Aktualności

UWAGA! NOWY PROJEKT STAŻOWY RUSZA 1.11.2018r.

Kolejna edycja projektu stażowego startuje 1.11.2018.  Prosimy o chwilę cierpliwości, wszystkich informacji bedziemy udzielać po 5.11.2018r.

O uruchomieniu rekrutacji poinformujemy na spotkaniach informacyjnych. Wszystkie zgłoszenia, które zostały przesłane przed uruchomieniem oficjalnej rekrutacji, nie będą uwzględniane.

Komunikat związany z RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uczestnicy projektu przyjmują do wiadomości, iż:

Instrukcja dla studentów wyjeżdzających na staże zagraniczne

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane stażami zagranicznymi!

Zachecamy do zapoznania się z naszą instrukcją dotyczącą staży zagranicznych, od momentu znalezienia pracodawcy do zakończenia stażu (INSTRUKCJA).

Weekend majowy a praca Biura Projektu- informacja

UWAGA!!!
W dniach 30.04- 4.05 biuro projektu jest nieczynne ( w terminie tym nie odpowiadamy także na mejle/ wiadomości na fb).
Osoby, które zaczynają staż w powyższym terminie, prosimy o dostarczenie dokumentów stażowych do przyszłej środy (25.04).

Komunikat dla osób, które chcą zrealizować dwumiesięczny staż zagraniczny kończący się na koniec sierpnia

Aby ukończyć dwumiesięczny staż do końca sierpnia, pierwszy podpis na liście obecności MUSI zostać złożony i potwierdzony przez opiekuna stażu najpóźniej w dniu 30 czerwca (sobota). Mile widziane wcześniejsze podpisy, np. 29 czerwca.

Data musi być zgodna z datą przylotu – będziemy to sprawdzać.

W przypadku braku podpisu na liście obecności w dniu 30 czerwca 2018 r. lub wcześniej, koszty związane z realizacją stażu nie będą Państwu zwracane. Proszę mieć tego świadomość przy planowaniu daty wyjazdu.

Biuro projektu 15-16.02.2018- zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15-16.02 biuro projektu dla studentów będzie czynne od 10:00 do 14:00

PIT- 11

Stypendium wypłacone jako wynagrodzenie za udział w stażu w myśl ustawy zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stażysta/ka otrzymuje od organizatora stażu czyli uczelni informację o tych przychodach na formularzu PIT - 11. Przychodów zwolnionych z podatku dochodowego nie wykazuje się jednak w zeznaniu rocznym, ani w żadnym innym formularzu podatkowym.

Student/ka, który/a w danym roku kalendarzowym nie osiągnął/ęła żadnego innego przychodu nie składa zeznania rocznego.

WSKAZÓWKI I PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ODBYĆ STAŻ ZAGRANICZNY

  1. Student/tka, co do zasady, poszukuje miejsca stażu za granicą we własnym zakresie. Na stronie internetowej są dostępne dokumenty w języku angielskim, takie jak program stażu, umowa stażowa i formularze.
  2. Procedurę stażu zagranicznego można rozpocząć, jeśli pracodawca prześle co najmniej wypełnioną imienną deklarację przyjęcia studenta/studentki na staż zagraniczny.

Komunikat dla Turystyki i Rekreacji

Informujemy, że na kierunku Turystyka i Rekreacja nie zebrano minimalnej ilości zgłoszeń, pozwalających na uruchomienie programu stażowego.

Rekrutacja może zostać uruchomiona ponownie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

O dokładnym terminie będziemy Państwa informować.

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DLA TURYSTYKI I REKREACJI

Szanowni Państwo,

nadal nie uzbieraliśmy na Turystyce i Rekreacji wymaganej liczby osób. Przedłużamy wobec tego rekrutację do 30.11 (do końca dnia).

Link do formularza rekrutacyjnego: http://www1.up.poznan.pl/staze/form/formularz-rejestracyjny-wmwinoz

 

Strony