Aktualności

Biuro projektu 15-16.02.2018- zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15-16.02 biuro projektu dla studentów będzie czynne od 10:00 do 14:00

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

WSKAZÓWKI I PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ODBYĆ STAŻ ZAGRANICZNY

  1. Student/tka, co do zasady, poszukuje miejsca stażu za granicą we własnym zakresie. Na stronie internetowej są dostępne dokumenty w języku angielskim, takie jak program stażu, umowa stażowa i formularze.
  2. Procedurę stażu zagranicznego można rozpocząć, jeśli pracodawca prześle co najmniej wypełnioną imienną deklarację przyjęcia studenta/studentki na staż zagraniczny.

Komunikat dla Turystyki i Rekreacji

Informujemy, że na kierunku Turystyka i Rekreacja nie zebrano minimalnej ilości zgłoszeń, pozwalających na uruchomienie programu stażowego.

Rekrutacja może zostać uruchomiona ponownie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

O dokładnym terminie będziemy Państwa informować.

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DLA TURYSTYKI I REKREACJI

Szanowni Państwo,

nadal nie uzbieraliśmy na Turystyce i Rekreacji wymaganej liczby osób. Przedłużamy wobec tego rekrutację do 30.11 (do końca dnia).

Link do formularza rekrutacyjnego: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wmwinoz

 

WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki rekrutacji.

- Biologia magister (WYNIKI)

- Turystyka Przyrodnicza (WYNIKI)

- Weterynaria (WYNIKI)

Przedłużona rekrutacja dla Turystyki i Rekreacji i Zootechniki studia inżynierskie

Szanowni Państwo,

przedłużamy rekrutację dla Zootechniki- studia inżynierskie oraz dla Turystyki i Rekreacji.

Formularz zgłoszeniowy można wypełniac do 21.11 (do końca dnia)

Link do formularza: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wmwinoz

Prezentacja dla Turystyki Przyrodniczej i Turystyki i Rekreacji

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentacje dotycząca programu stażowego dla kierunku:

Turystyka Przyrodnicza (PREZENTACJA)

Turystyka i Rekreacja (PREZENTACJA)

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że dziś (6.11) ruszyła rekrutacja do projektu.

Potrwa ona do 13.11 ( do końca dnia).

Zapraszamy!!!

Linfo do formularza: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wmwinoz

Prezentacja dla Zootechniki i Biologii studia magisterskie

Szanowni Państwo,

udostępniamy prezentację dla Zootechniki i Biologii- studia magisterskie, dotyczą projektu stażowego.

Biologia (PREZENTACJA)

Zootechnika (PREZENTACJA)

Strony