalska, Natalia Grygier, Urszula Kufel

Phenological observations of Callery pear (Pyrus calleryana Decne.) growing in the green areas of Poznań

Piotr Górski, Tomasz Kapustyński, Łukasz Kozub, Iwona Dembicz, Stanisław Rosadziński, Monika Staniaszek-Kik, Anna Rusińska, Michał Smoczyk

New distributional data on bryophytes of Poland, 4

Magdalena Kluza-Wieloch, Irmina Maciejewska-Rutkowska

Population of Epipactis palustris (L.) Crantz (Orchidaceae) in south-western part of Poznań

Renata Nowińska, Aneta Czarna

Occurrence of Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz (Poaceae) in the Wielkopolska region

Halina Ratyńska, Amelia Lewandowska, Barbara Waldon-Rudzionek, Małgorzata Mazur

Species share of Molinio-Arrhenatheretea class in vegetation of the Forest Arboretum in Zielonka near Poznań and in adjacent treestands

Recenzenci (Review Board) Steciana 19 (zeszyty 1-4)

Review Board

Vol. 19, 2015

Edyta Adamska (Nicolaus Copernicus University, Toruń)

Krystyna Boratyńska (Institute of Dendrology, Polish Academy of Science, Kórnik)

Katarzyna Buczkowska (Adam Mickiewicz University Poznań)

Julian Chmiel (Adam Mickiewicz University Poznań)

Damian Chmura (University of Bielsko-Biala)

Elżbieta Cieślak (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków)

Beata Cykowska – Marzencka (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków)

Barbara Fojcik (University of Silesia, Katowice)

Ludwik Frey (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków)

Ewa Fudali (Wrocław University of Life and Environmental Sciences)

Jacek Herbich (University of Gdańsk)

Czesław Hołdyński (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

Piotr Kosiński (Institute of Dendrology, Polish Academy of Science, Kórnik)

Anna Kryszak (Poznań University of Life Sciences)

Marta Mizianty (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków)

Piotr Rutkowski (University of Gdańsk)

Zbigniew Sobisz (Pomeranian University in Słupsk)

Monika Staniaszek – Kik (University of Lodz)

Wanda Staniewska – Zątek (University School of Physical Education, Poznań)

Barbara Tokarska – Guzik (University of Silesia, Katowice)

Helena Więcław (Szczecin University)

Maria Zając (Jagiellonian University in Krakow)

Piotr Zaniewski (Warsaw University of Life Sciences, SGGW)

Natalia Zavialova (Russian Academy of Sciences, Moscow)

Jan Żarnowiec (University of Bielsko-Biala)

 

 

Back To Top
×Close search
Search