Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w terminie 01.09.2016-31.08.2018 r. realizuje pięć projektów stażowych skierowanych do studentów/ek sześciu wydziałów. 1.03.2018r. rozpoczyna się projekt na dwóch kolejnych Wydziałach:
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
i potrwa do 31.10.2019r.

UWAGA! Aby zapoznać się z dokumentami poszczególnych projektów proszę najpierw wybrać Wydział. Każdy projekt charakteryzuje się nieco innymi szczegółami realizacji, dla każdego projektu obowiązuje inny, dostosowany do niego Regulamin,
obowiązują także różne dokumenty.

Subskrybuj Programy stażowe dla studentów RSS