Stopień/tytuł: dr hab.
Stanowisko: profesor UPP

 

Pokój: 35.2
Telefon: +48 61 8466056
E-mail: joanna.bajerska@up.poznan.pl
Termin konsultacji: środa 10.00-12.00

Wykształcenie

2015 doktor habilitowany, technologia żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2006 doktor, , dyscyplina: technologia żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka, Akademia Rolnicza w Poznaniu

2000 magister, Dyscyplina: technologia żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze

  • wpływ wybranych interwencji żywieniowych na spadek masy ciała,
  • utrzymanie zredukowanej masy ciała oraz wybrane parametry kardiometaboliczne w różnych grupach populacyjnych,
  • projektowanie i implementacja w terapii chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych żywności funkcjonalnej, do produkcji której wykorzystuje się odpady przemysłu owocowo-warzywnego oraz ekstrakty roślinne

Wybrane publikacje

Chmurzynska A, Muzsik A, Krzyżanowska-Jankowska P, Mądry E, Walkowiak J, Bajerska J. PPARG and FTO Polymorphism Can Modulate the Outcomes of a Central European Diet and a Mediterranean Diet in Centrally Obese Postmenopausal Women. Nutr Res. 2019 Sep;69:94-100.

Bajerska J, Chmurzynska A, Muzsik A, Krzyżanowska P, Mądry E, Malinowska AM, Walkowiak J. Weight Loss and Metabolic Health Effects From Energy-Restricted Mediterranean and Central-European Diets in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Trial Sci Rep. 2018 Jul 24;8(1):11170.

Bajerska J. Mildner-Szkudlarz S. Górnaś P., and D. Seglina (2016) The effects of muffins enriched with sour cherry pomace on glycemic response, energy intake, satiety, and acceptability: A randomized crossover trial. J Sci Food Agric. 96(7): 2486-93.

Bajerska J, Mildner-Szkudlarz S, Walkowiak J. (2015) Effects of Rye Bread Enriched with Green Tea Extract on Weight Maintenance and the Characteristics of Metabolic Syndrome Following Weight Loss: A Pilot Study. J Med Food. 18(6):698-705.

Bajerska J, Chmurzynska A, Mildner-Szkudlarz S, and Drzymała-Czyż S. (2015) Effect of rye bread enriched with tomato pomace on fat absorption and lipid metabolism in rats fed a high-fat diet J Sci Food Agric. 95(9):1918-24