skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Rok publikacji 2015 Liczba punktów – 7 Ilość artykułów – 7

Piotr Górski, Michał Smoczyk, Paweł Pawlikowski, Grzegorz Vončina, Adam Stebel, Tomasz Paciorek, Monika Staniaszek-Kik, Maciej Romański, Albert Wiaderny, Maciej Gąbka, Sylwia Wierzcholska

New distributional data on Bryophytes of Poland, 2

Tomasz Wójcik, Krzysztof Piątek

New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians)

Marcin Wilhelm, Anna Rusińska, Adam Stebel, Piotr Górski, Grzegorz Vončina, Barbara Fojcik, Stanisław Rosadziński, Ewa Fudali, Anna Salachna, Robert Zubel

Contribution to the bryoflora of the Wolin island (NW Poland)

Małgorzata Klimko, Renata Nowińska, Aneta Czarna

Epidermal micromorphology of Hordelymus europaeus (L.) Jess. Ex HARZ (Poaceae)

Radosław Grzegorczyk, Anna Sigiel-Dopierała, Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński

Valuable roadside tree avenues in the North-Eastern part of The Drawski Landscape Park

Maria Ziaja, Tomasz Wójcik

Vascular flora of the Natura 2000 area „Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 (Dynowskie Foothills)

Małgorzata Kotańska, Ewelina Buziak-Chmielowiec , Anna Dąbrowska, Magdalena Gladysz, Aneta Jakielaszek , Tomasz Wójcik

Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland

Back To Top
×Close search
Search