Previous events

2016, Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie – eng

W dniu 24 listopada 2016 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się IV ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona rynkom żywnościowym pt.: „Innowacje na rynku produktów żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”. Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedry Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonała Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP. Głos zabrał również dr hab. Zygmunt Waśkowski – Kierownik Katedry Strategii Marketingowych i Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Obrady w pierwszej części konferencji prowadzone były plenarnie, a w drugiej odbyły się sesje równoległe z prezentacjami typu blitz data. W sesji plenarnej poprowadzonej prof. dr hab. Krystynę Rejman, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaprezentowano praktyczne doświadczenia w zakresie wprowadzania innowacji produktowych, w kanałach dystrybucji oraz w komunikacji marketingowej na rynku żywności. Uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli różnych podmiotów działających na tym rynku, m.in. producentów i agencji marketingowych.

Druga sesja, prowadzona przez dr. Michała Gazdeckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przyjęła formę panelu dyskusyjnego na temat innowacji w badaniach oraz badania innowacji. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym obszarze podzielili się zarówno przedstawiciele firm konsultingowych, agencji badawczych, jak i kierownicy pracowni badań konsumenckich i sensorycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Przyrodniczym w Poznaniu. Obydwie sesje plenarne zakończyły się interesującymi dyskusjami między prelegentami, panelistami i uczestnikami konferencji.

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch równoległych sesjach tematycznych, w których prezentowano artykuły konferencyjne w formule data blitz. Pierwszą z nich, zatytułowaną „Innowacje na rynku żywności. Zachowania konsumentów” poprowadziła dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego. Natomiast drugiej sesji, pod hasłem „Innowacje na rynku żywności. Strategie przedsiębiorstw i trendy w konsumpcji”, przewodniczyła dr Anna Rogala z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W obu sesjach zaprezentowano łącznie 25 referatów, które spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestników i stały się przyczynkiem do dyskusji na temat omawianej w nich, złożonej problematyki.

 

W konferencji wzięło udział 80 osób, w tym przedstawiciele świata nauki oraz praktycy. Prelegenci reprezentowali m.in. następujące ośrodki akademickie: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W grupie prelegentów reprezentujących praktykę gospodarczą znaleźli się: dr hab. inż. Krzysztof Koszela, Dyrektor Rozwoju Rynków Zagranicznych z Colian Holding S.A., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Rafał Wadlewski, Dyrektor ds. Olejów Butelkowanych z ZT „Kruszwica” S.A., Bunge Polska; Joanna Bociąg, Client Service Manager w firmie Branch Brothers Sp. z o.o., Maciej Szaroleta, Dyrektor Strategii w Albedo Marketing Sp. z o.o. Magdalena Maruszczak, Director, Head of Marketing and Communications z firmy KPMG; Daniel Mrulewicz, Dyrektor ds. Badań Sensorycznych w JS Hamilton Poland S.A., Agata Markiewicz, właścicielka firmy Consumer Insight Consulting.

Podsumowania konferencji oraz toczonych obrad dokonała Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Renata Nestorowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękując wszystkim zaproszonym gościom, praktykom i uczestnikom podkreśliła, że dyskusje wieńczące każdą z sesji, a także liczba nadesłanych na konferencję artykułów są dowodem na wagę i aktualność omawianych treści. Na koniec swojego wystąpienia dr R. Nestorowicz zaprosiła na kolejną konferencję z cyklu „Rynki żywnościowe”, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku, tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Galeria konferencji

2014, Scientific conference „Sustainable Consumption and marketing strategies of enterprises”

On November the 28, 2014, the scientific conference “Sustainable consumption and marketing strategies of enterprises” was held on the initiative of the Department of Market and Marketing, Poznan University of Life Sciences and the Department of Marketing Strategies, Poznan University of Economics and Business.

This was the third meeting organized as part of the “Food markets” project (rynkizywnosciowe.pl). The conference received  patronage of the Polish Society of Market and Opinion Researchers and the Polish Scientific Marketing Society. The partner of the conference was the Sustainable Agriculture Association.

The leading theme of this edition was sustainable consumption. This phenomenon was treated broadly, taking into account the perspectives of both enterprises and consumers, scientists and representatives of practice. Do commercial markets follow the idea of sustainable consumption, or do they create these phenomena themselves? What is the place of the idea of sustainable consumption in the marketing strategies of enterprises? These are the questions that the organizers of the conference tried to answer.

70 scientific articles were submitted for the conference, which were subjected to a double-review process prior to publication. Reported articles concerned both theoretical issues and described the results of numerous studies currently conducted in the country in the field of sustainable consumption. Consumer issues prevailed, but there were also studies devoted to the role of enterprises and the state in creating consumer behavior. The submitted articles came from 22 universities and research units.

Conference gallery

2013, Scientific conference: ”Consumer ethnocentrism in food product market”

On 12 December 2013 the conference on food markets took place in Poznań. This was the second consecutive common enterprise of the Department of Marketing Strategies of the Poznań University of Economics and Business and the Department of Market and Marketing of the Poznań University of Life Science. The conference ”Consumer ethnocentrism in food product market” gathered over 50 participants from throughout Poland. In pre-Christmas atmosphere there were presented 15 selected articles. Their authors reviewed ethnocentrism in all its forms: both from consumers’ and entrepreneurs’ perspective.
Diverse presentations, rich and dynamic discussion, participation of business practitioners proved that discussion on undertaken topics needs to be continued.

There were over 70 applications and 60 scientific articles submitted to the conference. They were double-blind peer reviewed. The articles that were positively reviewed would be published at the end of the second quarter of 2014 in the Marketing i Rynek journal.

We are convinced this is going to be an interesting and innovative collection of the texts on consumer ethnocentrism on food markets. We want to thank all participants and reviewers and invite them to participate in the next edition of the conference.

Conference photo gallery

2012, Scientific conference: ”New trends in food product distribution. Gastronomy, retail trade, e-commerce”

On 11 December 2012 there was the Poland-wide scientific conference ”New trends in food product distribution. Gastronomy, retail trade, e-commerce” in the Poznań University of Life Science.

The main purpose of the conference was the exchange of business practitioners’ and scientists’ views on the processes occurring in food products distribution as well as presentation of opinions on distribution-related issues.

Both scientists and business practitioners participated in the sessions carried out in a form of discussion panels. During very interesting and dynamic debates there were many issues connected with problems of food distribution discussed. They included:

Food services sector development perspectives – new formats of food services, clients’ expectations.

Changes in retail trade, particularly ”phenomenon” of discount stores and development perspectives of e-commerce and mobile commerce.

Problems of food distribution from food processors’ perspective – creating values for clients through distribution system, food processing plants vs. trade concentration.

The conference met with great interest of scientists. There were submitted 60 articles from 19 scientific centres in Poland. Around 70 people took part in the sessions – they were the representatives of science and business practice. We are thankful to all participants for coming to our conference.

The effect of the conference is publication of the two Scientific Journals of the Poznań University of Economics and Business:

The Poznań University of Economics and Business Scientific Journal no. 236 ”New trends in food product distribution – Gastronomy and buyer behaviour”, edited by Zygmunt Waśkowski and Michał Sznajder, Poznań 2012

The Poznań University of Economics and Business Scientific Journal no. 237 ”New trends in food product distribution – determinants and evolution directions”, edited by Zygmunt Waśkowski and Michał Sznajder, Poznań 2012

Conference gallery